Akkerbouw

Achtergrond laatste update:14 jan 2019

‘20% minder pootgoed, wel de juiste maten’

De pootgoedopbrengst van vof De Sain valt dit jaar lager uit dan andere jaren. De hogere prijzen van pootgoed en uien maken veel goed.

Het akkerbouwbedrijf van vof De Sain was tot 2000 een gemengd bedrijf. Daarna richtte Rob de Sain zich 100% op akkerbouw. “Dit jaar was wel een heel bijzonder seizoen”, zegt De Sain. “In de 10 jaar dat ik akkerbouwer ben, heb ik nog nooit zo’n droge en warme zomer meegemaakt. Dan is het lastig om te bepalen wat wijsheid is, wat doe je wel en wat doe je niet.”

Bijvoorbeeld als het gaat over beregenen. De Sain heeft voldoende capaciteit om te beregenen en heeft zowel zijn pootgoed als de uien in 2018 4 keer beregend. “Later zag ik dat de uien op de grond met overlap van pootgoed beregenen, langer doorgroeiden dan de rest van het uienperceel. “Achteraf concludeer je dan dat de uien nog meer water nodig hadden. Dat is leergeld.”

{{foto,2-3}}

Pootaardappelen op percelen met lage onkruiddruk

De Sain teelt de pootaardappelrassen Arnova, Zafira, Fontane, Spectra en Voque voor Agrico. “Deze rassen passen bij onze grond en zijn minder gevoelig voor schurft, waar we op deze plek in de Noordoostpolder wel mee te maken hebben. Ik zoek ook een mix van rassen voor risicospreiding.”

In de derde week van april pootte De Sain de aardappelen. “Ik ploeg altijd in het voorjaar en poot direct daarna de aardappelen. Ondanks de natte winter, lag de grond er door de vorst van februari in april goed bij”, zegt De Sain, die het landwerk grotendeels zelf uitvoert. “Tijdens poten, rooien en sorteren heb ik wat seizoenshulp.”

{{foto,4-5}}

De Flevolandse akkerbouwer teelt pootgoed op percelen met een lage onkruiddruk. “Dit seizoen heb ik na het frezen 1 keer gespoten met het bodemherbicide Proman. Daarna groeiden de aardappelpercelen snel dicht.” Vanwege de droge, warme zomer kon hij in een lagere dosering spuiten tegen phytophthora. De Sain heeft Valbon, Infinito en Ranman gebruikt. Luizen gedijen juist wel goed met warm weer. “Voor de bestrijding van bladluizen en overdracht van Y-virus spuit ik wekelijks pyrethroïden en 1 keer per 3 weken met luisdoder. Ook omdat we vorig jaar te maken hadden met een hoge virusdruk.”

Minder opbrengst bij uien en aardappelen

De Sain oogstte zijn pootgoed in de eerste 3 weken van augustus, net als in andere jaren. “De oogst ging erg vlot dankzij een goede bodemstructuur. Normaal rijden we 3 kilometer per uur, nu was dat 6 kilometer per uur. Het was wel erg droog, een perceel vooraf beregenen viel nog niet mee.” Er was regen voorspeld, na 20 millimeter regen waren er minder harde kluiten op de rooimatten en dat helpt tegen huidbeschadigingen.

Een hogere pootgoedprijs en een beste prijs voor de verkoop van mijn vrije uien maken dit jaar nog wel goed

Het pootgoed is vanwege de droogte 4 keer beregend. “We beregenen sowieso al 2 keer tegen schurft tijdens knolzetting.” De Sain schat dat dit jaar de gemiddelde pootgoedopbrengst 20% lager is dan vorig jaar. Het verschilt wat per ras. Hij levert grotendeels in de maat 35/55 en wil niet te veel bovenmaats leveren. “De maten hebben we wel gehaald. In zo’n droog jaar blijkt dat beregenen uit kan. De uien groeiden beter door. Voor pootgoed gaat het minder om hogere opbrengsten, maar beregenen helpt wel tegen kwaliteitsverlies, zoals het voorkomen van groeischeuren.”

{{foto,6}}

Door levering van niet te veel bovenmaats pootgoed, kan de Flevolander op tijd doodspuiten en oogsten. Na de aardappeloogst heeft hij eind augustus bladrammenas gezaaid. “Dit jaar heeft deze groenbemester zich enorm ontwikkeld. Ik hoop op langere termijn te profiteren van het diepe wortelpakket en verbetering van de bodemstructuur.”

Hogere prijzen door tekorten aan pootgoed

De Sain bewaart zijn S-pootgoed tot eind december en zet deze af in de pool van Agrico. Hij geeft aan Agrico door hoeveel er van elk ras in opslag zit. “Eind juni zijn de poolprijzen bekend. Ik verwacht hogere prijzen dan vorig jaar door tekorten aan pootgoed, maar dat compenseert waarschijnlijk niet de lagere opbrengst”, zegt De Sain, die een premie beurt voor aflevering van de hoogste klasse pootgoed voor de binnenlandse markt.

{{foto,7-8}}

Schurft is dit jaar een groter probleem dan andere jaren. “Een perceel Spectra bevatte redelijk schurft. In de nacontrole hadden we bijna alles nul op virus. Een perceel Zafira opbouwstam is een klasse verlaagd. Door een tekort aan pootgoed verwacht ik wel een goede afzet van deze SE-partij.” Het pootgoed is ook kiemlustiger dan andere jaren. “Het op tijd koud krijgen van het pootgoed was lastig, omdat het laat in het seizoen nog erg warm was.”

De Sain is positief over de pootgoedmarkt op de langere termijn. “De wereldbevolking blijft groeien, dus de vraag naar aardappelen ook. Nederland is sterk in de pootgoedteelt en kan groeimarkten prima bedienen. We moeten ons wel blijven focussen op hoge kwaliteit.” In 2019 gaat De Sain dezelfde rassen poten als vorig jaar, behalve Zafira. “Dat ras vervangen we dit jaar door de andere rassen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.