Akkerbouw

Achtergrond 7 reacties

‘Precisielandbouw gaat nu pas beginnen’

Precisielandbouw: het moet op plantniveau gebeuren, stelt directeur Peter Millenaar van Agrifac. ‘Need Farming’ is de term die hij gebruikt.

Peter Millenaar, directeur van Agrifac, is heilig overtuigd van de voordelen van precisielandbouw. Maar: iedere teler die zegt al met precisielandbouw bezig te zijn, die weet niet waar hij het over heeft. Precisielandbouw moet namelijk nog beginnen. Die boude stelling poneert Millenaar. De Agrifac-directeur raakt zelfs een beetje geagiteerd als het gespreksonderwerp overgaat op precisielandbouw. “Veel telers denken goed bezig te zijn, maar zijn volledig verkeerd bezig!
De huidige precisielandbouw is verre van exact genoeg. Precisielandbouw moet plaatsvinden op plantniveau, niet op werkbreedteniveau van een spuit of kunstmeststrooier.”

Pulserende spuitdop op basis van 100 hertz

Spuitenfabrikant Agrifac heeft recentelijk een pulserende spuitdop ontwikkeld, die op basis van 100 hertz opent en sluit. Zodoende kan met een XR110 08-dop de afgifte variëren tussen 100 en 600 liter per hectare, met behoud van druk, spuitbeeld en overlap. Elke dop heeft dus zijn eigen afgifte.

Binnenkort komt een eerste toepassing op basis van deze nieuwe techniek beschikbaar: Strict Spray Plus. Tijdens bochten geven de doppen in de buitenbocht meer liters en in de binnenbocht minder, zodat geen onder- en overdosering plaatsvindt. Elke plek krijgt exact dezelfde gift.

80.000 verschillende doseringen per hectare

Een toekomstige toepassing wordt Dynamic Dose Plus, op 25 centimeter grid spuiten. Dus dop 1 kan 200 liter per hectare spuiten, terwijl tegelijkertijd dop 2 ernaast 400 liter geeft, op basis van een gedetailleerde taakkaart. 25 centimeter verder kan dat respectievelijk 300 liter en 200 liter per hectare zijn. Dat komt neer op 80.000 verschillende doseringen per hectare. Precisielandbouw op plantniveau komt daarmee in beeld. Agrifac is het systeem nu aan het testen. Millenaar noemt precisielandbouw op plantniveau zelf overigens Need Farming.

Artikel gaat verder onder de foto.

Naam: Peter Millenaar (51). Bedrijf: Agrifac. Functie: directeur. Plaats: Steenwijk (Ov.). Foto: Ruud Ploeg
Naam: Peter Millenaar (51). Bedrijf: Agrifac. Functie: directeur. Plaats: Steenwijk (Ov.). Foto: Ruud Ploeg

Need Farming. Een soort precisielandbouw 2.0?

“Niks 2.0. De precisielandbouw van nu is helemaal geen precisielandbouw. Precisielandbouw moet plaatsvinden op plantniveau, niet op basis van werkbreedtes van 3 meter of zelfs 36 tot 40 meter, zoals bij kunstmeststrooiers en spuiten. Kunstmeststrooiers en spuiten geven over de gehele werkbreedte dezelfde gift. In feite geef je dan elke plek de verkeerde dosering.”

Maar er zijn toch opbrengstkaarten? Die kunnen toch heel goede informatie verschaffen?

“Bijna altijd worden op opbrengstkaartjes opbrengsten gemiddeld en uitgevlakt, omdat ze te detaillistisch zijn voor de werkbreedtes van machines. De detaillistische kaartjes met veel spreiding doen veel gebruikers duizelen. Het gaat hun bevattingsvermogen vaak te boven. De mens houdt van geordende kaarten, die op het oog snel en makkelijk te doorgronden zijn. Zeg maar dag met je variatie. Middelen geeft eerder een negatief effect op de opbrengst dan een positief effect.”

‘Geen enkele plek onder de spuitboom krijgt de gift die op die plek nodig is’.

Maar hoe zit het dan met de gewassensoren, daar is toch niets mis mee?

“Hetzelfde verhaal geldt voor gewassensoren. De makke van sensoren als OptrX, de Isaria en de Yara N-Sensor is dat ze slechts een kleine breedte scannen. Ze meten pak ’m beet 60 centimeter per sensor, waarna wordt verondersteld dat die waarden gelden voor de gehele werkbreedte van de spuit of strooier. Stel: verdeeld over de spuitboom zitten vier biomassasensoren. De meest linker meet 100% biomassa, de tweede rijdt net over een stukje kaal land, bijvoorbeeld een oude put of pootmissers en meet 0% biomassa, en de derde en vierde sensor meten weer 100% biomassa. De computer middelt deze vier waardes en beveelt de spuit op die plek een gift van 75% te geven. Dat is dus vier keer fout. Geen enkele plek onder de spuitboom krijgt de gift die op die plek nodig is. Dus hoezo precisielandbouw?”

