Akkerbouw

Achtergrond

Bloemkoolseizoen loopt nog wel even door

De prijsdip voor bloemkool in oktober is overgewaaid, in de hand gewerkt door de afnemende aanvoer. Het ligt voor de hand dat afnemers de komende weken nog vasthouden aan Nederlandse bloemkool. Het aanbod vanuit Spanje zou nog minimaal zijn, en de huidige kwaliteit van het eigen product is uitstekend.

Het spel ’wanneer overstappen naar buitenlandse bloemkool’ is in volle gang, weet een insider. Anders dan vorig jaar is er volgens hem nog voldoende bloemkool van goede kwaliteit om de levering de komende weken veilig te stellen. Afnemers kunnen dus nog even door met product van eigen bodem.

Aan de productiekant is te zien dat de oogst van de vroegere herfstrassen klaar is. De aanvoer is momenteel dan ook lager in afwachting van de afrijping van de late herfstbloemkool.

Lees verder onder de grafiek

Deze situatie hangt samen met de aanhoudend milde weersomstandigheden. De vroege herfstrassen hebben redelijk warm weer gehad, de latere rassen vertoonden enig uitstel in de bloemaanleg vanwege de wat grotere gevoeligheid van deze rassen voor warmer weer. In de hand gewerkt door het vertraagde Zuid-Europese aanbod lijkt er nog ruimte is voor verder oplopende (dag)prijzen.

Contractprijzen bloemkool ‘structureel te laag’

Terugblikkend wordt algemeen aangegeven dat de teelt van bloemkool in 2018 renderend is geweest. Wel wordt meermalen van telerszijde gesignaleerd dat de contractprijzen voor bloemkool bedrijfseconomisch gezien structureel te laag liggen: “Alleen met acties kopen ze marktconform in. In 20 jaar zijn de kosten doorgegaan, de prijzen zijn gelijk gebleven. Contracten worden in het voorjaar afgesloten, de angst overheerst dan dat men zijn product niet kwijt kan.”

Verwachting: rustige markt, nog wat aantrekkende prijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.