Akkerbouw

Achtergrond

Aardappelen goed aan de groei, maar laag OWG

De hoofdoogst in Nederland groeit goed door. Dat blijkt uit de meest recente proefrooiing van Aviko Potato.

Aardappelen gedijen goed bij matige temperaturen en op tijd vocht, precies het weer van de afgelopen tijd, aldus Willem van Tilburg, hoofd inkoop aardappelen bij Aviko Potato. De opbrengst van de belangrijkste fritesrassen ligt in week 31 op 42 ton per hectare, dat is een groeispurt van 5 ton ten opzichte van een week 31. De opbrengst komt daarmee in de buurt van 2012, een jaar van goede opbrengsten.

Ook blijken de aardappelen grover dan gemiddeld. Het percentage knollen 50 millimeter opwaarts ligt in week 31 op 73. Niet eerder lag het groftepercentage in week 31 zo hoog. Oogst 2014 komt het dichtst in de buurt, toen had 71% de knollen een diameter groter dan 50 millimeter. Gemiddeld ligt het groftepercentage in week 31 op 60.

Qua kilo’s gaat het dus crescendo, maar dat kan niet gezegd worden over het lage onderwatergewicht (OWG). Dat ligt op gemiddeld 335 gram, terwijl dat gemiddeld in week 31 al op 355 gram ligt. Alleen in 2015 was het OWG nog lager met 330 gram. Uiteindelijk kwam toen het gemiddelde OWG uit op 380 gram. Het verschil met 2015 is echter dat in de weken 30 tot en met 33 het OWG nog vrij snel opklom naar een veilige 360 gram, terwijl het dit jaar een vrij vlakke stijging laat zien, van 325 gram in week 31 naar 335 gram in week 31. Zolang het gewas nog niet is uitgegroeid, kan dat nog bijtrekken, aldus Van Tilburg.

Proefrooicijfers is gemiddelde van vier rassen

Tot vorig jaar toonde Aviko Potato de proefrooicijfers van de rassen Agria, Victoria, Innovator en Fontane afzonderlijk. Sinds dit jaar is het een gemiddelde van de vier rassen. Uit de grafiek kan dus niet gedestilleerd worden welk ras het zorgenkindje is qua OWG en het OWG-gemiddelde zo omlaag trekt. Aviko Potato geeft daarover geen toelichting. Waarschijnlijk is dat het ras Agria, omdat dit ras bekend staat om zijn lage onderwatergewichten. Vorig jaar was het gemiddelde OWG erg hoog (400 gram), maar bleken veel Agria-partijen uiteindelijk met moeite de 360 gram aan te tikken.

Proefrooiingen in alle teeltregio‘s

De proefrooicijfers van Aviko Potato geven een uitgebalanceerd beeld over Nederland, omdat in alle teeltregio’s in Nederland proefrooiingen worden verricht. Op twee plekken in een perceel wordt 1,33 strekkende meter gerooid. Deze monsters worden vervolgens in het kwaliteitslaboratorium verwerkt. De cijfers worden op maandag de week na bemonstering op de website van Aviko Potato gepubliceerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.