Akkerbouw

Achtergrond

Akkerbouwers in 2017 meer liquide dan in 2016

Akkerbouwers hebben in 2017 een betere rekening-courantpositie dan in 2016. Dat blijkt uit de eerste liquiditeitsmonitor van ABN Amro. Vooral tot en met mei was het gemiddelde saldo hoger.

Akkerbouwbedrijven zijn in 2017 meer liquide dan een jaar eerder. Dat meldt de eerste liquiditeitsmonitor van ABN Amro. Met deze barometer geeft ABN Amro inzicht in het liquiditeitsverloop op een gemiddeld akkerbouwbedrijf.

De hogere stand in de eerste vier maanden van 2017 zijn vooral het gevolg van gunstigere productprijzen. Doordat bijvoorbeeld in 2016 een deel van de aardappeloogst is verzopen, konden veel telers die wel aardappelen oogstten, goede prijzen ontvangen voor hun product. De kosten waren juist verhoudingsgewijs laag, vanwege de lage oliekoers en de lagere dollar.

Flinke saldotoename

Vooral in de periode februari tot en met mei was het gemiddelde saldo op de bank duidelijk hoger dan in dezelfde periode in 2016. Nadat in oktober 2016 het minimum werd bereikt (€ 4.300 roodstand), nam het gemiddelde saldo flink toe door uitbetaling van bedrijfstoeslagen in december 2016 en de ontvangsten voor gewassen in februari en maart 2017.

In april 2017 was het gemiddelde saldo op de rekening-courant opgelopen tot € 26.300, een tijdelijk hoogtepunt. Vervolgens is de liquiditeit van akkerbouwbedrijven weer gedaald. Redenen hiervoor zijn de teeltkosten die in mei 2017 moesten worden voldaan, evenals de grootste betalingen die vaak in juli plaatsvinden, zoals gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en brandstoffen. In september 2017 lag het gemiddelde saldo daardoor net op € 400 in de min.

Liquiditeitscyclus is jaarcyclus

De liquiditeitsmonitor is gebaseerd op de melkveebarometer die ABN Amro in mei 2017 heeft gelanceerd. Anders dan bij melkveehouders, die maandelijks melkgeld op hun rekening krijgen bijgestort, ontvangt een akkerbouwer maar op enkele momenten geld. De liquiditeitscyclus bij akkerbouwers is daarom meer een jaarcyclus en het patroon vertoont grotere schommelingen dan dat in de melkveehouderij.

Het lijkt er vooralsnog op dat begin 2018 het gemiddelde saldo niet zo hoog wordt als in 2017, zo geeft de bank aan. De prijzen van aardappelen, granen en uien zijn namelijk lager dan afgelopen jaar. De bank verwacht dan ook dat veel akkerbouwers dit jaar een pas op de plaats maken met investeringen. Anderzijds is de akkerbouwsector gewend aan volaliteit, aldus de bank.

Of registreer je om te kunnen reageren.