Akkerbouw

Achtergrond

Cosun-lid dat afziet van extra LLB’s laat geld liggen

Cosun verkoopt de extra ledenleveringsbewijzen voor een spotprijs aan de leden. Leden die ze niet willen, laten geld liggen.

Ruim 3% van de Cosun-leden wil geen extra ledenleveringsbewijzen (LLB) voor de levering van bieten vanaf oogst 2017. Dat roept de vraag op waarom niet. Als je geen plek hebt in je bouwplan voor extra bieten, dan verkoop je de extra LLB’s voordat je daar in 2017 bieten voor moet telen. Cosun maakt de handel in LLB’s vanaf dit najaar mogelijk. De verkoop van de extra LLB’s is op het eerste gezicht zeer aantrekkelijk. Cosun rekent €5,50 per extra LLB. Voor één LLB mag je 1 ton bieten leveren met 17% suiker. Dat is omgerekend 3,24 cent per kilo polsuiker. Dat is aanzienlijk lager dan de marktprijs voor polsuiker, die dit voorjaar tussen 50 en 60 cent lag.

LLB's na einde suikerquotering

Bietentelerscoöperatie Cosun, eigenaar van Suiker Unie, voert de LLB’s in, omdat vanaf oogst 2017 de bietenproductie niet meer is gereguleerd door de EU-suikerquotering. De LLB's zijn een samenvoeging van de huidige basisreferentie en de aandelen. Suiker Unie verwacht na het einde van de suikerquotering in september 2017 meer suiker te verkopen. Daarom konden alle leden hun aantal LLB's uitbreiden met 20%. De aanvraag moest voor 15 juli zijn ingediend. Ruim 3% van de leden ziet af van de extra LLB’s. Deze niet-uitgegeven LLB’s zijn evenredig verdeeld over de leden die opteerden voor meer dan 20% uitbreiding (63% van de leden). Die krijgen er allemaal 0,7% LLB’s extra bij.

3 redenen waarom aankoop LLB's niet lucratief is

Toch is het onwaarschijnlijk dat de aankoop van extra LLB’s zo lucratief gaat worden, zoals het in juli leek. Daar zijn drie redenen voor:

  1. Ten eerste zal het aanbod van LLB's groter zijn dan afgelopen voorjaar van de huidige basisreferentie (polsuiker). Vrijwel alle Cosun-leden kopen immers die extra 20% LLB's. Het is onwaarschijnlijk dat ze allemaal ruimte in hun bouwplan hebben voor zo veel extra bieten. Het overschot moet worden verkocht. Want op een LLB rust een jaarlijkse leveringsplicht van 85%.
  2. Daarnaast wordt de investering in de LLB's fiscaal niet aftrekbaar. De aanschaf van de huidige basisreferentie is dat wel. De fiscus beschouwt een quotum als eindig, waardoor je de investering als een bedrijfsmiddel kunt afschrijven over een bepaalde periode. LLB's hebben geen einddatum. Het zijn aandelen of participaties. En dus kan een bietenteler de investering niet fiscaal afschrijven. Ook dat gaat de marktprijs drukken voor de LLB's.
  3. Tot slot was de prijs voor polsuiker behoorlijk hoog de laatste jaren door de goede bietenprijzen die Cosun kon betalen. Nu de suikerprijs is gedaald, staat ook de bietenprijs onder druk. En dat drukt ook de prijs die een bietenteler wil betalen voor een LLB.

Zo bezien zal de winst uit de verkoop van LLB’s lager uitvallen dan waar het in juli op leek. Maar terugzakken naar de Cosun-prijs van €5,50 is hoogst onwaarschijnlijk. Er is een markt voor de LLB’s gezien het feit dat 63% van de Cosun-leden meer dan 20% extra LLB’s wilde. Die ruim 3% van de leden zonder extra LLB’s, zo’n driehonderd boeren, hebben onnodig geld laten liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.