Zijn veel precisielandbouwtelers van het eerste uur dan verkeerd bezig geweest?

“Exact. Ze moeten eerst terug naar de basis. De bodem is de graadmeter van wat je bereiken kan. Geen enkel perceel is homogeen. Telers zouden hun perceel eens van boven moeten bekijken. De opbrengst volgt vaak hetzelfde patroon als de grondsoort, het ene gewas in positieve zin, het andere gewas in negatieve zin. In veel gevallen geeft het gratis Google Earth al meer bruikbare info dan een dure Veris-scan. Op Google Earth zijn gewasvariaties vaak al goed zichtbaar. En elke boer weet vaak wat er op een bepaalde plek in het perceel aan de hand is, bijvoorbeeld een zandkop of een gedempte sloot.”

Vandaar dat het op plantniveau moet?

Millenaar toont op Google Earth een perceel van 80 meter breed in Giethoorn (Ov.), waar vlekken met venige grond duidelijk zijn te onderscheiden van zandigere stukken. Millenaar: “Stel, je spuit hier een bodemherbicide met een spuit van 40 meter breed. Op humeuze stukken is een hogere dosering nodig dan op zanderige. Links van de trekker is het veenderig en rechts zanderig. Welke dosering moet je dan aanhouden? Trouwens, op de gehele wereld heb je variatie in percelen, van Australië tot in Canada. Precisielandbouw houdt in: volvelds het gewas scannen met drones of vanuit vliegtuigen en vervolgens op plantniveau gaan acteren. Need Farming dus.”

‘De techniek is nog te gecompliceerd voor de meerderheid van de telers’.

Met Dynamic Dose Plus heeft u de techniek al in huis. Waarom brengt u het nog niet op de markt?

“De techniek is klaar, maar de markt is er nog niet klaar voor. De techniek is nog te gecompliceerd voor de meerderheid van de telers. De uitdaging is nu applicaties te bouwen die simpel genoeg zijn voor de gewone gebruiker. Agrifacs visie is Brilliant Simple. Als de toepassing niet Brilliant Simple is, met andere woorden: het bedieningsgemak is maar matig, dan gaan gebruikers het simpelweg niet gebruiken. Het moet daarom helemaal af en gebruiksvriendelijk zijn voordat we het op de markt brengen. Dat duurt nog enkele maanden. Het systeem wordt nu uitgebreid getest bij enkele voorlopers over de gehele wereld.”

De uitdaging is nu applicaties te bouwen die simpel genoeg zijn voor de gewone gebruiker, aldus Peter Millenaar. Foto: Koos Groenewold
De uitdaging is nu applicaties te bouwen die simpel genoeg zijn voor de gewone gebruiker, aldus Peter Millenaar. Foto: Koos Groenewold

Noem eens voorbeelden.

“In Nederland hebben we onder meer getest met op plantniveau doodspuiten van aardappelen. Op sommige plekjes 1 liter per hectare Reglone, op andere 3 liter. Dit was een risicoloze proef. Het enige dat fout kon gaan, was dat niet alle planten een voldoende hoge dosering kregen en dus niet gelijk doodgingen en nogmaals gespoten moesten worden. Wat overigens niet nodig was.”

‘Door plantspecifiek te spuiten kon de teler op één bespuiting op zijn gehele areaal € 15.000 aan middel besparen’.

En buiten Nederland?

“Een proef afgelopen jaar in Australië was uitdagender. Daar hebben we een perceel tarwe gescand op het probleemonkruid skeletons, in het Nederlands knikbloem. Kiemplantjes kunnen bestreden worden met 0,2 liter herbicide, terwijl in het achtbladstadium 2 liter per hectare nodig is. Elke onkruidplant kreeg zijn eigen dosering, op basis van een taakkaart. Een uitdaging. Precies moet precies zijn. Het plantje op het dronebeeld moet tijdens spuiten niet eens een halve meter verderop staan. Door plantspecifiek te spuiten kon de teler op één bespuiting op zijn gehele areaal € 15.000 aan middel besparen. 50% meeropbrengst is mogelijk met 50% minder middel.”

Dat is nogal een belofte, toch?

