Akkerbouw

Achtergrond

Teler combineert boeren met onderzoekswerk op proefboerderij

Als onderzoeker werken bij SPNA én thuis als akkerbouwer biedt voor beide partijen voordelen, ervaart teler Jaap van ‘t Westeinde.

Jaap van ’t Westeinde (32) bestiert in Nieuwolda, Groningen, in maatschap met zijn ouders een akkerbouwbedrijf van ruim 100 hectare. Ze telen tafelaardappelen, pootaardappelen, zaai-uien, suikerbieten en wintertarwe. Daarnaast exploiteert de maatschap een groepsaccommodatie.

Jaap van t Westeinde is akkerbouwer in Nieuwolda, Groningen, en hoofdonderzoeker op SPNA-proefboerderij Ebelsheerd.</p>
<p><em>Foto: Hans Banus</em>
Jaap van t Westeinde is akkerbouwer in Nieuwolda, Groningen, en hoofdonderzoeker op SPNA-proefboerderij Ebelsheerd.

Foto: Hans Banus

Flexibele invulling van contracturen op proefboerderij

Van 't Westeinde is bovendien 3 dagen per week hoofdonderzoeker bij Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA). Hij werkt op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw-Beerta. Hier richt het praktijkonderzoek zich vooral op granen, koolzaad, uien en suikerbieten. “Daarnaast beschikken we over een laboratorium voor onderzoeken ter ondersteuning van het praktijkonderzoek en voor het uitvoeren van proeven in opdracht van derden”, vertelt Van ’t Westeinde.

De werkgever is flexibel over de invulling van de 27 contracturen. “Tijdens de arbeidspieken op ons bedrijf (de voorjaars- en oogstwerkzaamheden) ben ik thuis meer actief. Deze dagen haal ik op andere momenten in.”

Volop werk op akkerbouwbedrijf

Er is volop werk op het akkerbouwbedrijf. Uitgezonderd het bietenrooien, onderhoud van de sloten en mestuitrijden, voert de maatschap alle werkzaamheden zelf uit. Van ’t Westeinde waakt voor belangenverstrengeling. “Ik ben naar iedere betrokkene transparant over het werk dat ik voor SPNA doe en op het ouderlijke bedrijf. Hierover zijn goede afspraken gemaakt. Bovendien werk ik hier in een team dat elkaar onderling prima opvangt. Verder kan ik tal van zaken telefonisch en via e-mail afhandelen zonder dat ik fysiek aanwezig hoef te zijn.”

Zijn dagtaak bij SPNA omvat voor 90% kantoorwerk. Zoals het verwerken van teeltgegevens, acquisitie om nieuwe proeven binnen te halen en proeven opzetten. “Om voeling te houden met de diverse proeven en te weten wat op de proefpercelen speelt, vertoef ik toch regelmatig op het veld. Uiteraard zijn cijfers heel belangrijk. Een beeld vormen bij de onderzoeksresultaten maakt alles helderder.”

Combinatie teler en onderzoeker biedt alle partijen voordelen

De combinatie van akkerbouwer en onderzoeker heeft voordelen voor zowel het ouderlijke bedrijf als de proefboerderij, ervaart Van ’t Westeinde na 8 jaar ervaring. “Als akkerbouwer weet je wat er speelt in de sector, wat de collega’s bezighoudt en hoe ze tegen bepaalde zaken aankijken. Hier kun je mede de onderzoeken op afstemmen. Andersom werkt het ook. Op de proefboerderij zien we als eerste de resultaten van nieuwe machines, producten en/of werkmethoden. Je ziet dan snel wat in de praktijk al dan niet goed uitpakt. Op ons bedrijf kan ik daarop inspelen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.