Akkerbouw

Achtergrond laatste update:31 jul 2017

Jurist runt ook een akkerbouwbedrijf

Robbert Bogers combineert een akkerbouwbedrijf met een juridisch-agrarisch adviesbureau. “Door mijn werk op de akkers weet ik heel goed wat bij de boeren speelt. Zo sta ik boeren heel gericht terzijde.”

Mr. Robbert Bogers staat boeren juridisch terzijde en adviseert hen bij alle mogelijke bedrijfsgerelateerde zaken. Samen met echtgenote Fleur heeft hij in het Brabantse Kruisland (gemeente Steenbergen) een akkerbouwbedrijf van 45 hectare met granen, consumptieaardappelen, rode zaaiuien en suikerbieten in het bouwplan.

Bogers doet bijna alle akkerbouwwerk met eigen machines

Uitgezonderd het rooien van de aardappelen en de bieten en het laden van de uien, voert hij alle werkzaamheden met eigen machines uit. Na zijn studie rechten aan de Tilburgse universiteit en wat omzwervingen in de agrarische advies- en juristenwereld besloot Robbert in 1999 in maatschap met zijn vader het ouderlijke akkerbouwbedrijf te gaan exploiteren. In 2003 nam hij het bedrijf over, om het vervolgens met zijn echtgenote Fleur als vof voort te zetten. “Ik koos niet voor de advocatuur”, stelt Bogers. “De Nederlandse Orde van Advocaten accepteert een combinatie van advocaat en akkerbouwer niet.”

“Ik koos niet voor de advocatuur”, stelt Bogers. “De Nederlandse Orde van Advocaten accepteert een combinatie van advocaat en akkerbouwer niet.”

Robbert Bogers is akkerbouwer, loonwerker èn agrarisch-juridisch adviseur. Hij heeft een akkerbouwbedrijf van 45 hectare met granen, consumptieaardappelen, rode zaaiuien en suikerbieten in het bouwplan. - Foto: Peter Roek
Robbert Bogers is akkerbouwer, loonwerker èn agrarisch-juridisch adviseur. Hij heeft een akkerbouwbedrijf van 45 hectare met granen, consumptieaardappelen, rode zaaiuien en suikerbieten in het bouwplan. - Foto: Peter Roek

Veel pachtkwesties

Zijn agrarisch-juridische kennis ging echter niet verloren. Vanaf 2005 bouwde hij met succes Bogers Juridisch-Agrarisch Adviesbureau op. “Als boer weet ik hoe een boer denkt en wat hem bezighoudt.” Veel dossiers die op zijn bureau belanden, zijn pachtkwesties. “Vooral mondelinge pacht en reguliere pachtcontracten zorgen regelmatig voor een juridische strijd. Mijn advies luidt daarom: leg pachtovereenkomsten steeds in de juiste vorm schriftelijk vast en laat deze steeds door een pachtspecialist opstellen.”

“Vooral mondelinge pacht en reguliere pachtcontracten zorgen regelmatig voor een juridische strijd. Mijn advies luidt daarom: leg pachtovereenkomsten steeds in de juiste vorm schriftelijk vast en laat deze steeds door een pachtspecialist opstellen.”

Bij zijn advieswerkzaamheden houdt Bogers zich onder meer bezig met zaken als de Gecombineerde opgave, betalingsrechten, mest en subsidies.

Goede afwisseling

De combinatie akkerbouwer-jurist bezorgt Robbert een goede geestelijke afwisseling. “Continu op kantoor zitten is niets voor mij. Anderzijds is op een akkerbouwbedrijf van 45 hectare niet het hele jaar door werk voorhanden. Deze combinatie verlangt, vooral in de piekmaanden op de akkers, een goede werkplanning. Gelukkig vertoeven tijdens de voorjaars- en oogstwerkzaamheden ook mijn klanten op de akkers.”

Genereert een jurist gemiddeld geen hoger uurloon? “Dat is niet altijd het geval. Zo kan ik als jurist niet alle uren declareren, terwijl een goed jaar met bijvoorbeeld rode zaaiuien ook resulteert in een goed gemiddeld uurloon.”

Lees meer artikelen over akkerbouwers met een neventak

Of registreer je om te kunnen reageren.