Akkerbouw

Achtergrond 4419 x bekeken 1 reactie

Zeeuwse akkerbouwer ruilt andermans grond

Akkerbouwer Bas van ’t Westeinde werkt op freelance-basis als coördinator van kavelruil. “Het opbouwen van vertrouwen is essentieel.”

Een betere verkaveling staat bij veel boeren hoog op het prioriteitenlijstje. Vrijwillige kavelruil kan een uitkomst zijn. De kavelruilcoördinator begeleidt grondeigenaren en coördineert het kavelruilproces, van verkenning tot en met het passeren van de akte bij de notaris.

Een van de vijf kavelruilcoördinatoren in Zeeland is akkerbouwer Bas van ’t Westeinde in Wolphaartsdijk. Jaarlijks besteedt hij ongeveer 1.000 uur aan kavelruil in zijn werkgebied Noord- en Zuid-Beveland. Van ’t Westeinde onderstreept dat zijn werk zich niet puur richt op vrijwillige kavelruil tussen Zeeuwse boeren. “We streven er ook naar om binnen kavelruilen andere maatschappelijke doelen mogelijk te maken. We proberen, óók op vrijwillige basis, gronden te verwerven voor gemeenten, provincie of waterschappen voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling, aanleg van fietspaden, wegen of sloten.”

Akkerbouwer Bas van ’t Westeinde (63) coördineert kavelruil in opdracht van de provincie Zeeland.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>
Akkerbouwer Bas van ’t Westeinde (63) coördineert kavelruil in opdracht van de provincie Zeeland.

Foto: Peter Roek

'Als agrariër weet je wat er speelt'

Deze aanpak werkt, ervaart Van ’t Westeinde. “Als agrariër kom je veel makkelijker binnen bij collega’s. Je weet wat er speelt. Bovendien heb je meer kennis over specifieke agrarische en grond gerelateerde zaken dan ambtenaren. Als het over bijvoorbeeld bouwplan, teelten en GLB-gelden gaat, zijn ambtenaren vaker een moeilijke gesprekspartner. Dan krijg je reacties in de trant van: ‘waar zeuren die boeren toch over’.”

Voor de dienstverlening van Van ’t Westeinde hoeven de boeren niet te betalen. “Dat werkt gemakkelijk. De provincie financiert de afhandeling van de kavelruilprojecten, inclusief de kosten van notaris en Kadaster, uit de Europese POP3-gelden. Deelnemers betalen ook geen overdrachtsbelasting, alleen een eigen bijdrage van €125 per toebedeelde hectare. We kunnen bovendien gemakkelijk werken, omdat we 1.200 hectare ruilgronden in onze portefeuille hebben. Die kunnen we inzetten om ruilingen rond te zetten.”

Onafhankelijk blijven

Als kavelruilcoördinator is het opbouwen van vertrouwen essentieel. “Je moet onafhankelijk blijven, zeker als bijvoorbeeld een goede bekende bij een transactie betrokken is. Als de schijn van een ‘pettenprobleem’ ontstaat, draag ik de grondruil over aan een collega. Bovendien worden al onze transacties vooraf kritisch besproken door het Gebieds- en Kavelruilbureau Zeeland. Hierin zijn gemeenten, provincies, waterschappen, de ZLTO en natuurorganisaties vertegenwoordigd. Mijn streven als kavelruilcoördinator is om iedereen tevreden te stellen. Dat is niet altijd gemakkelijk.”

Eén reactie

  • Omen1234

    kom ook maar naar west brabant toe.want kavelruil via zlto ligt volledig op zijn gat.

Of registreer je om te kunnen reageren.