Akkerbouw

Achtergrond

Beperkt aanbod zorgt voor mooie witlofprijs

De zomer van 2018 werkt positief op de prijsvorming voor witlof, afgaande op de prijzen voor de klok en in de vrije handel. Met de kanttekening dat de prijsvorming in België beter is dan in Nederland.

Afgaande op diverse signalen valt het aantal wortels tegen, valt de oogst laat, en is de kwaliteit niet om naar huis te schrijven. Dat uit zich in matige producties. Vreemd is dat niet, gezien de moeilijke groeiomstandigheden en alle maatregelen die telers uit de kast moesten halen om de gewassen aan de gang te houden.

Aantallen opzetbare wortels blijven achter

Franse telers die normaal gewend zijn de vroegste wortels in de derde week van september op te zetten, konden daar dit jaar een maand later mee starten. Verder blijven de aantallen opzetbare wortels achter, en speelt de matige kwaliteit parten. “Met wortels uit de Flevopolder vallen de problemen relatief mee, maar dat geldt niet voor veel partijen van andere herkomsten”, geeft deskundige Sjaak Gerardts van adviesbureau Chicogrow aan.

Kernrot

De combinatie van hitte en watergebrek en de ingrepen met kunstmatige beregening bleken vaak een prima voedingsbodem voor allerlei ziek en zeer, waaronder kernrot. Bij het rooien van de eerste wortelpartijen waren de temperaturen vaak ook nog veel te hoog, aldus Gerardts. Dat werkte ook weer problemen in de hand.

Overigens wordt zijn indruk over de kwaliteit van wortels uit de Flevopolder niet door iedereen gedeeld. “Als ik zie wat daar nu vandaan komt, houd ik mijn hart vast”, geeft een trekker aan. Veel telers reageerden door langer door te gaan met oude wortels, waarvan de productie doorgaans ook matig is. Ook weer niet zo vreemd, gezien de matige groei- en rooiomstandigheden in het vorige najaar.

Hogere prijzen voor witlof in België

In de hand gewerkt door het koudere weer en lagere producties zijn de prijzen flink aangetrokken, zowel in Nederland als in België. Wel valt op dat de prijsvorming in België beter is.

Aan mogelijke redenen daarvoor is (weer) geen gebrek. Waar de een wijst naar de prijsdrukkende tactieken van supermarktinkopers, noemt de ander het verschil in kwaliteit tussen in België en in Nederland verhandeld lof een belangrijke oorzaak. “Kennelijk is een prijsverschil van 80 cent nog onvoldoende voor een handelaar om van het ene naar het andere land te rijden…”

Ik hoop dat telers deze keer de moed hebben hun lof niet op voorhand te goedkoop te verkopen

Het ligt voor de hand dat het huidige prijsniveau nog wel even doorzet, in ieder geval tot eind december, totdat productievere rassen in productie komen die ook wat meer koeltijd hebben gehad. Dat verandert echter niets aan de matige voorraadpositie met de nieuwe wortels. Adviseur Gerards: “Dat kan nog een goed seizoen worden voor degenen die voldoende goede wortels hebben. Ik hoop werkelijk dat de telers deze keer de moed hebben hun lof niet op voorhand te goedkoop te verkopen.”

Supermarkt Plus heeft het losse lof geprijsd voor € 1,38 per kilo, in flowpack komt de kiloprijs op € 2,28. Jumbo: flowpack € 1,98 per kilo, Albert Heijn 4 stuks op een schaaltje € 1,39.

Prognose: aanhoudend goede prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.