Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Proton Ventures werkt aan ‘groene’ kunstmest

De akkerbouw moet een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Zo wordt er gewerkt aan ‘groene’ kunstmest, dat is geproduceerd met groene stroom. Dat maakt stikstofkunstmest CO2-neutraal.

De akkerbouwsector praat mee over de invulling van het Klimaatakkoord dat het kabinet Rutte deze zomer heeft gepresenteerd. Ook de landbouw moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen, waarbij Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990.

Precisielandbouw

De akkerbouw kan op een aantal manieren bijdragen, zei voorzitter Jaap van Wenum van de LTO-vakgroep Akkerbouw dinsdagavond op een ledenbijeenkomst in Midwolda. “De akkerbouw kan meer koolstof vastleggen in de bodem, bijvoorbeeld door het telen van groenbemesters of het vermijden van diepe grondbewerkingen. Met precisielandbouw kan de input worden verminderd. Ook door andere meststoffen te gebruiken kan de akkerbouw een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.”

Van Wenum verwijst bij dat laatste naar de mogelijkheid om met behulp van elektriciteit stikstof uit de lucht vast te leggen in ammoniak. “Voor de productie van stikstofkunstmest wordt veel aardgas gebruikt. Als je die ammoniak kunt produceren met elektriciteit uit zonne- of windenergie, maak je stikstofkunstmest CO2-neutraal.”

Proton Ventures ontwikkelde NFUEL

Het bedrijf Proton Ventures in Schiedam heeft het systeem NFUEL ontwikkeld om dat te doen, zegt projectingenieur Kevin Kardux. “In Canada starten we rond 1 januari met de ontwikkeling van de eerste module om ammoniak te produceren op basis van duurzame energie. Daarnaast verwachten we op termijn verschillende modules te installeren, waarbij fakkelgas wordt gebruikt voor de productie van ammoniak. Dit wordt door de boeren in de bodem geïnjecteerd als stikstofkunstmest.”

Lees verder onder de foto

Zo ziet een kleine ammoniakfabriek er uit, volgens Proton Ventures. - Illustratie: Proton Ventures
Zo ziet een kleine ammoniakfabriek er uit, volgens Proton Ventures. - Illustratie: Proton Ventures

Ammoniak uit wind- en zonne-elektriciteit

Volgens Kardux is het ook mogelijk de ammoniak te produceren uit groene wind- en zonne-elektriciteit. Proton Ventures praat mee over een project dat op het Zuid-Hollandse gebiedsdeel Goeree-Overflakkee gestalte moet krijgen. “Men overweegt om op termijn 400 megawatt aan elektriciteit op een duurzame manier te produceren. Wij willen daar een productie-unit bouwen die het overschot aan zonne- en windenergie gebruikt om ammoniak te produceren. Je hebt wel constant een minimale hoeveelheid elektriciteit nodig, maar verder kun je de ammoniakproductie aanpassen aan de beschikbaarheid van overtollige elektriciteit.”

Als Nederland op termijn van het aardgas af wil, kan het een optie worden om op deze manier ‘groene’ kunstmest te produceren

Proton Ventures ziet het vooralsnog als een uitdaging om hetzelfde commercieel te doen bij een Nederlands akkerbouwbedrijf met veel zonnepanelen of windmolens. Kardux: “Enerzijds is het momenteel in Nederland niet toegestaan om ammoniak direct in de grond te injecteren, zoals in Canada. Anderzijds kan ammoniak geproduceerd uit elektriciteit moeilijk concurreren met ammoniak geproduceerd uit aardgas. De marktprijs van ammoniak is nu ongeveer € 300 per ton. Als je het met stroom produceert, kost het, sterk afhankelijk van de stroomprijs, ongeveer € 600 per ton. Maar als Nederland op termijn van het aardgas af wil, kan het een optie worden om op deze manier lokaal, CO2-neutraal en milieuvriendelijk ‘groene’ kunstmest te produceren. Wellicht is het dan ook bruikbaar als meststof in de biologische landbouw.”

Ammoniak als brandstof

Proton Ventures kijkt ook naar manieren om ammoniak te gebruiken als energiedrager of brandstof. Kardux: “Maar ondanks praktijkvoorbeelden uit het verleden is in deze sector nog ontwikkeling nodig. Zo zijn we nu bezig met een project om een schip op ammoniak te laten varen.”

Eén reactie

  • Tinus1

    We zijn als totale land en tuinbouw al met zo weinig...waarom niet dit geld gebruiken om voor een teler van planten goede meststof produceren uit dierlijke mest zodat de cirkeltjes mooi rond en klein zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.