Akkerbouw

Achtergrond 1596 x bekeken laatste update:11 mrt 2016

Spruitkoolteelt in crisis, areaal krimpt

Het lijkt erop dat er komend jaar zo'n 10% minder spruiten geteeld gaan worden. Het afgelopen seizoen stond er rond de 2.500 hectare. De oorzaak is de structureel ondermaatse prijsvorming.

Spruitkool is daar zeker geen uitzondering mee, maar over de hele linie is de bruto gewasomzet te laag om de teelt bedrijfseconomisch rond te rekenen. Het zorgt ervoor dat het areaal al jaren afneemt, en dit jaar nog meer dan anders. Een insider schat dat telers die blijven doorgaan, hun areaal met enkele procenten inkrimpen en dat de rest van het areaalverlies toe te schrijven is aan telers die de teelt definitief stoppen.

35 cent per kilo

De praktijk is dat er doorgaans nog wel voldoende geld binnenkomt om aan de teelt hangende uitgaven te voldoen, maar dat er onvoldoende gereserveerd kan worden voor herinvesteringen en voor een redelijke arbeidsvergoeding. De reële kostprijs voor spruitkool ligt op 45 tot 50 cent per kilo, in werkelijkheid lag de telersvergoeding voor marktbare spruiten dit seizoen op zo'n 35 cent per kilo.

Hoge hectareproductie

Vanuit de sector wordt gewezen op verschillende oorzaken, waaronder een hoge hectareproductie, in combinatie met een lauwe winter. Dat leidde tot dumping van partijen. Een en ander kwam eergisteren ook ter sprake op een bijeenkomst met spruitkooltelers de Hoekse Waard. Uit accountantsgegevens komt naar voren dat de bruto-omzet voor spruitkool de afgelopen jaren op zo'n €8.500 ligt, met een bandbreedte tussen €7.000 en €9.000. Dat is exclusief nog slechter scorende uitschieters. In 2014 lag het afgeleverde volume op 19750 kilo per hectare, zo werd becijferd, in 2015 op 21.500 kilo en dit seizoen (tot 1 maart) op 24.000 kilo.

Gezamenlijke productievermindering

Telers zijn het erover eens dat een gezamenlijke productievermindering de crisis kan ombuigen in de richting van een gezonder bedrijfseconomisch beeld en dat het aandeel spruiten voor de verse markt omlaag moet ten gunste van vaste leverprogramma's. In werkelijkheid zien telers zich gedwongen tot individuele sanering.

Of registreer je om te kunnen reageren.