Akkerbouw

Achtergrond

Telers benutten droge dagen voor bemesten en zaaien

Veel telers maakten afgelopen week gebruik van het drogende weer om de laatste bieten en uien te zaaien, en de tarwe te bemesten voordat het te groot wordt.

De noordelijke kleigrond is nog erg nat. De bovengrond droogde door zon en wind erg snel op. De ondergrond daarentegen is nog erg nat. telers kunnen nog lang niet overal terecht. Aardappelen poten was daar niet aan de orde. Op de klei bleef het voorjaarswerk dan ook beperkt tot kunstmeststrooien en sleepslangen in de tarwe.

Aardappelen poten in noordoostelijk zandgebied

Telers met bieten en uien proberen deze gewassen voor de voorspelde regen nog zo veel mogelijk te zaaien. In het noordoostelijk zandgebied konden zetmeelaardappeltelers op de droogste percelen wel aan de slag met het aardappelen poten. Het uitrijden van dierlijke mest loopt wat achter op schema, zodat telers soms even moeten wachten voor ze verder kunnen met zaaien of poten.

In Zuidwesten zijn bieten en uien al gezaaid

Zoals meestal zijn in Zeeuws-Vlaanderen de bieten en uien net wat eerder gezaaid als in de rest van Nederland. In het Zuidwesten hebben akkerbouwers de bieten en uien voor het overgrote deel al gezaaid, terwijl telers in andere kleigebieden nog tientallen procenten van het areaal moeten zaaien.
Ondanks de geringe vorst valt de structuur van de grond mee. De zaaibedbereiding ging redelijk goed en omdat na het zaaien de grond steeds goed zwart bleef, lijkt de opkomst goed uit te pakken. Zware buien waardoor de grond dichtslaat, bleven uit. Dat bevordert een regelmatige opkomst.

Zachte winter laat sporen na

Dat het een zachte winter is geweest, is op een aantal vroeg geploegde, onbewerkte percelen goed te zien. Die worden al behoorlijk groen. Groenbemesters die niet volledig zijn ondergewerkt, geven sommige percelen ook een vervuilde aanblik. Plukken raaigras staan te wuiven in de wind. Bij de diepere grondbewerking voor het trekken van ruggen blijkt wel dat de vorst alleen oppervlakkig zijn werk heeft gedaan. Het zand en de echte lichte zavelgrond vallen mooi fijn, maar zodra de grond wat zwaarder wordt blijft deze toch kluiterig.

Lees het volledige artikel in Boerderij nr. 31 van 26 april 2016

Of registreer je om te kunnen reageren.