Gewasbescherming

Terug naar dossier
Akkerbouw

Achtergrond

Gericht spuitadvies dankzij phytophthora-studie

Over veel phythopthoraklonen is nu nog vrij weinig bekend. EuroBlight brengt de eigenschappen van phytophthoraklonen in kaart, om telers vervolgens gerichter spuitadvies te kunnen geven.

➤  Wat betekent de studie voor het middelenadvies?   
➤  Stam EU_33 bijna verdrongen
➤  Meest voorkomende kloon: EU_13
➤  13 toegelaten actieve stoffen in aardappelteelt

Het netwerk EuroBlight is een studie gestart: IPMblight2.0. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van nieuwe klonen. Dat vertelt phytophthoradeskundige Geert Kessel van Wageningen UR. Denemarken, Engeland, Frankrijk en Estland financieren deze studie.

De vraag van het netwerk is heel praktijkgericht: zijn phytophthoraklonen minder gevoelig voor bepaalde actieve stoffen en hoe is de ‘conditie’ van de betreffende klonen? 

Wat betekent de studie voor het middelenadvies?

Het netwerk ontdekte dat de nieuwe phytophthorakloon EU_37, die voor het eerst in 2014 in Nederland werd ontdekt, minder gevoelig is voor de actieve stof fluazinam, maar wel een erg fitte stam is. Fluazinam is een ingrediënt van de phytophthorafungiciden Shirlan Gold, Banjo Forte en Kunshi. De kloon heeft dus een selectievoordeel in de situaties waarin fluazinam wordt gebruikt. Echter, wanneer de betreffende middelen niet meer worden toegepast, kan de kloon EU_37 zich toch handhaven, omdat het qua fitheid niet onderdoet voor andere stammen.

Stam EU_33 bijna verdrongen

Daarmee verschilt EU_37 sterk van de stam EU_33, ook wel bekend als Green33. Deze stam werd in 2008 voor het eerst aangetroffen, ook in Nederland. Deze stam was ook minder gevoelig voor fluazinam, maar minder fit. Toen telers rond 2010 massaal fluazinam-bevattende middelen de rug toekeerden, werd de kloon het vanwege zijn ‘slechte conditie’ snel verdrongen door sterkere stammen. EU_33 wordt nu vrijwel niet meer gevonden.

Meest voorkomende kloon: EU_13

Van de kloon EU_13, ook wel Blue13 genoemd, is bekend dat het minder gevoelig is voor de actieve stof metalaxyl-M, het ingrediënt van onder andere Fubol Gold en Ridomil, maar ook bekend is dat deze variant vrij gevoelig is voor fluazinam, én dat het een zeer sterke, agressieve kloon is. Met een aandeel van circa 30% in de Europese phytophthorapopulatie is het de meest voorkomende kloon, vertelt Kessel.

13 toegelaten actieve stoffen in aardappelteelt

Het netwerk heeft nog veel werk te verzetten. Er zijn in de aardappelteelt einde 2017 13 actieve stoffen toegelaten. We weten van 3 klonen dat ze minder gevoelig zijn tegen fluazinam en metalaxyl-M. Hoe het zit met de andere stoffen, is nog niet bekend. Van andere veelvoorkomende klonen, zoals EU_6 (Pink 6) en de in 2015 opgedoken en sterk verspreidende kloon EU_36, weten we eigenlijk nog niets.

“Als we alle eigenschappen van de meest voorkomende klonen kennen, kunnen we adviezen genereren om phytophthora beter te beteugelen, betoogt Kessel.” Stel, uit monitoring blijkt dat in een door phytophthora aangetast perceel de phytophthorapopulatie vooral uit EU_37 bestaat, dan kan het advies zijn niet met fluazinam-bevattende middelen te spuiten. Maar stel dat het EU_13 is, dan kan het advies zijn juist wél met fluazinam-bevattende middelen te spuiten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.