Akkerbouw

Achtergrond

Uienonderzoek op rolletjes: ‘Geen gedoe, dat past bij de sector’

Er is geen relatie gevonden tussen scheurkontjes en herbiciden, en er is goede hoop op de koprottest van Nsure. De eerste resultaten van het onderzoek Uireka komen voorzichtig aan het licht.

Over geld wordt nauwelijks gepraat. Best een bijzonder aspect van het ketenbrede onderzoek Uireka, waarin wordt gestreefd kwaliteitsverbetering in de uiensector. “Het gaat voor 99% over de inhoud en we hanteren het simpele uitgangspunt: wie betaalt, bepaalt”, stelt Gijsbrecht Gunter, kartrekker namens het Comité Ui van het GroentenFruit Huis. “Zo doen we het. Geen gedoe, dat past goed bij de uiensector. En alle financiers betalen hun bijdrage netjes op tijd. Dat betekent dat we korte lijnen hebben en snel kunnen schakelen. De kwaliteit van uien is ons gezamenlijke belang.”

Concurrenten werken samen

Het eerste resultaat van het onderzoek in deze vorm was de rassenlijst zaaiuien, afgelopen augustus. Dankzij de samenwerking in de sector bestaat deze lijst nog en kunnen telers rassen van alle zaadhuizen goed vergelijken.

In januari zijn de ketenpartners – concurrenten werken hierbij samen in werkgroepen – een jaar aan de slag. De eerste onderzoeken liggen in bewaring en veel resultaten vragen nog even geduld. In mei zijn die te beoordelen.

Scheurkontjes en herbiciden

Wat Gunter al wel kan melden is dat er geen relatie is gevonden tussen het fenomeen scheurkontjes en het gebruik van herbiciden. “De praktijk vermoedde een verband, maar dat is niet aangetoond. Let wel, dat is nog maar op basis van één jaar onderzoek. We gaan hiermee door.”

Effect van kali

Het onderzoek naar het effect van kali op weerbaarheid en opbrengst van de plant leidde tot resultaten die nog verder onderzoek vragen. “We willen eerst meer zekerheid voor we extern communiceren, want verwarring is funest. Mooi is het dat een ketenpartner zoals Eurofins mee-investeert door kosteloos analyses uit te voeren”, zegt Gijsbrecht.

Koprot en fusarium staan centraal

In het onderzoek staan de twee grootste ziekten in de sector centraal: koprot en fusarium. Waar in eerste instantie de meeste focus op koprot lag, geldt dat nu in dezelfde mate voor fusarium.

Fusarium komt in het hele land in toenemende mate voor en is daarmee echt een bedreiging voor de uienkwaliteit. “In heel Nederland zijn ruim 100 grond- en uien monsters genomen en de teeltgegevens daarvan geregistreerd voor het fusariumonderzoek. Het fusariumonderzoek is een echt groot onderzoek, waarvoor 3 jaar nodig is.”


  • Een ui met een fusariumaantasting. De schimmelziekte komt steeds meer voor. - Foto's: Petra Vos

    Een ui met een fusariumaantasting. De schimmelziekte komt steeds meer voor. - Foto's: Petra Vos

  • Bij deze aangetaste uien is fusarium al wegggerot. Wat rest is een lege huls.

    Bij deze aangetaste uien is fusarium al wegggerot. Wat rest is een lege huls.

Test van NSure om koprot aan te tonen

Wat betreft koprot heeft Gunter hoop dat de NSure-test gaat helpen. Uireka ontwikkelt samen met het Wageningse bedrijf NSure een test die infectie door koprot kan aantonen voordat de ziekte zichtbaar is en op een moment dat de boer nog gerichte actie kan ondernemen. Dat kan door gebruik te maken van een signaal dat de plant afgeeft na infectie. De eerste fase van de ontwikkeling heeft vertrouwen gewekt dat dit signaal ook daadwerkelijk aangetoond kan worden met een eenvoudige toets. Hier bouwt Uireka op voort.

Bewaarmogelijkheden

Weten of besmetting reëel is, geeft meer zekerheid over de bewaarmogelijkheden van de partij. “We zijn nu bezig met de beste manier van monstername en hoe deze kunnen worden doorgemeten.”

Ook wordt de link naar beslissingsondersteunende systemen (Bos) gelegd. “We onderzoeken de systemen van Dacom en Agrovision, die beide in ontwikkeling zijn. Wij valideren deze voor de praktijk.”

Of registreer je om te kunnen reageren.