Akkerbouw

Achtergrond

‘Onderzoek in gewasgroepen is een vooruitgang’

Met het wegvallen van het productschap moest de akkerbouw het onderzoek opnieuw inrichten. Telers sluiten zich daarvoor aan bij gewasgroepen. Eén van hen is Joop Vedelaar.

Joop Vedelaar (46) en zijn broer Gerard zijn al 3 jaar enthousiast deelnemer aan een collectieve groep voor peenonderzoek. Dat wordt door advies- en onderzoeksbedrijf Delphy uitgevoerd op hun eigen bedrijf in Nagele (Fl.). De broers hebben daar een loonwerk- en akkerbouwbedrijf van 140 hectare, waaronder 15 hectare wortelen.

Brancheorganisatie Akkerbouw

De oprichting van gewasgroepen is mede het gevolg van wijzigingen in het collectief gefinancierde onderzoek. De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft vorig jaar het onderzoeksprogramma Onderzoek en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken ingediend. Dit voorjaar werd de benodigde verbindenverklaring (VV) verleend. Daardoor zijn alle akkerbouwers verplicht mee te betalen aan toekomstig onderzoek. Het nieuwe onderzoeksprogramma kan echter alleen gewasoverstijgend zijn. Daardoor zijn nieuwe vormen van gewasonderzoek rondom proefbedrijven ontstaan.

Delphy doet dat met akkerbouwers bij de Rusthoeve, PPO Vredepeel, het eigen proefbedrijf Op de Es en dus bij Vedelaar. Andere adviesorganisaties, studieclubs en bedrijfsleven hebben ook onderzoeksgroepen opgezet, op verschillende (PPO-)proefbedrijven.

Joop Vedelaar is voorstander van onderzoek in gewasgroepen.<br /><em>Foto: Ruud Ploeg Fotografie</em>
Joop Vedelaar is voorstander van onderzoek in gewasgroepen.
Foto: Ruud Ploeg Fotografie

Welk onderzoek wordt er verricht op uw bedrijf?

Vedelaar: "Hier wordt alleen peenonderzoek gedaan. Er is onder andere een halve hectare in gebruik voor onderzoek naar bodemverbeteraars. Ook worden al 3 jaar proeven gedaan om de effecten van verschillende zaadfracties (van fijn tot grof) in beeld te brengen."

Hoe ervaart u deze manieren van onderzoek?

"Er is onder telers een grote behoefte aan onafhankelijk onderzoek uit de eigen regio. Dat komt omdat geen enkele grondsoort gelijk is. We zien de huidige manier van onderzoek met gewasgroepen als een vooruitgang. Het is onafhankelijk en ondernemers weten snel welke maatregelen wel of geen effect hebben."

Hoe zit het met de kosten?

"Telers betalen €150 per jaar. Ook fabrikanten en Delphy betalen een deel van de rekening. Voor de bijdrage worden de akkerbouwers betrokken bij onderzoeksvoorstellen en krijgen ze volledige inzage in de resultaten van het onderzoek. Per saldo ben ik weinig geld kwijt voor goed toepasbaar onderzoek."

Heeft het ook nadelen?

"Dat zijn er niet veel. Het doorgaan van een proef kan wel afhankelijk zijn van deelname van een fabrikant. Maar dat is tot nu toe nooit een probleem. Ook is er risico op verarming van het onderzoek, omdat alleen naar praktische aspecten wordt gekeken en niet naar bijvoorbeeld afzet of promotie."

Verwacht u veranderingen nu dit jaar het onderzoekprogramma via de Brancheorganisatie Akkerbouw van start gaat?

"Ik hoop dat deze gewasonderzoeken blijven bestaan, ook als via de brancheorganisatie gewasoverstijgend onderzoek wordt uitgevoerd. Deze manier van onderzoek heeft zeker bestaansrecht."

Of registreer je om te kunnen reageren.