Akkerbouw

Achtergrond

‘Voor vroege grove uien is altijd markt’

Hoe vroeger uien geplant worden, des te hoger is de opbrengst, zegt Wim van de Burgwal.

Wim van de Burgwal is een van de eersten die dit jaar uien plant. De lichte grond bij Ens in de Noordoostpolder leent zich erg goed voor vroege teelten. Het planten van de eerste plantuien gaat volgens Wim van de Burgwal perfect. “Het kan bijna niet beter.” De zandgrond op de kavel direct achter de boerderij is precies goed: niet te nat opdat de grond niet versmeert en niet te droog zodat de grond niet te fijn wordt.

Van de Burgwal (62) in Ens (Flevoland) heeft een gemengd bedrijf met akkerbouw en 500 Swifter-fokooien. Het bedrijf beslaat 92 hectare grond waarvan een deel dijken. De akkerbouwgrond is lichte zandgrond met een afslibbaarheid tussen de 6 en 13%. Dit seizoen teelt de maatschap 16 hectare plantuien.

De grond aan de rand van de polder leent zich erg goed voor vroege teelten. Van de Burgwal typeert zijn grond letterlijk als warme grond; het vrij grove zand droogt snel en warmt daardoor in het voorjaar vroeg op.
De grond aan de rand van de polder leent zich erg goed voor vroege teelten. Van de Burgwal typeert zijn grond letterlijk als warme grond; het vrij grove zand droogt snel en warmt daardoor in het voorjaar vroeg op.

Meer opbrengst met vroeg planten

Op zaterdag 3 februari startte Van de Burgwal als een van de eerste uientelers met het planten van de plantuien. Voor de teler is dat niet extreem vroeg. Hij heeft de ervaring dat hoe vroeger geplant wordt, hoe hoger de opbrengst is. Voor de arbeidsfilm op het gemengde bedrijf past vroeg planten ook goed. De ondernemer wil de uien erin hebben voordat de lammerperiode van de 500 Swifter-schapen begint.

‘Warme’ grond

De grond aan de rand van de polder leent zich erg goed voor vroege teelten. Van de Burgwal typeert zijn grond letterlijk als warme grond; het vrij grove zand droogt snel en warmt daardoor in het voorjaar vroeg op. Om de goede momenten om te planten te kunnen benutten, voert de maatschap al het werk in eigen beheer uit. Dat vraagt wel enige organisatie om voldoende mensen bij elkaar te krijgen om het werk in korte tijd rond te krijgen.

‘Als je maar vroeg grove uien hebt, is er altijd wel een markt voor’

16 hectare Forum-plantuien

Dit seizoen teelt Van de Burgwal 16 hectare Forum-plantuien. Forum levert volgens de rassenlijst niet de meeste kilo’s, maar is wel een erg vroeg en kwalitatief goed ras. Dat vindt de teler belangrijk, ook om het prijsrisico zo klein mogelijk te houden. Hij rekent snel voor dat de directe teeltkosten al ruim boven de € 6.000 per hectare uitkomen. Alleen plantgoed kost al € 2.800 per hectare en daar komen kosten voor gewasbescherming, bemesting, eigen mechanisatie en vergoeding voor de grond nog bij. Eigen arbeid rekent hij dan nog niet eens mee.

Het planten van de eerste plantuien gaat volgens Wim van de Burgwal perfect. “Het kan bijna niet beter.” Foto's: Sytze Bakker
Het planten van de eerste plantuien gaat volgens Wim van de Burgwal perfect. “Het kan bijna niet beter.” Foto's: Sytze Bakker

Geen leverings- of prijsafspraken

Alles is erop gericht om zo vroeg mogelijk veel uien te hebben. Vroeg planten levert altijd de hoogste opbrengst, op de lichte grond zijn kou of nattigheid nauwelijks belemmeringen voor de groei. Voor de afzet heeft de ondernemer geen leverings- of prijsafspraken gemaakt. In de praktijk gaan de uien eigenlijk altijd naar Waterman in Emmeloord. “Als je maar vroeg grove uien hebt, is er altijd wel een markt voor.” Van de Burgwal gaat ervan uit dat hij begin juli zo’n 80 ton per hectare grove uien kan oogsten.

Of registreer je om te kunnen reageren.