“Vorige maand had ik enkele Slowaakse akkerbouwers op bezoek, die gezamenlijk 25.000 hectare bewerkten. Ik vroeg hen naar de opbrengsten van hun beste en slechtste percelen. Van een teler bedroeg de hoogste tarweopbrengst 8,2 ton per hectare en de slechtste 2,1 ton. Bij teler twee was dat 7,5 ton en 4,2 ton en bij teler drie 6 ton en 2,2 ton per hectare. Er zit qua opbrengsten bijna altijd een factor 2 tussen het beste en slechtste perceel, terwijl de gemaakte kosten op beide percelen gelijk zijn. Binnen een perceel zijn de variaties vaak nog groter dan tussen percelen. Neem het perceel van 8,2 ton. Weelderige plekken geven pleksgewijs wel 16 ton, terwijl verzopen hoeken en zandkoppen soms 2 tot 3 ton geven. Of zelfs 0 ton. De opbrengstspreiding tussen de beste en slechtste plek is een factor 20.”

Dus daar valt nog veel te winnen?

“Veel kosten kunnen bespaard worden door zuiniger te zijn met middel en kunstmest op slecht renderende plekken, die sowieso weinig opbrengstpotentie hebben. En 50% opbrengstverhoging klinkt ambitieus, maar het verschil tussen het meest opbrengende en het minst opbrengende perceel bedraagt al 400%. Er is dus nog veel potentie voor verbetering. Een klant van Agrifac uit Nieuw-Zeeland, Eric Watson, heeft het wereldrecord met een hectareopbrengst van 16,7 ton. De theoretisch maximale opbrengst bedraagt 27 ton per hectare. Door slim plantspecifiek te boeren, moet een opbrengstverhoging van 50% tegen 50% lagere kosten voor iedereen binnen bereik liggen.”

Vernieuwing fabriek

De fabriek van Agrifac in Steenwijk (Ov.) wordt volledig verbouwd. Alle oude fabriekshallen worden gesloopt en vervangen door hoge moderne hallen. Alleen het karakteristieke gebouw voor aan de weg wordt volledig gerenoveerd. Agrifac bouwt er spuitmachines en bietenrooiers.

Midden jaren tachtig startte Cebeco met de bouw van zelfrijdende spuiten. In 1990 veranderde Cebeco zijn merknaam in Agrifac. In 2004 nam het fabrikant WKM over. In 2008 nam Peter Millenaar Agrifac over en in 2012 werd Agrifac overgenomen door de Exel Group, waaronder ook Hardi, Evrard en Holmer vallen.

Laatste reacties

 • Nick1983

  Leuk hoor, die inivaties. Peperduur en met een paar jaar plots verplicht nog voor dat we dr erg in hebben.

 • alco1

  Precisielandbouw gaat nu pas beginnen, wordt er gesteld.
  En op zeer gedetailleerde analyse grondmonsters hecht men geen waarde qua bemestingsnormen.
  Waarvan zijn wij in de greep?

 • Nick1983

  Waarvan zijn wij in de greep?

  -- > Van "boer als melkkoe van de economie" ...

 • J. van Sonsbeek

  Hoe wil Millenaar nu op basis van Google Earth kaarten op plantniveau gaan spuiten met zijn van TeeJet, John Deere en Raven afgekeken nieuwe doppensysteem?

 • Jan-Zonderland

  @ J van Sonsbeek
  Artikel nog eens goed lezen. Millenaar's systeem is gebaseerd op kaarten gemaakt mbv drones of vliegtuigen.
  Mbt de pulserende spuitdoppen: Case kwam daar als eerste mee op de markt: Aim Command genaamd. Dat systeem draait op 10 hz. Deere heeft een dergelijk systeem gekocht bij een ander. Teejet ken ik niet. Agrifac verbeterd het systeem door op 100 hz te werken.

 • G.Kurstjens

  Peter Millenaar heeft het goed gezien, echter het is een lange weg om dat doel te bereiken. Glyphosate en andere middelen gaan vermoedelijk door onredelijke argumenten verboden worden , daarom moet er nu aan een alternatief gewerkt worden, willen we in de toekomst een onkruidvrije gewas hebben en hogere opbrengsten.

 • Zandboertje

  Kletsverhaal van Millenaar. We zullen eerst eens moeten begrijpen hoe we een plant beter kunnen laten groeien. En daarna eventueel gaan sturen. Millenaar denkt dat met zouten en chemie de productie omhoog gaat. Verdiepen in Biologie is beter, past in principe ook beter bij plantentelers

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.