Akkerbouw

Achtergrond

Goed dat overheid NAK met rust laat

De overheid heeft terecht de plantaardige keuringsdiensten nooit bij de NVWA ondergebracht. De diensten functioneren namelijk goed, blijkt uit een evaluatie.

De overheid heeft er goed aangedaan om de plantaardige keuringsdiensten met rust te laten. In 2014 lanceerde de regering het plan om alle keuringsdiensten samen te voegen in een plantaardig en een dierlijk publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan onder toezicht van de voedselautoriteit NVWA. Het privaatrechtelijke systeem zou niet voldoen aan de eisen van onafhankelijk bestuur. Na protesten van de sector en de Tweede Kamer zag de regering hier van af. Achteraf is dat terecht, want de keuringsdiensten functioneren uitstekend, blijkt uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Keuringsdiensten dragen bij aan de economische positie

Ook landbouwminister Carola Schouten is tevreden over de plantaardige keuringsdiensten NAK (akkerbouw), Naktuinbouw, BKD (bollen) en KCB (groenten, fruit en sierteelt), blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. “De keuringsdiensten vervullen hun rol op een hoog niveau. De diensten hebben een groot draagvlak bij het bedrijfsleven. En ze leveren een stevige bijdrage aan de economische positie, de goede naam en de hoogwaardige kwaliteit van de plantaardige sector.”

NAK is doeltreffend. Ondanks het grote aantal keuringen en monsteranalyses komt het weinig voor dat een partij of perceel onterecht wordt goedgekeurd, afgekeurd of in klasse verlaagd. - Foto: Mark Pasveer
NAK is doeltreffend. Ondanks het grote aantal keuringen en monsteranalyses komt het weinig voor dat een partij of perceel onterecht wordt goedgekeurd, afgekeurd of in klasse verlaagd. - Foto: Mark Pasveer

NAK werkt zorgvuldig

De evaluatie is uitgevoerd door adviesbureau Kwink. Bij de NAK keek Kwink naar de periode 2010 tot en met 2016. De NAK doet ieder jaar honderdduizenden keuringen en analyses van pootaardappelen en zaden van gewassen. Het aantal onterechte klasseverlagingen of afkeuringen is zeer beperkt, concludeert Kwink. Van 2010 tot en met 2016 zijn jaarlijks tussen de 33 en 78 herinspecties gedaan. In 10 tot 27 gevallen per jaar werd de keuringsbeslissing aangepast.

Ook kan twijfel rijzen of uitgangsmateriaal wel terecht is goedgekeurd. In seizoen 2015-2016 zijn 87 van deze herinspecties uitgevoerd. In 65 gevallen lag het kwaliteitsgebrek aan de leverancier. In vijf gevallen had de NAK het gebrek bij de keuring moeten zien. Naast deze herinspecties kreeg de NAK nog 34 klachten van eindgebruikers over het goedgekeurde uitgangsmateriaal.

NAK is doeltreffend

Adviesbureau Kwink trekt twee conclusies op basis van al deze cijfers. Gezien het geringe aantal klachten hebben de sectoren een groot vertrouwen in de deskundigheid van de NAK. Daarnaast vindt Kwink dat de NAK doeltreffend is. Want gezien het grote aantal keuringen en monsteranalyses komt het weinig voor dat een partij of perceel onterecht wordt goedgekeurd, afgekeurd of in klasse verlaagd.

Of registreer je om te kunnen reageren.