Akkerbouw

Achtergrond

Graanprijzen CZAV opnieuw lager

De netto-CZAV-eindprijs voor maal- en zomertarwe van oogst 2015 komt met de nabetaling van €17,75 uit op €150,25 per ton, exclusief btw. Dat meldt de zuidwestelijke coöperatie. Deze prijs is bijna 8% lager dan in het voorgaande jaar.

Voor baktarwe wordt €152,25 betaald (-7,7%), voor voertarwe €145,75 (-7,5%) en de gerstprijs zakte van €155 over oogst 2014 naar €137,50 per ton voor oogst 2015 (-11,3%).

Ondanks de derde prijsdaling op rij blijkt er volgens CZAV uit reacties van telers waardering te bestaan voor de gerealiseerde eindprijs. Ze hadden nog lagere prijzen verwacht, schetst de coöperatie. "Het niveau van de markt is matig in verhouding tot de kosten en inspanningen die telers moeten maken."

'Telers kiezen overwegend kwaliteitsrassen'

Aan het teeltrendement wordt gewerkt door het nastreven van hoge hectare-opbrengsten en lage logistieke kosten in de keten, stelt CZAV. "Telers kiezen overwegend kwaliteitsrassen, waardoor breed in de markt en zeker ook in het hogere segment kan worden afgezet. Het hoogste segment wordt bediend door de baktarwetelers die met voldoende eiwit een extra premie behalen."

Voor tweede achtereenvolgende jaar recordopbrengsten

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn recordopbrengsten geoogst, resumeert CZAV. Dat leidt tot overaanbod van tarwe en gerst op de wereldmarkt. In het najaar van 2015 leek het erop dat droogte in Rusland en Oekraïne een kleiner areaal tot gevolg had, waardoor prijzen aanvankelijk op een redelijk niveau bleven. Toen later in het seizoen bleek dat er meer gezaaid was en dat Argentinië de exportheffing voor tarwe had afgeschaft, kwam de markt in een neerwaartse spiraal terecht. Ook de lage olieprijzen hebben de markt onderuit gehaald.

Toen later in het seizoen bleek dat er meer gezaaid was en dat Argentinië de exportheffing voor tarwe had afgeschaft, kwam de markt in een neerwaartse spiraal terecht.

Wintergerst stevig in de lift

Bij gerst stijgt het aandeel wintergerst de laatste jaren sterk, ook voor de komende oogst. Hybride rassen met stabiele opbrengsten dragen hieraan bij. Dit gaat ten koste van het areaal zomergerst.

Of registreer je om te kunnen reageren.