Gewasbescherming

Terug naar dossier
Akkerbouw

Achtergrond

Teeltregistratie: digitaal of op papier?

Het bijhouden van de teeltregistratie kan met het spuitboekje, via een speciaal teeltregistratieprogramma, of online via portals, zoals Unitip. Deze 3 telers vertellen over hun ervaringen met teeltregistratiesystemen.

Een teeltregistratiesysteem is niet noodzakelijk om alle teeltmaatregelen te registeren, maar geeft wel veel gemak, omdat teeltgegevens eenvoudig digitaal zijn op te slaan en te verzenden naar derden. Maar alles met pen en papier bijhouden voldoet ook, tijdens controles van de NVWA.

➤  Ronald de Vries  
➤  Sjef de Baar
➤  Tim Hupperetz

Teeltregistratie

Uit een enquête in 2012 bleek dat circa 30% van de akkerbouwers met een teeltregistratiepakket werkten. Inmiddels wordt geschat dat dat zo’n 50% is, al verschillen daarover de meningen. De resterende 50% werkt nog met het bekende spuitboekje, of digitaal met een Word-bestand of Excel-spreadsheet op de pc. Bij bepaalde teelten, zoals suikerbieten en zetmeelaardappelen, kan het ook via portals van de afnemer, zoals Unitip bij Suiker Unie en Optimeel bij Avebe.

➤ ‘Een keer invoeren en klaar’

Naam: Ronald de Vries (27). Plaats: Marknesse (Flevoland). Bedrijf: samen met Roelof van der Linde en Bas Heineke vormt De Vries het management van akkerbouwbedrijf JH van der Linde Agribusiness. Het bedrijf bewerkt 1.300 hectare, waarvan 700 hectare consumptie-aardappelen. Daarnaast zaaiuien, plantuien, winterpeen, suikerbieten, witlofpennen, gerst, mais en gras. - Foto's: Ruud Ploeg
Naam: Ronald de Vries (27). Plaats: Marknesse (Flevoland). Bedrijf: samen met Roelof van der Linde en Bas Heineke vormt De Vries het management van akkerbouwbedrijf JH van der Linde Agribusiness. Het bedrijf bewerkt 1.300 hectare, waarvan 700 hectare consumptie-aardappelen. Daarnaast zaaiuien, plantuien, winterpeen, suikerbieten, witlofpennen, gerst, mais en gras. - Foto's: Ruud Ploeg

Ronald de Vries is 1 van de 3 managers van groot-akkerbouwbedrijf JH van der Linde Agribusiness. Sinds vorig jaar werkt het bedrijf met Dacom. Daarvoor werd de teeltregistratie deels schriftelijk en deels in CropVision bijgehouden. Deze registratie werd voornamelijk bijgehouden door de adviseur. Begin vorig jaar is er besloten ook een demoversie van Crop-R van Dacom uit te proberen. Deze laatste sprak hun het meest aan. “Crop-R is een gebruiksvriendelijke manier van registreren, en de overzichten zijn mooi gevisualiseerd.”

Het starttarief voor teeltregistratie is bij Dacom € 300 en kan met allerlei tools worden uitgebreid. Sinds dit jaar is het pakket teeltregistratie uitgebreid met ziektemanagement voor diverse gewassen. Hij betaalt daarvoor € 2.000. “Een vrij fors bedrag, maar afgezet tegen de hectares valt het mee. En door het ziektemanagement denken wij te kunnen besparen op bespuitingen."

Naast de bespuitingen en bemestingen houdt Ronald de Vries ook plant- en zaaidatum, beregening, groei en gewasstadium bij.
Naast de bespuitingen en bemestingen houdt Ronald de Vries ook plant- en zaaidatum, beregening, groei en gewasstadium bij.

Voordeel van het programma is dat meerdere gebruikers toegang hebben om in te zien of te registreren. Belangrijk op een bedrijf met deze omvang. Het spuitwerk wordt namelijk door meerdere personeelsleden uitgevoerd. Naast de bespuitingen en bemestingen worden ook plant- en zaaidatum, beregening, groei en gewasstadium bijgehouden. Dat is nodig voor de spuitadviesmodellen. “De data geven ons in ieder geval al een goed overzicht van het bouwplan en de verschillende percelen.”

Analyse van de data om de teelt naar een hoger plan te krijgen, is een project voor de nabije toekomst. “Eerst moet de discipline opgebouwd worden om goed te registreren. Alles stap voor stap.”

Ook een plus vindt De Vries dat alle data simpel zijn te delen met derden zoals RVO.nl, afnemers en Global Gap. “Dus één keer invoeren en klaar. Niks meer overtypen.”

➤ ‘Grower-App is gratis en makkelijk’

Naam: Sjef de Baar (51). Plaats: Den Bommel (Zuid-Holland). Bedrijf: gemengd bedrijf van 37 hectare met legkippen. Tien hectare is gras voor uitloop van de kippen. De resterende 27 hectare is akkerbouw, met aardappelen, uien, witlofwortelen en tarwe. - Foto's: Peter Roek
Naam: Sjef de Baar (51). Plaats: Den Bommel (Zuid-Holland). Bedrijf: gemengd bedrijf van 37 hectare met legkippen. Tien hectare is gras voor uitloop van de kippen. De resterende 27 hectare is akkerbouw, met aardappelen, uien, witlofwortelen en tarwe. - Foto's: Peter Roek

Akkerbouwer Sjef de Baar is een GrowerApp-gebruiker van het eerste uur. De startup Appsforfarming lanceerde 4 jaar terug een teeltregistratie-app voor op de smartphone. De app is gratis te downloaden voor Android en iOS. Ook het gebruik is sinds dit jaar gratis. Vorig jaar kostte het De Baar nog € 50. Daarvoor gebruikte De Baar het teeltregistratieprogramma van Agrovision. Dat is een uitgebreid programma met allerlei tools die hij niet gebruikte, waaronder kostprijsberekeningen. Dat maakte het programma voor hem te duur.

