Akkerbouw

Achtergrond 10 reacties

Graansector moet aan de slag met milieudoelen

Bedrijfstakken werken aan doelen uit het klimaatakkoord van Parijs. De graansector blijft achter.

Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 krijgt steeds meer gevolgen voor de voedselproductie. Een groeiend aantal producenten wil de buitenwereld laten zien dat ze hun CO2-uitstoot verminderen. Dat moet meetbaar en controleerbaar zijn. Veel sectoren in de voedingssector zijn daar al een eind mee gevorderd. De graansector loopt daarin achter, was de boodschap van Ruud Tijssens, directeur Public & Cooperative Affairs van coöperatie Agrifirm, op de Themadag Granen in Nijkerk.

Landbouw moet 3,5 miljoen ton CO2-uitstoot reduceren

In het regeerakkoord staat een concrete opdracht voor de landbouw, zegt Tijssens. “De regering wil dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% is verlaagd. Voor de landbouw betekent dat een verlaging van ten minste 3,5 miljoen ton CO2. De totale emissie van de landbouw is nu berekend op ongeveer 13 miljoen ton. Daar ligt dus een hele opgave.”

Product Environmental Footprint

Begin 2018 rondde de EU het PEF-project (Product Environmental Footprint) af: de berekening van de milieuafdruk van producten). Met deze milieuafdruk kunnen bedrijven (ook niet-voedingsbedrijven) aan hun afnemers laten zien in hoeverre ze de CO2-uitstoot terugdringen. Dit geeft ze een voorsprong op de afzetmarkten, omdat steeds meer bedrijven daar eisen aan stellen.

‘De graansector, inclusief de telers, zal meer gegevens over herkomst en productiewijze moeten gaan vastleggen en doorgeven verderop in de keten’

Het valt Tijssens op dat veel bedrijfstakken daar al lang mee bezig zijn. “Ze weten waar in de productieketen ze CO2 uitstoten en hoeveel. En ze weten aan welke knoppen ze moeten draaien om dat terug te dringen. Dan moet je denken aan sectoren als wijn, appels, koffie, olijfolie, veevoer, kaas, vlees, petfood.”

Graansector blijft achter

De graansector ontbreekt echter nog, zegt Tijssens. “Terwijl graan een basisproduct is en veel gebruikt wordt als grondstof voor voer. Het is wenselijk dat de graansector zich hier over buigt. De eisen die afnemers willen stellen aan de milieuafdruk van hun grondstoffen, gaan de handelsstromen beïnvloeden. Het maakt voor de CO2-voetafdruk van een voerfabriek veel uit of het graan afkomstig is uit Frankrijk of Hongarije.”

Ruud Tijssens: “De politieke druk om de CO2-uitstoot te verminderen is nog nooit zo groot geweest. Als een bedrijf ook op de lange termijn in de markt wil blijven, zal het glashard moeten kunnen aantonen welke bijdrage het daaraan levert.” - Foto: Jan Willem Schouten
Ruud Tijssens: “De politieke druk om de CO2-uitstoot te verminderen is nog nooit zo groot geweest. Als een bedrijf ook op de lange termijn in de markt wil blijven, zal het glashard moeten kunnen aantonen welke bijdrage het daaraan levert.” - Foto: Jan Willem Schouten

Tijssens heeft een verklaring voor de achterstand. “De graanhandelsbedrijven werken over de hele wereld. De milieudiscussie wordt vooral vanuit Noordwest-Europa aangejaagd. Daarnaast is er een praktische hobbel. Graan wordt met schepen van 60.000 ton vervoerd. Dat is afkomstig van honderden telers. Hoe leg je de herkomst vast? Bij appels bijvoorbeeld is de herkomst bekend per kratje van een paar kilo. Ook de vlees- en zuivelproducenten leggen de herkomst van individuele producten vast.”

Graansector moet gegevens herkomst en productie vastleggen

“De graansector, inclusief de telers, zal meer gegevens over herkomst en productiewijze moeten gaan vastleggen en doorgeven verderop in de keten. Telers doen dat vaak al in bedrijfsmanagementsystemen, maar die informatie is verderop in de keten niet beschikbaar. Het is een ingewikkeld vraagstuk, maar het is belangrijk dat de graansector daar normen over opstelt.”

Tijssens heeft het gevoel dat de urgentie van de milieuregels nog onvoldoende wordt gevoeld in de landbouw. “De politieke druk om de CO2-uitstoot te verminderen is nog nooit zo groot geweest. Als een bedrijf ook op de lange termijn in de markt wil blijven, zal het glashard moeten kunnen aantonen welke bijdrage het daaraan levert.”

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Wanneer concentreren de landbouw en zijn handel zich eens op voldoende voedsel voor iedereen en een voldoende netto inkomen voor de boeren? In plaats van duurzaam te vertalen in financieel sterk voor de toekomst, praten de duurzaamheid lovers alleen over chemie vrij en CO2 neutraal. Niemand maakt zich druk al deze paperassen, die uit nodigen tot frauderen. Ik zou me liever druk maken over voldoende voedsel voor de armen op deze aarde, de mensen die nu verhongeren als de rijken niet iets van hun gecertificeerde overvloed afgeven. Voedselzekerheid heeft te maken met eten voor iedereen en niet met certificaten en andere invul oefeningen om daarmee een hele staf ambtenaren van werk te voorzien, werk dat het voedsel/leven alleen duurder maakt of het inkomen van de boer doet dalen.

