Akkerbouw

Achtergrond

Tijd dringt voor onderzoeksprogramma BO Akkerbouw

De BO Akkerbouw wil met onderzoek beginnen. Grote vraag is hoe de heffingen moeten worden bepaald bij ongeorganiseerde akkerbouwers.

Nog een paar stappen, en dan kan de Brancheorganisatie Akkerbouw uitvoering geven aan het programma 'Onderzoek en Innovatie (2016-2020)'. De LTO-organisaties werken aan een aanpassing van de statuten, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft dat al gedaan. Minister Henk Kamp van Economische Zaken meldde vorige maand positief te zijn over een algemeen verbindendverklaring (AVV), als de statuten zijn veranderd.

Met een AVV-verklaring zijn alle akkerbouwers verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Alle onderzoeken zijn gewasoverstijgend en van belang voor het akkerbouwbedrijf. Meer dan honderd akkerbouwers hebben de ideeën voor onderzoek beoordeeld en gerangschikt. Het programma kost in vijf jaar €16,5 miljoen. Gewasspecifiek onderzoek moet het bedrijfsleven zelf organiseren.

Gebruik van bedrijfsgegevens

De BO Akkerbouw gaat straks de heffingen innen voor het onderzoeksprogramma. Door de statutenwijziging geven de leden van LTO en de NAV toestemming dat hun bedrijfsgegevens worden gebruikt om de hoogte van de bijdrage te berekenen. Die gegevens worden immers ook gebruikt om de contributie te bepalen.

Zo'n 70% van de akkerbouwers is aangesloten bij LTO of NAV. De vraag is hoe de BO Akkerbouw de heffingen gaat bepalen bij de andere 30%. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zonder toestemming bouwplangegevens gaat verstrekken. De Raad van State bepaalde immers vorige maand nog dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen mag doorgeven aan verhuurders. Daarmee schendt de overheidsinstantie de privacy van de belastingbetaler.

Toestemming voor doorgeven bouwplan

De BO Akkerbouw overweegt om akkerbouwers te vragen bij de Gecombineerde Opgave een hokje aan te vinken, waarmee ze RVO toestemming geven om het bouwplan door te geven. De brancheorganisatie vindt het van groot belang dat iedere akkerbouwer betaalt, om scheve gezichten te voorkomen. Maar wat als een akkerbouwer pertinent weigert de heffing te betalen? De BO Akkerbouw kan op basis van de AVV-verklaring juridische stappen ondernemen tegen weigeraars. Maar hoe zo'n rechtsgang gaat uitpakken is onzeker.

De Belastingdienst en de verhuurders van sociale woningen waren onaangenaam verrast dat de Raad van State een streep haalde door een praktijk die al sinds 2013 bestaat. De tijd dringt voor de BO Akkerbouw. Het is hoog tijd de proefvelden aan te leggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.