Akkerbouw

Achtergrond 1281 x bekeken

'Goede bloembol moet niet meer kosten dan nodig'

De bollensector kan efficiënter werken door meer verantwoordelijkheden bij de bloembollenkweker te leggen in combinatie met een meer ketengerichte werkstructuur. Dat is de visie van Vincent Cornelissen, directeur van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD).

Het voorjaarswerk is nagenoeg afgerond, de zomer staat voor de deur. Drukke tijden voor keuringsdienst BKD, ook achter de schermen. Directeur Vincent Cornelissen vindt dat je de tijd voor moet blijven. "De keuringssystematiek is nog altijd actueel, maar je moet weten welke kant het op moet”, legt hij uit. “Die discussie faciliteren we graag."

Meer verantwoordelijkheid bij primaire producent

Doen wat moet, laten wat kan. Dat is sinds enkele jaren het motto van de BKD en dat blijft voorlopig zeker zo. De ontwikkeling kristalliseert zich steeds verder uit. "Wij zijn er heel ver in", stelt Cornelissen. "Wij geven invulling aan het motto vanuit kwaliteitsregelgeving en -beleid. De sector kan ons gebruiken om tot praktisch werkbare regelgeving te komen."

Meer verantwoordelijkheden bij de primaire producenten is het doel. Dat levert voor verschillende partijen voordelen op. De belangrijkste: de klant is tevreden over zijn product en de kweker heeft de kosten zo laag mogelijk gehouden.

'Risicogebaseerd keuren moet praktisch haalbaar zijn'

Het risicogebaseerd keuren, waarbij de keuringslast vermindert bij die bedrijven waar het kan, is hiervan een prominent voorbeeld. “We hebben 2 jaar pilots uitgevoerd. Deze zijn we nu aan het analyseren in nauw overleg met de sector, in de vorm van producentenvertegenwoordiger KAVB en handelskoepel Anthos. De producent is zeer geïnteresseerd in het risicogebaseerd keuren. We moeten een praktisch haalbaar systeem bedenken, dat hebben we nog niet. Als je dit introduceert in de praktijk, moet het in een keer goed.”

Vincent Cornelissen, directeur van keuringsdienst BKD: "Vroeg strenge eisen stellen, voorkomt toets- en faalkosten."</p>
<p><em>Fotopersburo Dijkstra</em>
Vincent Cornelissen, directeur van keuringsdienst BKD: "Vroeg strenge eisen stellen, voorkomt toets- en faalkosten."

Fotopersburo Dijkstra

Handel vraagt om ketengerichte aanpak

Tevens werkt de BKD aan een meer ketengerichte aanpak. Daar vraagt de handel om. “De producent heeft niet altijd de uiteindelijke afzetmarkt in beeld. Ik heb wel het idee dat er steeds marktgerichter wordt geproduceerd, maar we zijn er nog niet. Onze insteek is: het product moet goed zijn, maar ook niet meer kosten dan noodzakelijk.”

Het aantal exportlanden en eisen neemt nog altijd toe, schetst Cornelissen. "Het is voor een producent best complex en moeilijk te overzien. In de bloembollensector gaat het om veel variëteiten van gewassen. Daarom is een ketenbenadering ook zo belangrijk. Wat wordt er gevraagd en hoe ga ik daarmee om? We onderzoeken of het slimmer kan. Dat is een proces van jaren, dat zorgvuldig moet gebeuren."

Voor de export vindt altijd een eindtoets plaats. Cornelissen denk dat toets- en faalkosten aan het eind van de keten kunnen worden voorkomen als in het vroegste stadium in de keten strenge eisen worden gesteld.

Slimme regels voor meer duidelijkheid

De BKD wil zich hard maken voor een set regels die de klant tegemoet komt en de producent duidelijkheid verschaft. "Zo zou het een mogelijkheid zijn om aan de klassen die nu bestaan, zoals klasse I, standaard en Europa, afzetmogelijkheden en bijbehorende eisen te hangen. Vanaf het begin weten voor welke markt je produceert en daar alles op afstemmen. Die manier van werken geeft de afnemer garanties. Daarover discussiëren we, over een nog slimmere manier om met het keuringssysteem om te gaan."

Of registreer je om te kunnen reageren.