Akkerbouw

Achtergrond 3 reacties

ZLTO adviseert waterschap aansprakelijk te stellen

Veel Brabantse en Limburgse akkers staan nog onder water, of zijn nog niet opgedroogd. Dat veel boeren een grote schadepost voor hun kiezen krijgen die kan oplopen tot ettelijke duizenden euro's per hectare, is wel duidelijk. De ZLTO adviseert de getroffen boeren om waar mogelijk het waterschap aansprakelijk te stellen voor de schade.

Door de vele neerslag, in Oost-Brabant en Limburg tot plaatselijk 180 mm, staan deze week nog tal van percelen of delen ervan, onder water. Dit heeft geleid tot enorme schades. ZLTO woordvoerder Maarten Leseman betitelt de situatie op tal van Brabantse percelen met aardappelen en waspeen die al dagen onder water staan als dramatisch. Leseman: "De oogst is zo goed als verloren, duizenden euro's zijn de telers kwijt".

Afhankelijk van de locatie varieert de gewasschade van groeivertraging tot volledig verlies. Bij minder getroffen percelen komt bodemschade voor; dichtgeslempte grond, waardoor er geen lucht meer in de bodem kan komen. Of afgestorven bodemleven.

Ook kwaliteitsschade komt voor; doordat vervuild water vanuit de watergang in het gewas is gekomen, moet het gewas worden afgevoerd vanwege de te slechte kwaliteit. Daarnaast zijn er nog de praktische schades, zoals het niet kunnen uitvoeren van gewasbescherming.

De vraag die bij de getroffen boeren speelt, is of het waterschap hiervoor al dan niet aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens jurist mr. Rico Ligtvoet van de ZLTO is het raadzaam het waterschap aansprakelijk te stellen voor de geleden schade wanneer je van mening bent dat het waterschap onrechtmatig heeft gehandeld. Volgens Ligtvoet is het zeker zinvol het waterschap aansprakelijk te stellen als duikers in watergangen niet goed zijn onderhouden en te klein of verstopt waren. Of als zich te veel vegetatie of takken en dergelijken in de watergang bevonden, de waterafvoer werd belemmerd doordat stuwen niet tijdig zijn gestreken of watergangen een ander profiel hebben gekregen en als water van elders vanuit de watergang op het perceel is gestroomd.

Ziektebestrijding

Als het gewas zich hersteld is er volop aandacht nodig voor het voorkomen van ziekten. Zo is door het vochtige warme weer de phytophthoradruk in aardappelen en het risico op rhizoctoniabesmetting bij bieten zeer hoog. Het probleem is echter dat de meeste percelen in het getroffen gebied nog niet of slechts heel moeilijk begaanbaar zijn. Zoals bij akkerbouwer Toon van der Heijden uit Soerendonk, waar 25 hectare van de 75 hectare aardappelen onder water staan, of hebben gestaan. Hij en zijn zoon probeerden maandag en dinsdag met twee tractoren achter elkaar de aardappelen tegen phytophthora te spuiten. "De structuurschade moeten we maar op de koop toenemen. Het voorkomen van phytophthora is nu belangrijker", zegt Van der Heijden.

Akkerbouwer Toon van der Heijden.
Akkerbouwer Toon van der Heijden.

Aardappelspecialist Leon Thijssen van Agrea onderschrijft de beweegreden van Van der Heijden volledig. Thijssen: "Het is nu zaak extra alert te zijn en als het even kan toch te spuiten. Verder is het advies te kiezen voor een product dat beschikt over een terugwerkende kracht en zeker niet te kiezen voor een lichte dosering, maar eerder een iets zwaardere". Een ander aspect waar Thijssen op wijst zijn afgespoelde aardappelruggen. "Als dit het geval is, is het zaak extra alert te zijn op nakiemers en eventueel een na-opkomst onkruidbestrijding uit te voeren." Volgens Leon Thijssen zal de daadwerkelijke schade in de aardappelpercelen pas halverwege deze maand zichtbaar zijn."

Bieten

"Hoe groter het gewas, hoe beter het bestand is tegen dergelijke overvloedige regenval", zegt Wil Op 't Root van de Agrarische Dienst van CSV-Covas desgevraagd. "Dat de bieten een klap krijgen is duidelijk. Hoe groot deze klap zal zijn is koffiedik kijken en per perceel verschillend." Hij waarschuwt voor een sterk verhoogde kans op het optreden van Rhizoctonia in bieten op dichtgeslagen percelen. "Deze bodemschimmel gedijt goed in een zuurstofarme omgeving. Om toch voldoende zuurstof bij de wortels te krijgen, is het zaak het perceel open te schoffelen.

Stikstofverliezen

De heftige regenval en de onderwater staande percelen leiden ook tot stikstofverliezen door uitspoeling en later door denitrificatie. De mate van stikstofverlies hangt onder andere af van de hoeveelheid neerslag, bodemsoort, gebruikte (kunst)mest en het gewasstadium. Op veel plaatsen staan percelen blank, waardoor de opname van voedingsstoffen wordt geremd. Tevens gaat een deel van de stikstof via vervluchtiging verloren. Voor elke dag dat deze situatie voortduurt kan 2 tot 5% van de aanwezige bodemstikstof vervluchtigen. Zover dit nog mogelijk is, zal moeten worden bijbemest met vooral stikstof en mogelijk ook andere voedingsstoffen. Hiervoor zijn, zodra het veld voldoende is opgedroogd, verschillende mogelijkheden om via bodem- en bladbemesting (tijdelijke) tekorten op te vangen.

Laatste reacties

  • A. Buth

    Samen sta je sterk. Als je de kans op schadevergoeding van het waterschap wilt onderzoeken, mail dan naar abuth@denhollander.nl.

  • verkerkagrobv

    Verloren wedstrijd . Als je de waterschappen gaat aanpakken beroepen zij zich altijd `overmacht ` Dit zelf al diverse keren meegemaakt. Je rechtbijstand of LTO helpen je juridisch tot je een kloppend dossier hebt om naar de rechter te gaan . En dan hakken ze af. Ze laten je letterlijk en figuurlijk verzuipen. Het enige wat kan helpen is zelf noodpompen neerzetten zover dat kan. En dan hopen dat je droog kan blijven.

  • melkveehouder .

    @verkerkagrobv. Jij snapt als een van de weinigen hoe het werkt. Jammer genoeg ook door praktijkervaring. Alles ligt onder één deken en de boer betaalt de rekening.

Of registreer je om te kunnen reageren.