Akkerbouw

Achtergrond

Preiprijs stapje voor stapje steeds lager

In de klokprijsontwikkeling voor prei in de afgelopen 2 maanden valt op dat die op de korte termijn bezien behoorlijk fluctueert, maar vooral dat de trend aflopend is. Vanaf de tweede helft van augustus is de prijs zowat gehalveerd.

De kiloprijs in de vrije handel zit momenteel tussen de 50 en 60 cent. Dat is 2 tot 3 keer zoveel als een jaar geleden. Dat lijkt netjes, maar is het niet, omdat de producties in vergelijking met een jaar geleden beduidend lager liggen. “Iedereen is bij met oogsten, er zijn nergens voorraden”, vertelt een teler. “Het lijkt erop dat de inkopers vanaf augustus het gevoel kregen dat ze te duur inkochten. Een logische verklaring voor de afnemende prijstrend heb ik in ieder geval niet.”

In vergelijking met vorige jaar is de situatie bedrijfseconomisch gezien nog steeds even ongunstig. Het is dan ook niet voor niets dat er zoveel onrust is onder telers, zich uitend in een slechte stemming en in een drastische afname van het areaal.

‘Inkopers willen het niet begrijpen’

Hoe verder? “Ons probleem is aan het worden dat we gewend raken aan de huidige prijsniveau’s”, vervolgt de teler. “De markt eist een onberispelijk product, daar moet je in deze periode in een normaal teeltjaar 60 tot 70 cent per kilo voor moeten ontvangen, en in de winter een euro. Doen zich excessen voor, dan moet het product duurder worden. Wat ik nu vertel, is niets bijzonders, maar in werkelijkheid gebeurt er niets. Daar komt bij dat de kosten in rap tempo stijgen, of dat het eenvoudigweg niet meer lukt om geschikt personeel te krijgen. Puur bedrijfseconomisch gezien zou je gewoon moeten stoppen, dat is de realiteit.”

Zo goedkoop mogelijk inkopen

“De inkopers van met name grote afnemers weten absoluut niet waar ze mee bezig zijn. ‘Zo goedkoop mogelijk inkopen’, dat is de opdracht die ze krijgen. Dat blijft niet zonder gevolgen, dat zie je nu. Kleinere handelaren beginnen inmiddels wel te begrijpen dat je als producent ook recht hebt op een normaal inkomen, maar bij de grotere jongens ontbreekt dat besef, of willen ze het niet weten.”

Prognose: voortzetting van de huidige trend.

Of registreer je om te kunnen reageren.