Akkerbouw

Achtergrond 1077 x bekeken laatste update:7 jul 2016

Graan veel goedkoper dan vorig jaar

Het seizoen 2016/2017 begint beroerd voor de graantelers.

Officieel loopt het seizoen van 1 juli tot en met 30 juni. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) noteert deze week een stuk lager dan een jaar eerder. Voor voertarwe, levering Rotterdam, noteert RVO nu €151. Vorig jaar startte het seizoen met €195. De tarweprijs ligt nu 23% lager. Bij voergerst idem dito. RVO noteert nu €139 voor voergerst. Vorig jaar was dat €179,50. Ook dat is een verschil van 23%.

Groeizaam weer

En het ziet er niet naar uit dat er snel verbetering komt voor de telers in de graanprijzen. De maisprijs zakt op de termijnmarkt in Chicago en daardoor ook in Parijs. Het is groeizaam weer in de Corn Belt van de VS. En de Amerikaanse akkerbouwers hebben ook nog eens meer mais gezaaid dan vorig jaar. De verwachting is dat er veel mais beschikbaar komt in de VS en dat drukt de prijzen van alle voergraan. Bovendien valt de maisexport vanuit de VS tegen.

Matig tot slechte kwaliteit

De prijsdruk is minder groot in Europa. Daar is zo lang zo veel regen gevallen, dat er ernstige zorgen zijn over de kwaliteit. In Frankrijk vallen de hectareopbrengsten bij gerst tegen. Het Franse marktbureau Agritel verwacht hetzelfde bij tarwe. Het bureau schat de Franse oogst van zachte tarwe op 37,3 miljoen ton. De gemiddelde hectareopbrengst van 7,1 ton ligt 10,4% onder die van vorig jaar en 3,9% onder het vijfjaarlijks gemiddelde. De Franse tarwetelers krijgen het twee keer voor de kiezen. De lage wereldmarktprijs drukt hun prijzen en ze worden ook nog eens gekort vanwege de matig tot slechte kwaliteit. Het nekt hun saldo’s.

Prognose: graanmarkt staat onder druk.Of registreer je om te kunnen reageren.