Akkerbouw

Achtergrond

‘CGO helpt akkerbouw, maar kan beter’

Het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek versterkt de landbouw. Maar er valt wel wat te verbeteren.

Het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (CGO) van nieuwe rassen draagt bij aan een efficiënte akkerbouw. Maar verbeteringen zijn mogelijk. Dat was de boodschap van secretaris David Kasse van de stichting Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) op een symposium in Werkendam ter ere van zijn afscheid bij de Brancheorganisatie Akkerbouw.

“Het CGO draagt er toe bij dat de landbouw de genetische vooruitgang in rassen snel kan benutten. Maar een zwak punt is dat niet alle belanghebbenden organisatorisch of financieel betrokken zijn bij het CGO. Mijn advies is om te laten zien dat het CGO de hele bedrijfskolom handvatten biedt om in te spelen op belangrijke maatschappelijke thema’s.”

Aanbevelende Rassenlijst

Het CGO bepaalt de landbouwkundige waarde van nieuwe rassen. Daarna kan een ras worden opgenomen op de nationale rassenlijst. Op basis van de CGO’s geeft de CSAR ieder jaar de Aanbevelende Rassenlijst uit. Daarin staan de beste rassen van een groot aantal gewassen, grassen en groenbemesters.

‘De rassenlijst is een stimulans voor veredelaars en het helpt boeren de juiste rassen te kiezen’

Het CGO kost € 1,3 miljoen per jaar, dat het bedrijfsleven betaalt. Volgens Kasse is het draagvlak groot bij de zaadbedrijven. “Maar de financiële last ligt ook vooral daar. Met een bredere financiering is dat te verbeteren. En het CGO kan meer kijken naar de wensen van de gebruikers van de rassen. Ik denk daarbij aan de verteerbaarheid van grassen, de benutting van stikstof door gewassen, resistenties tegen nieuwe ziekten en de mate van beworteling.”

Voor een ras op de rassenlijst komt, wordt het eerst getest in het CGO-onderzoek.
Voor een ras op de rassenlijst komt, wordt het eerst getest in het CGO-onderzoek.

Duurzaamheid en klimaatdoelen

Rassen met diepere wortels zijn droogteresistenter, nemen meer mineralen op uit de ondergrond en leggen meer organische stof vast in de bodem. Kasse: “Hiermee kan het CGO inspelen op maatschappelijke discussies over duurzaamheid en klimaatdoelen.”

Directeur Niels Louwaars van Plantum, de brancheorganisatie van veredelingsbedrijven, ziet veel pluspunten in het CGO. “Het verhoogt de productie per hectare en dat is goed voor de voedselvoorziening. De rassenlijst is een stimulans voor veredelaars en het helpt boeren de juiste rassen te kiezen.”

Andere eisen aan gewassen

Louwaars denkt dat het CGO gaat veranderen. “Het politieke beleid is gericht op minder chemische gewasbescherming, minder uitspoeling van mineralen en een lagere uitstoot van CO2. Dat stelt andere eisen aan gewassen.”

Ook technische innovaties kunnen het CGO gaan beïnvloeden, stelt Louwaars. “Bijvoorbeeld als je in een fytotron (klimaatkamer, red) kunt voorspellen hoe het gewas het in de praktijk doet. En het kan gevolgen hebben als een veredelingstechniek als Crispr-Cas wordt toegelaten en er slechts één of enkele genen zijn veranderd. Heb je dan nog wel een CGO nodig? Ik verwacht dat het CGO gaat veranderen, maar hoe en wanneer is lastig te voorspellen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.