Akkerbouw

Achtergrond 2878 x bekeken

‘Mindere kwaliteit aardappelen heeft nog nooit de prijs doen stijgen’

Ferdi Buffen, directeur van het Duitse aardappelhandelsbedrijf Wilhelm Weuthen vertelde vorige week hoe hij denkt dat de aardappeloogst en -markt 2016 eruit zou gaan zien. Hij deed dit op de velddemodag van toeleverancier Mol Agrocom in Oude Tonge. Buffen liet actuele ontwikkelingen de revue passeren, maar zei geen serieuze voorspellingen doen over wat de hoofdoogst gaat opbrengen. “Het is en blijft koffiedik kijken.”

We noemen een aantal zaken die de aardappelmarkt dit jaar beïnvloeden:

Meer gespecialiseerde aardappeltelers

Na vele jaren zijn er in België, Duitsland en Frankrijk weer nieuwkomers in de aardappelteelt. Oorzaken: het wegvallen van suikermarktordening en in Duitsland de lage subsidies voor biogasbedrijven. Daardoor komen gespecialiseerde aardappeltelers gemakkelijker aan pachtgronden bij melkveebedrijven, graan- en suikerbietenboeren.

Areaal uitgebreid

Het aardappelareaal in Noordwest-Europa is met 4 tot 6% uitgebreid. De attractieve Belgische contractprijzen hebben in Vlaanderen +15% en in Noord Frankrijk voor een grotere uitbreiding gezorgd. Hierbij is ook nog sprake van een flinke omzetting van Bintje naar het productievere ras Fontane. Ook op zandgronden in Limburg, Brabant en Drenthe is het areaal verder gegroeid. Dat betekent in de kleigebieden tot januari een zeer sterke concurrentie vanuit de zandgronden.

Overigens schat Buffen dat als gevolg van waterschade de areaalsgroei al goeddeels is gecompenseerd.

Wereldwijde vraag naar fritesaardappelen neemt toe

Buffen spreekt van een aanhoudende groeiende wereldwijde vraag naar fritesaardappelen met 5% per jaar. De EU en de Verenigde Staten strijden om de invulling van die vraag. Al zichtbaar is dat het marktaandeel van Europa stijgt ten koste van dat in de VS en Canada. De Europese fritesindustrie groeit. Voor eind 2017 komt er bij verschillende fabrieken 1 miljoen ton productiecapaciteit bij. “Europa realiseert hoge opbrengsten, heeft lage logistieke kosten en heeft de havens Antwerpen, Rotterdam, Bremen en Hamburg dichtbij.

Ferdi Buffen van Weuthen: Er komt concurrentie tussen zand en klei.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>
Ferdi Buffen van Weuthen: Er komt concurrentie tussen zand en klei.

Foto: Peter Roek

Vroege aardappelen

Over de perspectieven 2016 van vroege aardappelen zei Buffen: De markt is bij tafelaardappelen en verwerkingsaardappelen midden juli helemaal leeg. Vertraging in de vroege percelen is nog niet ingehaald. Het onderwatergewicht is zeer laag (vol in de groei). Doodspuiten was bij tafelaardappelen wegens open lenticellen in Duitsland nog niet mogelijk. Spanje en Italië kunnen de importbehoefte moeilijk invullen

Waterschade zorgt voor ziektedruk

Bijzonder in de vroege gebieden zoals Pfalz, Nederrijn, Limburg, Brabant, Wallonië en Vlaanderen is de waterschade. Dit kan vanaf de 2de helft juli tot begin augustus voor een spanningsveld zorgen. Buffen: “Wat telt is kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. De mindere kwaliteit heeft nog nooit de prijs doen stijgen. De phytopthoradruk is enorm.” En: “ Fabrieken hebben historisch hoge vasteprijsdekking. Maar ook historisch hoge behoeftes.”

Veel onzekerheden over kwaliteit

Buffen waagt zich niet aan voorspelling van de hoofdoogst, al ziet hij dat de groeipotentie er is in de meeste regio's. Het knollental is gemiddeld tot goed. “Maar planten zijn verwend met water en zijn hierdoor niet diep geworteld. Wat gebeurt er als een aanhoudende droge en warme periode komt? Zijn deze aardappelen dan straks goed bewaarbaar? Komen ze al in september en oktober op de markt en wat voor prijseffect heeft dat dan op de andere bewaaraardappelen.”

'Spotgoedkoop of stervensduur'

Gepensioneerd aardappelhandelaar Jaap Kleinjan uit Goudswaard trekt aan het eind van Buffens betoog de conclusie: “De aardappelen worden straks spotgoedkoop of stervensduur.”

Of registreer je om te kunnen reageren.