Akkerbouw

Achtergrond 1850 x bekeken

Sensingtechnieken toetsen met harde metingen

Sensingtechnieken helpen telers meer uit hun percelen te halen. Agro Techniek Holland en Delphy leggen een demoterrein aan waarop tijdens de beurs in september meettechnieken in de aardappelteelt worden gedemonstreerd.

Meten in gewassen met sensoren of luchtbeelden geeft de akkerbouwer veel inzicht in de gewasgroei en bodemconditie. Door aan de hand van de gevonden gegevens al dan niet plaatsspecifieke maatregelen te nemen, kunnen telers meer rendement uit hun percelen halen. Dé uitdaging voor de akkerbouw is om de groeipotentie van een perceel goed te benutten. De eerste vraag van een akkerbouwer is: wat kan ik met al die meetgegevens? De tegenvraag is: wat wil ik ermee bereiken?

Grote opbrengstverschillen tussen en binnen percelen

In de praktijk komen tussen en binnen percelen grote opbrengstverschillen voor. Door onvolkomenheden op te sporen en op te lossen zijn verbeteringen mogelijk. Daarvoor is het nodig om alle beslismomenten en uitvoeringswerkzaamheden te ondersteunen met metingen. Door de gegevens te evalueren is ook te achterhalen wat in het voortraject, zoals grondbewerking, zaaitechniek of bemestingstechniek, beter zou kunnen.

Sensingtechnieken aardappelgroei meten

Voor het monitoren van gewassen zijn veel sensingtechnieken beschikbaar. Reden voor de vakbeurs Agro Techniek Holland (ATH) en Delphy om een demoterrein aan te leggen waarin de aardappelgroei gedurende het seizoen met verschillende sensingtechnieken in kaart wordt gebracht.

Om de uitkomsten van de meetresultaten op hun waarde te kunnen schatten zijn op het 7 hectare grote demoveld aardappelen op verschillende afstanden gepoot en zijn stikstoftrappen aangelegd. Gedurende het seizoen wordt het demoveld gemonitord om verschillen in gewasontwikkeling vast te leggen. Naast het vastleggen van de fysieke gewasontwikkeling hebben Eurofins, Delphy en HLB op meerdere momenten bladsapmetingen gedaan en bodemmonsters genomen. Agrometius en Dacom leggen de weergegevens vast.

De groei van de aardappelen wordt met meerdere meettechnieken vastgelegd. <em>Foto: Ruud Ploeg</em>
De groei van de aardappelen wordt met meerdere meettechnieken vastgelegd. Foto: Ruud Ploeg

Vijf meettechnieken in demoveld

Het demoveld is tot nu toe met vijf verschillende meettechnieken in kaart gebracht. Vigilance maakt met een vliegtuig NDVI-beelden waarmee de biomassa van het gewas wordt bepaald. Airinov en Vliegend.nl maken NDVI-beelden met een drone. De derde methode is een meting met OptrX-sensoren aan een trekker. Daarnaast worden ook nog handmetingen gedaan met de Rapid scan en de Yara N-tester.

Presentatie resultaten op ATH-beurs

Tijdens de ATH-beurs van 7 tot en met 10 september in Biddinghuizen worden de resultaten van alle metingen gepresenteerd. In combinatie met de opbrengstbepaling van alle objecten geeft dat een indruk van de mogelijkheden en de beperkingen van sensingtechnieken.

Of registreer je om te kunnen reageren.