Akkerbouw

Achtergrond 2037 x bekeken

'Drone brengt nauwkeurig perceelssituatie in beeld'

CZAV biedt dronevluchten in tarwe aan om de stikstofgift te verfijnen. "De bevindingen kunnen ook gelden voor de intensievere gewassen", zegt Ko Francke, adjunct-directeur van CZAV.

Leden van akkerbouwcoöperatie CZAV kunnen voor €17 per hectare de stikstofbehoefte van hun wintertarwe in kaart laten brengen. Een drone meet via bladgroenreflectie de variatie van de stikstoftoestand in een perceel tarwe, waarna dat beeld wordt vertaald in een strooiadvies. Dat advies kan globaal zijn in de zin van links in het perceel, middenin het perceel, of rechts in het perceel, tot aan een fijnmazige taakkaart die digitaal kan worden ingelezen in kunstmeststrooiers die zijn uitgerust met gps en strooicomputer.
"De drone waarmee wordt gevlogen, brengt met een heel hoge resolutie van 30x30 centimeter de situatie in beeld", zegt Ko Francke, adjunct-directeur van CZAV. "Dat is vele malen nauwkeuriger dan eerdere grits van 10x10 of 1x1 meter. Uitzonderlijke plekken vertroebelen het beeld niet. Het kavelpad herken je meteen."

Om de kosten van €17 per hectare terug te verdienen moet het perceeladvies dan ruim 100 kilo extra tarwe opleveren?

"Zo kun je het zien, al kunnen we dat natuurlijk niet garanderen. Hoe had je zonder het advies bemest? Het idee is wel dat er aan de kostenkant wat te halen is. Op basis van drie jaren ervaringen van 5.000 Franse telers hebben we de verwachting dat de mestgift beter rendeert. De juiste hoeveelheid op de juiste plek. Het precieze advies kan passen in de duurzaamheidsdoelstellingen van een bedrijf. Maar dat is ook iets om in studieclubs van telers te evalueren.

Een drone meet via bladgroenreflectie de variatie van de stikstoftoestand in een perceel, waarna dat beeld wordt vertaald in een strooiadvies.</p>
<p><em>Foto: Ruud Ploeg</em>
Een drone meet via bladgroenreflectie de variatie van de stikstoftoestand in een perceel, waarna dat beeld wordt vertaald in een strooiadvies.

Foto: Ruud Ploeg


Die dronevluchten zijn niet het ultieme middel. Er zijn al bodemkaarten, satellietbeelden, bemande vluchten, N-sensors. Dit komt erbij. Dit project past bij de huidige ontwikkeling van precisielandbouw en is een voorbeeld van 'Goed boeren, goed beheren, de duidelijke visie op het gebied van duurzaam ondernemen van CZAV. Deze kennisontwikkeling brengt ook de doelstelling 'tarwe naar 15 ton' dichterbij. Daarin wordt gestreefd naar een tarweteelt van 15 ton per hectare.

Hoeveel telers hebben zich aangemeld?

"Tot nu toe 50 telers met 56 percelen van gemiddeld 10 hectare. In totaal is dat dus 580 hectare. Het zijn akkerbouwers in Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en twee in Belgisch Vlaanderen."

Dat zijn er niet zoveel. Waarom doen er niet veel meer mee?

"Misschien ligt het aan de prijs. Voor sommigen is het misschien te vroeg. Het zijn nu de voorlopers die aanhaken. Wat ook een rol kan spelen is het feit dat nog weinig telers een strooier hebben die de taakkaarten kan verwerken."

Het kost de teler €17 per hectare. Dat betekent €85 voor een perceel van 5 hectare?

"Tja, dan is er inderdaad eigenlijk geen reden niet mee te doen. Zeker niet als je de resultaten ook nog met je voorlichter kunt bespreken. We doen dit in graan, daar is niet het meeste in te verdienen, maar je kunt graan zien als een indicatorgewas voor intensievere teelten. Wat je in percelen ziet, kun je herstellen. Graan is weer vroeg in het jaar weg. De winst van wat je doet, haal je bijvoorbeeld in aardappelen.

De eerste vluchten zijn geweest. Hebben de uitkomsten bij telers nog verbazingwekkende resultaten opgeleverd?

"Soms wel. Akkerbouwers kennen hun percelen, maar staan soms versteld van de variatie binnen een perceel als gevolg van dierlijke mest. Partijen blijken vaak minder homogeen dan verondersteld. Met zo'n dronevlucht maak je dat zichtbaar."

Of registreer je om te kunnen reageren.