Akkerbouw

Achtergrond

Zaaitijdstip cichorei komt erg precies

Tijdig zaaien van cichorei geeft de hoogste opbrengst. Later zaaien dan 1 april gaat ten koste van de groeidagen. Zaaien onder slechte omstandigheden is ook geen optie.

Cichoreiverwerker Sensus adviseert om cichorei nu zo snel mogelijk te zaaien, maar wel op voorwaarde dat de omstandigheden goed zijn. Later zaaien gaat altijd ten koste van de opbrengst.

Iedere dag dat cichorei na 1 april gezaaid wordt kost minimaal 30 kilo inuline per hectare per dag. Dat verlies loopt naar het eind van april op naar 60 kilo per dag. Dat meldt de agrarische dienst van cichoreiverwerker Sensus op basis van onderzoek. Het risico op slechte kieming door lage bodemtemperatuur weegt vanaf begin april niet op tegen de extra groeidagen. Sensus adviseert daarom om vanaf nu iedere kans te benutten om cichorei te zaaien.

Op tijd zaaien is één van de teeltmaatregelen die het mogelijk moeten maken om de doelstelling van Sensus om in 2023 een gemiddelde opbrengst van 10 ton inuline per hectare te halen.

Risico op uitdroging zaaibed

Voor telers die op zavel en kleigronden een vroeg, vals zaaibed hebben aangelegd, wordt een aanvullende zaaibedbereiding afgeraden. Het risico op uitdroging van het zaaibed wordt dan te groot. Zodra de grond berijdbaar is en de zaaikouters de grond niet meer versmeren kan gezaaid worden. Een goede indicator is het aandrukwiel. Daar mag de grond niet meer aan blijven plakken. Voor telers die nog geen grondbewerking uitgevoerd hebben is het advies om alle werkzaamheden achter elkaar af te werken. Eerst spuiten met de bodemherbicide Bonalan, dit direct inwerken met de zaaibedbereiding en dan zo snel mogelijk zaaien. Direct zaaien voorkomt dat de grond uitdroogt. Voor cichorei erg belangrijk omdat het niet te diep gezaaid mag worden. De beste zaaidiepte is 0,5 tot 1 centimeter. Uit opkomstproeven blijkt dat bij dieper zaaien minder planten boven komen en dat de opkomst van het gewas onregelmatiger is. Dat kost opbrengst en is lastig bij de onkruidbestrijding en bij de oogst.

Grond goed aandrukken op zandgrond

Op zandpercelen die nog geploegd moeten worden is het zaak om binnen 12 uur na de hoofdgrondbewerking de cichorei te zaaien. Dan is de kans op droog liggend zaad minimaal. Om vocht in de bouwvoor goed vast te houden is het, zeker op lichte zandgrond, belangrijk om de grond goed aan te drukken met een vorenpakker of zware rol. Is op deze lichte grond een bespuiting met Bonalan nodig dan vraagt dat wel een extra bewerking om het middel goed door de grond te werken. Dat verhoogt het risico op uitdroging en stuiven.

Of registreer je om te kunnen reageren.