Akkerbouw

Achtergrond

CBS: belang pootaardappel groeit in akkerbouw

De pootgoedteelt wordt belangrijker in de akkerbouw. Steeds meer akkerbouwers kiezen voor pootaardappelen in hun bouwplan. En de waarde van de pootgoedexport stijgt.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn sinds 2010 meer akkerbouwers pootaardappelen gaan verbouwen. Pootgoed had in 2015 op ruim 2.400 bedrijven met akkerbouw een plek in het bouwplan. Dat is 13% van de bedrijven met akkerbouw. Dit was in 2010 nog 10%. Er zijn sindsdien 320 pootgoedtelers bijgekomen.

Pootaardappelareaal per teler daalt

Het areaal pootaardappelen per akkerbouwer daalt wel. Een teler verbouwde in 2015 gemiddeld ruim 17 hectare pootgoed. Dit is 1 hectare minder dan 5 jaar eerder. Van schaalvergroting in de pootgoedteelt is dus geen sprake, concludeert het CBS.
De totale oppervlakte pootaardappelen besloeg vorig jaar bijna 42.000 hectare. Dat is 3.300 hectare meer dan in 2010. De telers produceerden vorig jaar ongeveer 1,5 miljoen ton pootaardappelen.

Exportwaarde pootaardappelen gestegen

Verder concludeert het CBS dat de waarde van de export van pootaardappelen sinds 2010 met bijna een derde is toegenomen. Van de pootgoedoogst van 2014 ging voor bijna een half miljard euro de grens over. Ongeveer een kwart van de export ging naar EU-landen, nog eens een kwart ging naar Europese landen buiten de Europese Unie. De helft van de export is verscheept naar landen buiten Europa.

Of registreer je om te kunnen reageren.