Akkerbouw

Achtergrond

Natuurproduct in plaats van chemie tegen rhizoctonia

Maatschap De Wit zet mycorrhiza’s in om de pootaardappelen tegen rhizoctonia te beschermen. Chemische knolbehandeling lijkt niet meer nodig.

Maatschap De Wit in Hoogkarspel (N.-H.) past sinds vorig jaar mycorrhiza’s in de vorm van Micosat toe om de pootaardappelen weerbaar te maken tegen belagers. De maatschap bestaat uit de broers Bas (37) en Dennis (39) de Wit. Zij telen 95 hectare bloemkool en 25 hectare Spunta-pootaardappelen. Zij leveren hun producten af onder het Milieukeur-label. Daarin past ook het gebruik van natuurlijke middelen in plaats van chemische om hun gewassen te beschermen

Goede beworteling van gewassen

De Wit hecht een groot belang aan een goede beworteling van zijn gewassen. Ze zijn dan minder droogtegevoelig en kunnen voedingsstoffen beter opnemen. Mede omdat de pootaardappelen niet beregend kunnen worden en omdat de groei op de zwaardere percelen wat trager op gang komt, doet De Wit er alles aan om de wortelontwikkeling te stimuleren. Zo passen de ondernemers al meerdere jaren de plantversterker Biofeed toe, een zeewierextract dat de wortelgroei stimuleert. Daarnaast geven ze de aardappelen een startgift met stikstof en fosfaat in de rij.

Bas de Wit toont de wortelontwikkeling van een Spunta aardappelplant. - Foto: Fotopersburo Dijkstra
Bas de Wit toont de wortelontwikkeling van een Spunta aardappelplant. - Foto: Fotopersburo Dijkstra

Test met Micosat op deel aardappelperceel

In de zoektocht naar manieren om de bodem en daarmee de gewasopbrengst en kwaliteit te verbeteren testte De Wit vorig jaar het middel Micosat op een deel van een aardappelperceel. Micosat is een mengsel van mycorrhizaschimmels, andere schimmels, gisten en bacteriën. Het idee achter deze combinatie is dat de organismen elkaar stimuleren en elkaar en de planten weerbaar te maken tegen vijandige organismen. De mycorrhizaschimmels gaan in symbiose met de wortels van het gewas en zijn zo samen beter in staat mineralen en vocht uit de bodem op te nemen.

Vorig jaar Micosat-proef bij de pootaardappelen

Vorig jaar probeerde de maatschap Micosat op een kleine 2,5 hectare van een 5 hectare groot perceel Spunta pootaardappelen. De uitkomst was volgens Bas de Wit boven verwachting. Meerdere proefrooiingen op het perceel toonden een 10% hogere kilo-opbrengst. Dat is al snel een bedrag van € 1.000 per hectare. In de maatsortering zat volgens De Wit niet zoveel verschil, het waren vooral de kilo’s. Bij het afleveren bleek het proefperceel van alle percelen ook de hoogste opbrengst per hectare gehaald te hebben.

De uitkomst was volgens Bas de Wit boven verwachting. Meerdere proefrooiingen op het perceel toonden een 10% hogere kilo-opbrengst. Dat is al snel een bedrag van € 1.000 per hectare.

De Wit durft nog niet concluderen dat de gevonden meeropbrengst enkel door Micosat komt. “Omdat we het maar op één perceel gedaan hebben kan het min of meer toeval zijn. Maar het perceel is vrij egaal van samenstelling en uitgangsmateriaal, bemesting en gewasverzorging en doodspuitdatum hebben we gelijk gehouden.”

Vertrouwen

De broers hebben echter zo veel vertrouwen in het product dat ze dit jaar Micosat op 10 hectare pootaardappelen toegediend hebben. Wel op meerdere percelen om ook dit jaar weer een vergelijking te kunnen maken.

Het gebruik van Micosat is volgens De Wit ongeveer kostenneutraal. Wanneer ze Micosat toepassen, gebruiken ze geen Amistar tegen rhizoctonia. De micorrhizaschimmels kunnen volgens Micosat importeur John van Klaren niet tegen fungiciden en bovendien pakt Micosat rhizoctonia aan.

Voor de rest maken ze geen verschil in behandeling. Tijdens het poten wordt Micosat gewoon gemengd met het luizenmiddel Actara toegediend. Het vraagt dus geen extra werk of aangepaste apparatuur om Micosat toe te dienen.

Het achterwege laten van Amistar heeft vorig seizoen geen negatieve gevolgen gehad op de rhizoctonia aantasting van de planten en de nieuwe knollen. De Wit tekent hier wel bij aan dat ze met schoon uitgangsmateriaal werken en dat de druk vanuit de grond niet hoog is.

Het gebruik van Micosat is volgens De Wit ongeveer kostenneutraal. Wanneer ze Micosat toepassen, gebruiken ze geen Amistar tegen rhizoctonia. De micorrhizaschimmels kunnen volgens Micosat importeur John van Klaren niet tegen fungiciden en bovendien pakt Micosat rhizoctonia aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.