Akkerbouw

Achtergrond 4 reacties

NPPL: precisieproeftuin gaat telers verder helpen

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is gestart. Zes akkerbouwers gaan met hulp van Wageningse experts met precisielandbouw aan de slag. Precisielandbouw moet zo een impuls krijgen.

De deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw zijn geselecteerd. Zes akkerbouwers gaan met hulp uit ‘Wageningen’ stappen zetten met precisietechnieken op hun bedrijven. Ze gaan aan de slag met plaatsspecifieke variabele uitvoering van teeltmaatregelen. Dat wil zeggen: op de juiste plaats de juiste hoeveelheid bestrijdingsmiddel of (kunst)mest doseren.

De 6 NPPL-deelnemers. Rij boven: Bart van Loon (N.-H.), Max Sturm (Fl.) en Daniël Cerfontaine (L.). Rij onder: Pieter van Leeuwen Boomkamp (Gld.), Martin de Meijer (Zld.) en Nanne Sterenborg (Gr.). - Foto's: Peter Roek en Jan Willem Schouten
De 6 NPPL-deelnemers. Rij boven: Bart van Loon (N.-H.), Max Sturm (Fl.) en Daniël Cerfontaine (L.). Rij onder: Pieter van Leeuwen Boomkamp (Gld.), Martin de Meijer (Zld.) en Nanne Sterenborg (Gr.). - Foto's: Peter Roek en Jan Willem Schouten

De NPPL-deelnemers zitten verspreid over Nederland op klei-, löss-, zand- en dalgrond en vormen zo een goede afspiegeling van de akkerbouw in Nederland. Ze zitten qua bedrijfsoppervlakte wat boven het gemiddelde, maar hun bedrijven zijn in het Nederlandse akkerbouwlandschap ook niet per se uitzonderlijk groot.

Belangrijk bij de selectie is geweest dat de bedrijven een duidelijke toekomststrategie hebben, waarin ze een rol zien voor precisielandbouw. Het zijn geen precisievoorlopers, maar ze zitten wel in het voorste gedeelte van het peleton. De telers weten wat ze willen, hebben voorzichtig de eerste stappen gezet, maar lopen vast op systemen die elkaar niet verstaan, of hebben moeite te kiezen tussen verschillende precisietechnieken en -diensten. De veldspuit die pleksgewijs – per dop of per sectie – de dosering kan variëren tussen nul en maximaal, staat bij allen hoog op de verlanglijst.

De telers hebben een duidelijke toekomststrategie voor hun bedrijf, zij zien daarin een rol voor precisielandbouw.

6 telers als rolmodellen

Maar het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw is niet opgetuigd om alleen 6 individuele akkerbouwers verder te helpen. Het is de bedoeling dat deze 6 als voorbeeld gaan dienen voor alle vollegrondstelers die op dit vlak vooruit willen. Het zijn rolmodellen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat het vierjarig project financiert, wil dat collega’s leren van de stappen die de deelnemers zetten. Via de website proeftuinprecisielandbouw.nl zijn de deelnemers daarom gedurende het jaar te volgen.

Het ministerie vindt dat precisielandbouw een impuls nodig heeft. Plaatsspecifieke variabele toediening van kunstmest en bestrijdingsmiddelen is volgens het ministerie goed voor de portemonnee van de teler, goed voor het milieu en draagt bij aan de verbetering van de voedselkwaliteit.

Precisietechniek is meestal nog geen plug-and-play

Er zijn precisietechnieken, maar boeren die ermee aan de slag willen, merken dat het meestal nog geen kwestie is van plug-and-play. Het is best ingewikkeld om technieken werkend te krijgen. Bovendien is de boerenpraktijk grosso modo nog niet overtuigd van het verdienmodel van precisielandbouw. De kosten zijn wel zeker, maar de baten volgens velen allerminst.

NPPL moet duidelijk maken of en in welke mate telers met gerichte experthulp deze drempels kunnen nemen.

De experts van Wageningen UR v.l.n.r.: Dirk de Hoog, Thomas Been, Jean-Marie Michielsen, Koen van Boheemen, Johan Booij. Zij gaan met de 6 akkerbouwers aan de slag met variabel aardappelen poten en variabele dosering van bodemherbicide, stikstofoverbemesting, granulaat tegen aaltjes, kalk, fungiciden en loofdoodmiddel.
De experts van Wageningen UR v.l.n.r.: Dirk de Hoog, Thomas Been, Jean-Marie Michielsen, Koen van Boheemen, Johan Booij. Zij gaan met de 6 akkerbouwers aan de slag met variabel aardappelen poten en variabele dosering van bodemherbicide, stikstofoverbemesting, granulaat tegen aaltjes, kalk, fungiciden en loofdoodmiddel.

Meer weten over het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw? Ga naar proeftuinprecisielandbouw.nl

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Ik vind het moedig van deze mannen om hun nek zo uit te steken, voor een ontwikkeling waar de geldelijke voordelen nog allerminst bekend zijn. Ik hoop dat het de boeren inderdaad geld op levert en dat niet weer een van overheidswege aangedragen technologie is die nodig is voor Duurzaamheid, Voedselveiligheid etc. en waarbij de smoes is Nieuw Verdien model. Niemand weet nog de jaarlijkse besparingen en de jaarlijkse kosten en de betere prijs oor het duurzamere en gezondere product.

 • alphons1

  de vraag is als ze door sensoren zien waar de grond afwijkt dat ze ook weten hoe ze da goed moeten oplossen

 • Dpj

  Alphons1 daar zou ook een échte proeftuin voor moeten komen. Of die 6 boeren moeten dat op hun eigen bedrijf willen proberen dat kan ook. Een slechte plek in het land een bodem monster van nemen en aan de hand daarvan onderzoeken wat daar mee gebeuren moet. (pH, O.S, sporen elementen etc. Of misschien drainage)

  Alleen plaats specifiek spuiten en kunstmest strooien ben je er nog niet. En dan is de vraag moet je op een bepaalde plaats nu juist minder kunstmest strooien omdat het daar toch minder produceert of geef je juist extra om te kijken of het dan misschien toch meer produceert?
  Ook plaats specifiek zaaien/poten.

 • heineken4695

  Geweldig, ik wens de deelnemers alle goeds. Echter met aardappelen van 3-5 cent, uien onverkoopbaar en tarwe van 15 cent, suikerbieten die beneden de 40 euro/ton gaan aanstaand seizoen, vraag ik me oprecht af waar de boeren mee bezig zijn. Laat de troep toch lekker bij het mechanisatiebedrijf en de andere toeleveranciers. Zij verdienen, wij betalen het gelach! Hou het simpel, ik zie het dit jaar opnieuw, het verlies van uien en aardappelen kan nog van mn bieten, cichorei en graszaadsaldo's af, dus zo min mogelijk uien en aardappelen, dan blijf je boer!

Of registreer je om te kunnen reageren.