 • farmerbn

  Waarom zou je plantentelers plagen met een CO2 reductie? Planten consumeren toch CO2?

 • Tinus1

  Plantentelers zullen wel co2 negatief zijn maar hun verwerkende industrie=uiteindelijk de consument niet! En over de rug van de boeren willen die hun straatje schoon vegen. Zie RFC alle boeren aan zonnecellen en monovergister en de fabriek is CO2 neutraal!? M.a.w. de consument wil geen voedsel zelf produceren , maar graag zijn tijd 'beter' besteden, en gezellig bij elkaar in de stad wonen. Dus zijn zij, door deze opzet, degene die in CO2 uitstoot vragen. En wie kan het oplossen??? De wereld op zijn kop, en wij laten ons het ook nog aanpraten door bestuurders die in dienst zijn van onze 'coöperatie'.

 • Schrauwen Landbouw

  Eerst een een kostendekkende graanprijs van minimaal 30 cent/kg, dan ga ik het artikel pas lezen.

 • ed12345

  Het wordt voor mij een grote kluwe Gronden worden aan de landbouw ontrokken voor natuur dan moeten die blijkbaar zo mogelijk verschraalt worden Als de boer compost of andere organische stof aanvoerd dan is het oppassen met de NPK waarden
  Chemische onkruid bestrijding wordt steeds gecompliceerder Mar mechanische bestrijding door schoffelen kost organische stof
  Hoe rijker de grond aan organische stof hoe beter kan het CO2 binden Erzijn nog al wat tegenstijdigheden Ik ben het met Agratax eens Eerst maar eens de wereld voeden Dan zullen er ook minder conflicten en oorlogen zijn

 • G. Keizer

  Zeker moeten alle monden op de wereld gevoed gaan worden, had trouwens al heel lang gekund, maar dát terzijde.
  40 jaar geleden kregen wij fl. 0,63 p.kg. tarwe en daar bovenop kwam dan nog het geld voor stro, wat toen ook nog fatsoenlijke prijzen waren.
  De Pacht was nog geen fl. 300,= p.ha. om over de rest van de kosten nog maar te zwijgen, toen kon een teler nog iets verdienen.
  Nu is de Pacht ca. 1100 Euro p.ha.. en ontvangen wij nog géén € 0,15 p.kg. voor het graan, het stro is geen klap waard en de prijzen voor gewasbescherming zijn helemaal bizar, kortom, het rekensommetje is héél snel gemaakt, er gaat al jarenlang enorm veel geld bij, het is dik verliesgevend om te telen.
  Dit is gewoon de nekslag voor de telers, Straks is er geen enkele teler meer over in ons land en waar moet dán het eten vandaan komen, heeft U daar al aan gedacht? als al deze maffe maatregelen in de gehele EU toegepast zullen gaan worden, wat dus eigenlijk wél zou moeten als men voor ieder land dezelfde regeltjes wilt naleven, dan wordt het dus in heel Europa hongerlijden.
  Onze gewassen zorgen juist voor een goede verhouding in luchtkwaliteit, wij zijn niet de vervuilers van de lucht, nee daarvoor moet U zijn bij de grote giganten die 24 uur per dag de meest walgelijke troep de lucht inblazen, en de duizenden vliegtuigen die hun sporen ruimschoots nalaten in de atmosfeer.
  Het kan en mag toch niet zo zijn dat wij voor al die giga vervuilers de kolen uit het vuur moeten gaan halen?

 • info36

  Het moet eens op houden met al die flauwekul. Het wordt steeds erger en het raakt kant noch wal. Inderdaad wat bovenstaande reacties zeggen klopt, er dient schaarste te komen aan voedsel en we zijn van al die flauwekulpraat af. Wij produceren voedsel en op een zo goed mogelijke manier. Punt.

 • Gat

  Info36, zet rond juli de frees in 20% van je gewassen en dat alle Europese boeren. De opec landen pompen ook minder olie op bij te lage prijzen. Wordt niks van gezegd. En daarbij wat wil de overheid doen. Alle boeren dreigen met schadeclaim? Dan frees je toch stuk meer om met zen allen. Weet zeker dat ze hun grote mond dicht houden.
  10% meer of minder scheelt wel soms 1000% opbrengst in euro's . Plus bij tekort wordt over kwaliteit of duurzaam geproduceerd niet gepraat, die fabriek moet ook continu blijven draaien

 • moi !

  Agrifirm moet niet alleen het probleem bij de boeren neer leggen . Door het gat van Rotterdam waar Agrifirm ook gretig gebruik van maakt , Is ook voor hun bedrijf
  de foodprint helemaal ontregeld. Verder vindt ik maar weinig aanknopingspunten in zijn verhaal waar wij als boeren structureels iets aan hebben. Coöperatieve gedachten zijn ver te zoeken.

 • breukers1

  A Schrauwen legt de nadruk op de juiste plek. Natuurlijk is het verschrikkelijk dat er over de wereld verspreid nog genoeg regio's zijn waar hongersnood heerst. Toen een jaar of 6 terug de graanprijzen even in de lift zaten schreeuwde de hele wereld moord en brand dat zulks ongehoord was en dat het daardoor onmogelijk was om genoemd leed te helpen voorkomen. Op dit moment met de huidige bodemprijzen bij granen is de voedselsituatie in de wereld niet beter dan toen. Dus "voedsel, de eerste levensbehoefte mag niet (nooit) te duur worden" , hoogste tijd dat we die stelling verlaten!!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.