Akkerbouw

Achtergrond

'Zeer veel schade in groente door noodweer'

Het zeer natte weer heeft onherstelbare schade aangericht in de vollegrondsgroenteteelt in Noordwest-Europa.

De groenteverwerkers vrezen dat ze veel meer kosten moeten maken voor de inkoop van grondstoffen, stelt Profel, de Europese federatie van fruit- en groenteverwerkers.

Verloren oogst

De schade is enorm, maar nog niet nauwkeurig in geld uit te drukken. In België is een derde van de lentespinazie en zomerbloemkool verloren gegaan. Ook in Frankrijk wordt veel minder spinazie geoogst. De oogst van erwten en bonen zal veel later beginnen. In Noordwest-Duitsland is 20% van het areaal met bladgroenten, zoals spinazie en sla, aangetast door het zeer natte weer.

Regen en lagere temperatuur

De uitzonderlijke hoeveelheid regen in combinatie met een lager dan gemiddelde temperatuur, zorgt ervoor dat schimmelziekten de groentegewassen bedreigen. Bovendien kunnen de gewassen niet gespoten worden, omdat de akkers te drassig zijn. Volgens Profel ontstaat ook schade doordat oogsten laat van start gaan.

Hogere prijzen door schaarste

Een andere kostenpost is dat de verwerkers meer geld moeten gaan betalen voor hun grondstoffen, zegt Romain Cools, secretaris van de Belgische federatie van groenteverwerkers (Vegebe). "De verwerkende industrie zal in niet-getroffen productieregio's groenten moeten kopen om alsnog voldoende te kunnen verwerken. Door de schaarste zullen de prijzen van die groenten een stuk hoger liggen dan de contractprijzen."

'Communiceer tijdig en duidelijk met de afnemer'.

Cools raadt groentetelers aan om zo snel mogelijk hun afnemer te melden als ze niet aan hun contractverplichtingen kunnen voldoen. "Uiteraard gaan we de weersomstandigheden van de afgelopen weken erkennen als overmacht. Maar het is wel belangrijk om de zaken niet op zijn beloop te laten en duidelijk te communiceren met de afnemer, zodat die ook weet waar hij staat." Cools doet een oproep aan alle betrokkenen in de sector om werk te gaan maken van een weersverzekering.

Of registreer je om te kunnen reageren.