Akkerbouw

Achtergrond 3428 x bekeken

NIR-sensor spaart bemestingskosten uit

NIR-sensoren op mesttransporten besparen akkerbouwers €30 tot €60 per hectare. Door de sensoren weet de akkerbouwer de gehaltes in de mest vóór het uitrijden, zodat hij preciezer kan bemesten.

Vervaet, fabrikant van bemesters, deed vorig jaar een praktijkproef met twee bemestingsstrategieën in wintertarwe. Beide proefstroken kregen als basisbemesting 425 kilo KAS S24 per hectare. De eerste proefstrook kreeg 30 kuub varkensmest op basis van de forfaitaire gehaltes en een bijbemesting van 150 kilo N (KAS 27) per hectare. De tweede proefstrook werd bemest volgens de NIR-methode. De gewasopbrengst op de tweede proefstrook was 47 kilo hoger per hectare. Dat is 0,5%. Dat levert €10 extra op. Als de bijbemesting ook werd vervangen door varkensdrijfmest, liepen de extra inkomsten op tot €55.

NIR-sensor helpt teler bij strengere gebruiksnorm

NIR staat voor Nabij Infra Rood spectroscopie. Een NIR-sensor analyseert de drijfmest in de tank. De techniek wordt interessanter doordat de akkerbouwers steeds meer te maken krijgen met strengere gebruiksnormen. Door de techniek weet de akkerbouwer vóór het uitrijden hoeveel N, NH4, P, K en droge stof de mest bevat. Zo kan hij nauwkeuriger bemesten dan met de forfaitaire normen. Bovendien kan hij beter bepalen wat hij later moet bijbemesten met kunstmest. Er zijn ideeën om de gehaltes te meten tijdens het uitrijden, en dan plaatsspecifiek de mest toe te dienen. Door het gebruik van de NIR-techniek is het aanbod van mest beter af te stemmen op de vraag.

Of registreer je om te kunnen reageren.