Akkerbouw

Achtergrond 2 reacties

Eiwitgewas komt moeizaam van de grond in EU

Het areaal eiwitgewassen groeit in de EU, maar vooral in lidstaten die de teelt steunen. Het areaal is volstrekt ontoereikend om de import van soja te vervangen.

De akkerbouwers in de EU telen steeds meer eiwitgewassen. Maar het areaal valt in het niet bij de import van soja. Vorig jaar is bijna 2,8 miljoen hectare eiwitgewassen geteeld in de EU. Dat is 2,7% van het totale areaal akkerbouwgewassen (105 miljoen hectare). Terwijl Europa jaarlijks zo’n 14 miljoen ton sojabonen importeert. Om die sojabonen zelf te verbouwen moeten de akkerbouwers in de EU hun areaal uitbreiden met 4,5 miljoen hectare sojabonen. En de EU importeert ook nog eens bijna 20 miljoen ton sojameel per jaar. Voor die hoeveelheid meel moet nog eens 9 miljoen hectare sojabonen worden geteeld.

De sojaboon is het tweede eiwitgewas in de EU. Daarvan is vorig jaar 962.000 hectare geteeld. Dat is 107% meer dan in 2013 (465.000 hectare). Het grootste eiwitgewas in de EU is de voererwt. Daarvan teelden de akkerbouwers in de EU vorig jaar iets meer dan 1 miljoen hectare. Dat is het grootste areaal sinds 1999. Het areaal verdubbelde in vier jaar. In 2013 werd nog 464.000 hectare voererwten geteeld in de EU. Ook andere eiwitgewassen krijgen steeds meer een plekje in de Europese bouwplannen. De arealen veldbonen en lupine groeiden met ruim 80% in vier jaar.

Subsidie

Er zit echter een groot verschil in areaal eiwitgewassen per lidstaat, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “Het areaal eiwitgewassen groeit vooral in landen die de teelt subsidiëren. Zonder die subsidie is de teelt moeilijk rendabel te maken. Of de afnemers zouden er meer voor moeten betalen.”

Uit een overzicht van de Europese Commissie blijkt dat in zestien lidstaten telers van eiwitgewassen steun krijgen van hun overheden. Nederland zit daar niet bij. De gekoppelde steun heeft een duidelijk effect op de groei van het areaal. In Litouwen groeide het areaal voererwten sinds 2013 met 546% naar 155.000 hectare. Roemenië groeide met 238% naar 108.000 hectare voererwten. Bij veldbonen is het zelfde effect te zien. Dat areaal groeide in Polen sinds 2013 met 267% naar 33.000 hectare. In Letland steeg het areaal veldbonen in vier jaar spectaculair met 950% naar 42.000 hectare.

Meeste soja in Italié

De meeste sojabonen worden in Italië geteeld. Het areaal sojabonen groeide daar sinds 2013 met 73% naar 318.000 hectare. In Frankrijk groeide het areaal met 230% naar 142.000 hectare. En in Roemenië ging het soja areaal met 153% omhoog naar 172.000 hectare. Uit de cijfers van de Europese Commissie is niet na te gaan hoeveel subsidie de afzonderlijke lidstaten geven aan eiwitgewassen.

Hongarije en Duitsland hebben landbouwcommissaris Hogan vragen gesteld over de voortgang van de eiwittransitie in de EU, de overgang van import naar eigen teelt. Hogan gaat daar onderzoek naar doen.

Laatste reacties

  • willemsenG.

    eigenlijk heel simpel ; zolang er geen extra subsidie op zit , de hectare opbrengsten tegen vallen ,en de prijs ook nog niet concurrerend is zal er nog ``gewoon `` een ander gewas geteeld worden . ......jammer vooral omdat er dus wel veel vraag naar gen vrije eiwit gewassen is

  • farmerbn

    Akkerbouwers in de Eu moeten helemaal niks. Sojabonen worden geimporteerd voor humane voeding. Het afval daarvan gaat ipv op de stort naar de diervoeding. Je moet soja telen daar waar dat het beste en goedkoopste kan. Dat is niet in Europa dus moet je extra premies geven om het hier van de grond te krijgen. Door die extra premies zijn er weer anties die weer mopperen dat boeren zoveel premies krijgen. Laat de markt bepalend zijn en laat linkse hobby's niet betaald worden door de EU-belastingbetaler.

Of registreer je om te kunnen reageren.