De Baar vindt de app ideaal. Het is goedkoop, overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Op de computer kan hij online rapporten per perceel genereren, bijvoorbeeld voor een Global Gap-controle.

De Baar vult de teeltregistratie in het begin van het seizoen vaker op de pc in dan op zijn smartphone. “In het begin van het seizoen moet je nog zelf sturen, en gun ik me als het perceel af is geen tijd de app bij te werken. Dan schrijf ik het snel op een kladje, en vul het thuis achter de pc in. Eigenlijk vind ik het fijner werken achter een groot beeldscherm met muis, dan op het kleine telefoonschermpje. Later in het seizoen hebben de spuitpaden zich tot sporen gevormd, zodat dat de trekker haast vanzelf stuurt. Tijdens het spuiten werk ik dan de teeltregistratie op de telefoon bij.”

In het begin van het seizoen vult akkerbouwer De Baar de teeltregstratie vaak achter de pc in, later in het seizoen op de app op zijn smartphone.
In het begin van het seizoen vult akkerbouwer De Baar de teeltregstratie vaak achter de pc in, later in het seizoen op de app op zijn smartphone.

Een pré naast het registreren vindt de teler dat hij ook via de app adviezen van zijn eigen teeltadviseur Van Iperen kan ontvangen. “Als ik in de kippenstal ben, zit ik niet te wachten op telefoon.” Het spuitadvies is met een druk op de knop tot registratie te verwerken.

Een nadeel is dat de app niet compatibel is met andere teeltregistratiemodules. Zo verkocht 
De Baar eens zijn vrije uien aan Marbo, die Global Gap eist. De Baar moest toen alles overtypen in de online teeltregistratie-omgeving van Marbo. “Dat is wel onhandig. Maar anderzijds, het overtikken kostte me slechts een uurtje. De app kost circa € 250 minder dan een vergelijkbaar, wel compatibel programma van Agriovision en Dacom. Een goed betaald uur dus.”

➤ ‘Teelregistratieprogramma voegt weinig toe’

Naam: Tim Hupperetz (28). Plaats: Schinveld (Limburg). Bedrijf: in maatschap met zijn ouders Wiel en Jeanine een gemengd bedrijf met vleesstieren, 5 hectare grasland en 45 hectare akkerbouw. Het bouwplan bestaat uit suikerbieten, snijmais, granen en agrarisch natuurbeheer met bladrammenas en luzerne. -Foto's: Marcel van Hoorn
Naam: Tim Hupperetz (28). Plaats: Schinveld (Limburg). Bedrijf: in maatschap met zijn ouders Wiel en Jeanine een gemengd bedrijf met vleesstieren, 5 hectare grasland en 45 hectare akkerbouw. Het bouwplan bestaat uit suikerbieten, snijmais, granen en agrarisch natuurbeheer met bladrammenas en luzerne. -Foto's: Marcel van Hoorn

Tim Hupperetz boert in maatschap met zijn ouders. Tim en zijn vader Wiel zijn beiden verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gewasbescherming, maar de teeltregistratie ligt volledig bij Tim. Hij maakt geen gebruik van teeltregistratieprogramma’s of -apps, maar houdt alles handmatig bij. Niet met pen en papier trouwens, maar op de computer. De teelthandelingen van de suikerbieten voert hij sinds vorig jaar direct in op Unitip, het online teeltregistratieprogramma van Cosun. “Een makkelijk programma. Voordeel is dat ik mijn resultaten ook kan vergelijken met het regiogemiddelde.”

De teelthandelingen van de granen en snijmais houdt hij bij op digitale teeltregistratieformulieren, die hij gratis heeft gedownload van de site van certificeringsinstantie ISACert. Dat zijn overzichtelijke bestanden, met ruimte voor bemesting, gewasbescherming, oogstresultaten, et cetera. “Alles wat wettelijk bijgehouden moet worden, wordt gevraagd.”

Hupperetz gebruikt geen duur teeltregistratiesysteem, maar houdt alles handmatig bij.
Hupperetz gebruikt geen duur teeltregistratiesysteem, maar houdt alles handmatig bij.

Hupperetz vindt dat een teeltregistratieprogramma op zijn bedrijf weinig toevoegt. “Het aantal bespuitingen in mais en granen is te overzien. De teeltregistratie bijhouden op deze manier kost weinig tijd. Iedere maand slechts paar een paar uurtjes. Bovendien kost het me niets. Wel vergt het wat discipline”, vertelt Hupperetz. Meestal werkt hij direct na het spuiten de teeltregistratie bij, omdat hij het dan nog fris in zijn hoofd heeft zitten. De adviesbriefjes van agrarisch toeleverancier Agrea zijn daarbij een geheugensteun. Geregeld lopen hij of zijn vader met de teeltadviseur door de percelen, waarna op basis van de onkruiddruk of ziektedruk een spuitadvies wordt opgesteld.

Door zich te houden aan de spuitadviezen van Agrea, zit hij nooit fout met spuitintervallen en veiligheidstermijnen. Als zijn vader in plaats van Tim heeft gespoten, overhandigt zijn vader hem na het spuiten het adviesbriefje, waarna hij de teeltregistratie bijwerkt. “Als je er maar een systeem in hebt, en daar ook gedisciplineerd aan vasthoudt, dan gaat het goed.”

Of registreer je om te kunnen reageren.