Akkerbouw

Achtergrond

‘Zonder beregening zijn aardappelen niet te rooien’

5 dagen voor het rooien gaf Henri Vorselen de 3 hectare Bafana-aardappelen een watergift van 22 millimeter. Nodig om loonbedrijf Maas uit Kessel de aardappelen te kunnen laten rooien. Deze beregening zorgt voor een extra kostenpost van circa € 750.

Zonder beregening zijn aardappelen op de zwaardere gronden niet, of slechts met veel dikke kluiten en rooibeschadigingen, uit de grond te halen. “Te harde grond kan ook de rooier beschadigen. Op harde plekken in het perceel kunnen de scharen van de rooier afbreken”, zegt Lorenz Maas van loonbedrijf Maas in Kessel. Deze loonwerker rooide met een vierrijige zelfrijder de aardappelen van Henri Vorselen in het Limburgse Ittervoort.

Pas nadat Henri Vorselen enkele dagen van tevoren het aardappelperceel met 22 millimeter had beregend, kon loonbedrijf Maas de aardappelen in Ittervoort rooien. - Foto: Guus Queisen
Pas nadat Henri Vorselen enkele dagen van tevoren het aardappelperceel met 22 millimeter had beregend, kon loonbedrijf Maas de aardappelen in Ittervoort rooien. - Foto: Guus Queisen

Vorselen heeft in Ittervoort een gemengd bedrijf met een zeer breed palet aan gewassen (aardappelen, granen, suikerbieten, mais, asperges, erwten, bonen en wortelen) en een zeugentak. Naast 8,5 hectare Bafana’s teelt hij ook 8,5 hectare vroege Première-aardappelen. 5 dagen voor het rooien heeft Vorselen het 3 hectare omvattende perceel met 22 millimeter beregend. “Is ook wel nodig. Het betreft een perceel zware rivierklei”, legt Vorselen uit. Het is de vijfde keer dat hij dit aardappelperceel dit jaar beregende. “De totale beregeningskosten calculeer ik op circa € 250 per hectare. Zo ben ik dit jaar € 1.250 per hectare kwijt aan het beregenen van deze aardappelen. Zo kom ik op € 3.750 euro voor het hele perceel”, legt Vorselen uit. Hij beschikt over een eigen put, waaraan hij een door een dieselmotor aangedreven pomp koppelt.

Sommige telers die tot 8 keer hebben beregend, vragen zich nu af of het wel nut heeft gehad

Op dit perceel teelt hij aardappelen van het late ras Bafana. Dit is een echt fritesaardappelras en met zijn lange ovalige knollen en witte vleeskleur prima geschikt voor de fastfood. Vorselen levert deze als veldgewas aan McCain. Voor de helft op contractbasis en de helft vrij. De opbrengsten kent hij nog niet. Maar met wat hij heeft gezien en rekening houdend met de droogte is hij zeer tevreden. “Ondanks de droogte heb ik een goede opbrengst kunnen realiseren.” De opbrengst van de vroege Premières was daarentegen matig.

Oogst aardappelen bijna klaar

Loonwerker Lorenz Maas uit Kessel signaleert dat het gros van de aardappelen in zijn werkgebied is geoogst. “Er resteren nog enkele tientallen hectaren. De opbrengsten variëren erg sterk. Van slechts 25 ton per hectare tot ‘normale’ opbrengsten van 50 à 60 ton. De uiteindelijke opbrengst is sterk afhankelijk van de vraag of de teler, gedurende het groeiseizoen, vaak genoeg met de haspel op het perceel is kunnen terugkeren om te beregenen. Door de aanhoudende hitte en de beperkte beregeningscapaciteit vormde dat bij velen toch een probleem. Dat zien ze nu toch terug in kleinere opbrengsten.”

Grote verschillen in opbrengsten

Wim van Buggenum, buitendienstmedewerker bij Aviko in Zuid-Nederland, onderschrijft de ervaring van Maas. Beregenen is veelal nodig om te kunnen rooien. “Telers die het niet hebben gedaan, zien zich vaak geconfronteerd met zeer veel kluiten in hun partijen. Eventuele rooibeschadigingen komen vaak pas later bij de controle van de partijen aan het licht.” Volgens Van Buggenum heeft een gift van 20 tot 25 millimeter effect, nadat deze enkele dagen de tijd heeft gehad om in te werken.

Ook Van Buggenum signaleert grote verschillen in de aardappelopbrengsten. “Goed beregende percelen halen toch tot 50 à 60 ton. In goede jaren zijn deze echter goed voor 70 tot 75 ton. Dat is toch een 20% mindere opbrengst.” Qua kosten rekent hij voor een watergift een bedrag van € 150 per hectare. “Sommige telers die tot 8 keer hebben beregend, vragen zich nu af of het wel nut heeft gehad. Zij zien de hoge beregeningskosten niet terug in een grotere (financiële) opbrengst.”

Of registreer je om te kunnen reageren.