Akkerbouw

Achtergrond

Bloemkool kwalitatief goed maar slecht geprijsd

In Noord-Holland is nog een handvol telers bezig met de oogst van bloemkool, in het Zuidwesten is dat aantal nog wel wat groter. De prijsvorming is zeer dun, op niveaus die schommelen tussen de 40 tot 50 cent.

Dat er in deze periode nog bloemkool beschikbaar is niet zo bijzonder, wel valt de omvang van het aanbod op, aldus een insider. Dat aantal komt bij een ruim aanbod Spaanse bloemkool: de oogst kwam daar relatief laat uit de startblokken, waardoor het aanbodpatroon ook naar achteren is verschoven. Verder valt het hem op dat er nog sprake is van een heel redelijk aanbod is bij veilingen REO en BelOrta, met prijzen tot 55 cent voor de allerbeste bloemkool.

Op een bijeenkomst van bloemkooltelers woensdag 12 december in het Zeeuwse Aagtekerke bleek dat in de zuidwestelijke regio nog veel telers aan het oogsten zijn. De kwaliteit werd in het algemeen als positief aangeduid, voor prijzen in de richting van 40 cent voor de maat 6 in een bak. Daarvoor mag je nu je handen dichtknijpen, merkte een teler op.

Vanwege de ruime Spaanse aanvoer rekende hij op handhaving van dit prijsniveau, in ieder geval tot Nieuwjaar. Een bijkomend aspect is de nachtvorst, waardoor de afrijping verlaat. Late bloemkoolrassen zijn van zichzelf al niet heel goed planbaar.

Pleidooi voor minimumprijs

Afgezien van rassen die onder invloed van het weer uit de bocht vlogen, waren de oogstpercentages dit seizoen redelijk goed, met sterk uiteenlopende prijzen. Het heeft eraan bijgedragen dat het gevoel groeit dat voor groenten een minimumtelersprijs op zijn plaats is. Tijdens een evaluatiemiddag voor bloemkool in Noord-Holland begin december werd een lans gebroken voor een minimumprijs voor bloemkool. Die zou komend jaar 60 cent moeten zijn, alleen al om sterk stijgende productiekosten op te vangen.

In de praktijk (nog) niet houdbaar

Het is een standpunt dat algemeen instemming krijgt, maar waarvan ook het idee bestaat dat het in de praktijk nog niet houdbaar zal zijn. De instelling van een minimale redelijk geachte prijs blijft alleen in stand als elke producent bereid is niet af te wijken van die eis. Daaraan wordt getwijfeld, onder invloed van het spel dat supermarkten met hun contractverwerving hanteren; wie kan/wil zo goedkoop mogelijk leveren?

Extra kosten vanwege hitte en droogte

Dat neemt niet weg dat onder telers meer en meer het besef groeit dat de opvatting ‘loon naar werken’ ook voor hen moet gelden. Een positieve bijdrage aan dat besef komt van de extra kosten die overal zijn gemaakt om de hitte en droogte het hoofd te bieden, in de vorm van arbeidsuren (vaak wel kosten, maar geen uitgaven) en van extra uitgaven aan personeel, gasolie en extra bedrijfskosten.

Lees ook hoe deze teler zijn kansloze bloemkool toch heeft geoogst

Voorrijkosten

Als alternatief kan worden gedacht aan een opslag voor extra handlingskosten als voor het overpakken van product in ander fust. Dat klinkt in telersoren ongetwijfeld onwennig, terwijl het wel normaal is dat toeleverende bedrijven bijvoorbeeld voorrijkosten berekenen. Wat is dan eigenlijk normaal?

Prognose: tot nieuwjaar weinig verandering van het prijsniveau.

Of registreer je om te kunnen reageren.