Akkerbouw

Achtergrond

Luchtbeelden leren gebruiken

Luchtbeelden zijn vooral hulpmiddelen voor de teler om verschillen binnen percelen op te sporen en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Iedere akkerbouwer in Nederland kan luchtbeelden van zijn percelen laten maken en deze al dan niet samen met een adviseur interpreteren om actie te ondernemen. Het belangrijkste wat er met de huidige stand van de techniek op luchtbeelden is te zien, zijn groeiverschillen in het gewas. Voor de stikstofbijbemesting worden ook taakkaarten aangeboden waarmee strooier of spuit plaatsspecifiek kan worden aangestuurd. Niet alle adviseurs zijn overigens overtuigd van het rendement van bijbemesten op basis van gewaskaarten.

Er zijn verschillende bedrijven die vanuit de lucht gewasbeelden kunnen maken. Het directe contact met klanten en de interpretatie van de gevonden waarden laten ze meestal over aan toeleveranciers die toch al bij de teler op het erf komen.

Bijbemesten van wintertarwe met vloeibare kunstmest. Hiervoor kunnen verschillende bedrijven op basis van luchtbeelden taakkaarten maken om spuit of strooier aan te sturen.<br /><em>Foto: Hans Prinsen</em>
Bijbemesten van wintertarwe met vloeibare kunstmest. Hiervoor kunnen verschillende bedrijven op basis van luchtbeelden taakkaarten maken om spuit of strooier aan te sturen.
Foto: Hans Prinsen

Drones, vliegtuig of helikopter

De meeste aanbieders van luchtbeelden maken geen gebruik meer van satellietbeelden. Door bewolking kunnen te vaak geen beelden gemaakt worden. Inzet van drones, vliegtuigjes of een helikopter om beelden te maken is betrouwbaarder.

Akkerbouwers hebben nu de mogelijkheid om vrij laagdrempelig in te stappen en ervaring op te doen. Verschillende bedrijven laten beelden maken door het bedrijf Airinov dat dit seizoen voor €17 per hectare per keer met een drone spectraalbeelden maakt van een gewas. Voor tarwe kan op basis van deze beelden een taakkaart voor stikstofbijbemesting gemaakt worden. Voor aardappelen kan alleen nog maar een gewasontwikkelingskaart op basis van biomassa gemaakt worden.

Adviesorganisatie Delphy laat beelden maken door het bedrijf Vigilance dat met een bemand vliegtuigje werkt. Voordeel van een vliegtuig of helikopter is dat er meer camera’s onder kunnen hangen en in één vlucht meerdere soorten beeld gemaakt kunnen worden. De opstartkosten zijn hoger dan die van een drone, maar per vlucht kan dan een groter oppervlakte meegenomen worden.

Beeld van een perceel wintertarwe in Flevoland, gemaakt met een spectrale camera voor de <a href="http://delphy.nl/news/digitale-bodemspiegel/">Digitale bodemspiegel</a> van Delphy. In het perceel zijn demoveldjes met stikstoftrappen aangelegd, rechts in het beeld te zien. De stikstoftrappen variëren van 0 tot 240 kilo stikstof per hectare. Rechts is ook nog te zien waar is gestart met het spuiten van NTS. De bomen zaten bij de start nog vol met water, waardoor daar de biomassa beduidend achterblijft. De streperigheid in de lengterichting van het perceel komt door ongelijke opkomst in stroken door het spitzaaien. Ook de effecten van de spuitboombeweging tijdens het spuiten van de NTS zijn als dwarsstreepjes zichtbaar.<br /><em>Beeld: Vigilance</em>
Beeld van een perceel wintertarwe in Flevoland, gemaakt met een spectrale camera voor de Digitale bodemspiegel van Delphy. In het perceel zijn demoveldjes met stikstoftrappen aangelegd, rechts in het beeld te zien. De stikstoftrappen variëren van 0 tot 240 kilo stikstof per hectare. Rechts is ook nog te zien waar is gestart met het spuiten van NTS. De bomen zaten bij de start nog vol met water, waardoor daar de biomassa beduidend achterblijft. De streperigheid in de lengterichting van het perceel komt door ongelijke opkomst in stroken door het spitzaaien. Ook de effecten van de spuitboombeweging tijdens het spuiten van de NTS zijn als dwarsstreepjes zichtbaar.
Beeld: Vigilance

Meerdere beelden

Een enkel beeld van de gewasontwikkeling op een bepaald moment geeft een indicatie voor de verschillen binnen een perceel, maar de oorzaak van de verschillen is hiermee niet meteen achterhaald. Daarvoor zijn vervolgstappen nodig. Door in de loop van het groeiseizoen meerdere beelden te maken, is ook te zien of patronen in de loop van het jaar veranderen. In het voorjaar blijken verschillen in ontwikkeling vaak veroorzaakt door zwaarte van de grond en temperatuur, terwijl later in het seizoen de vochtvoorziening een grotere rol speelt.

Telers kunnen nu instappen en met deze nieuwe informatie om leren gaan. Dat kan leiden tot het nemen van plaatsspecifieke bodemmonsters of bodemverbetering. Meer inzicht in de variatie in de bodem en opbrengstpotentie in een perceel biedt akkerbouwers kansen het opbrengstpotentieel beter te benutten.

Overzicht van aanbieders van luchtbeelden

Akkerbouwers kunnen bij ­verschillende toeleveranciers terecht om luchtbeelden van hun percelen te laten maken. De belangrijkste aanbieders op een rij:

Of registreer je om te kunnen reageren.