Akkerbouw

Achtergrond

Europese Hof: Bayer moet meer informatie over middelengebruik geven

Advocaat-generaal Juliane Kokott van het Europese Hof vindt dat fabrikant Bayer CropScience meer informatie moet geven over het gebruik van middelen.

Als het aan advocaat-generaal Kokott van het Europese Hof ligt moet gewasbeschermingsmiddelenfabrikant Bayer CropScience met meer informatie over het gebruik van zijn middelen over de brug moeten komen. Dat blijkt uit een advies van Kokott aan het Hof in de zaak tussen Bayer CropScience en de Stichting De Bijenstichting. Transparantie is gewenst en het publieke belang is groot, aldus Kokott.

Meer informatie nodig voor transparanter milieubeleid

In deze zaak gaat het om een verzoek van de bijenstichting om openbaarmaking van informatie over de toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen en een biocide die allemaal de werkzame stof imidacloprid bevatten.

In haar conclusie wijst de advocaat-generaal er op dat transparantie een leidmotief moet zijn van het Europese milieubeleid. Niet alleen instanties en ondernemingen, maar ook burgers, ngo's en onafhankelijke wetenschappers moeten met kennis van zaken kunnen deelnemen aan het milieudebat en zo bijdragen aan een betere bescherming van het milieu.

Bedacht zijn op mededingingspositie producenten

Volgens Kokott is de discussie over de vraag in hoeverre gewasbeschermingsmiddelen verantwoordelijk zijn voor de bijensterfte bijzonder hevig. Daarom, zo stelt zij, heeft het publiek een bijzonder belang bij de informatie van producenten over werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Aan de andere kant moet rekening worden gehouden met de mededingingspositie van producenten, zodat hun positie niet wordt geschaad door het verstrekken van informatie.

Verduidelijking richtlijn milieu-informatie

Als basis voor haar advies neemt Kokott de richtlijn milieu-informatie. Daarin staat dat producenten informatie over emissies in het milieu en informatie waarvan de verspreiding van openbaar belang is, bekend moeten maken. Daarom adviseert zij het Hof onder meer het begrip 'informatie over emissies in het milieu' zo uit te leggen dat het de volgende informatie omvat:

  • gegevens die een inschatting geven van de uitstoot van een middel, zijn werkzame stof(fen) en andere bestanddelen in het milieu als gevolg van het gebruik van het middel:
  • informatie over laboratoriumstudies;
  • informatie over residuen na de toepassing van het middel in de proefopstelling in bijvoorbeeld de lucht of op de bodem, bladeren, pollen of nectar van een gewas (dat is voortgekomen uit behandeld zaad) in honing of op niet-doelwitorganismen;
  • informatie over de mate van (stof)drift bij de toepassing van het middel in de proefopstelling;
  • de volledige informatiebron en niet slechts de (meet)gegevens die daaruit eventueel zijn te destilleren

Overigens is de conclusie van de advocaat-generaal een niet-bindend advies. De uitspraak van het Europese Hof wordt over enkele maanden verwacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.