Akkerbouw

Achtergrond 19 reacties

'Er ligt een gifdeken over Nederland'

Akkervogels zijn alleen te redden als de boeren veel minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, zegt hoogleraar Frank Berendse.

Herstel van de weidevogelstand lukt niet zonder verhoging van de grondwaterstand en een lagere bemesting. "Ondanks snelgroeiend wetenschappelijk bewijs is de overheid nog steeds niet bereid een einde te maken aan de gifdeken die over Nederland ligt", zei Frank Berendse vandaag bij zijn afscheid als hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie aan Wageningen Universiteit.

Soortensamenstelling

Berendse besteedde tijdens zijn veertigjarige carrière veel aandacht aan de soortensamenstelling van wilde plantengemeenschappen. De sleutel ligt volgens hem in het samenspel tussen plantensoorten en de interacties met de schimmels die hen belagen. "De sterke reactie van wortels op elkaar leidt tot een hoge mate van ruimtelijke zelforganisatie. Dat dempt de schommelingen in plantengemeenschappen, waardoor het risico dat een plantensoort verdwijnt veel kleiner wordt."

Berendse hekelt in zijn afscheidsrede het huidige ammoniak- en bestrijdingsmiddelenbeleid. Het grootste probleem is de biologische verarming van het agrarische gebied. Landbouwgrond is van belang voor het voorbestaan van wilde planten en dieren, stelt hij. Landbouw beslaat 60% van het Nederlandse landoppervlak, tegen 12% echt natuurgebied. De dramatische verarming is volgens Berendse alleen op te lossen door drastische maatregelen. In de akkerbouwgebieden moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen drastisch omlaag om akkervogels te redden. Herstel van weidevogels kan alleen met een hogere grondwaterstand en minder bemesting.

Natuurnetwerken

Berendse pleit voor samenhangende plannen per streek voor landbouw en natuur. "Dat kan het beste door het instellen van regionale natuurnetwerken, clusters van natuurgebieden inclusief het aangrenzende boerenland. Investeringen in agrarisch natuurbeheer, biologische landbouw en kleinschalige recreatie moeten zich dan concentreren binnen deze netwerken. De oppervlakte grond en water die gereserveerd wordt voor natuur, is de cruciale factor die bepaalt welke overlevingskansen wilde planten en dieren hebben. Recente berekeningen laten zien dat de benodigde oppervlakte wellicht veel groter is dan eerder werd gedacht."

Laatste reacties

 • mtseshuis

  Wat een flauwekul, weidevogels gedijden prima in de 80 en 90-er jaren, zowel in akker als grasland, toen werd zeker minder gewasbeschermingsmiddel en kunstmest gebruikt, wat een onzin!
  Feit blijft dat sinds de natuurlijke predatoren volledig buiten schot bleven, er een enorme achteruitgang is ontstaan in de weidevogelstand.

 • m.en.mh.miedema

  Eens met eshuis. In het zogenaamde nieuwe natuurgebied hier in de buurt ook geen weidevogels meer. In de jaren 80 en 90 was dat nog een zeer gevarieerd landbouw gebied met akkerbouw(aardappels/bieten/granen)/grasland/mais en wat ruiger greppelland en veel weide/akkervogels. Er waren altijd wel percelen die door het zeer gevarieerde/afwisselende gebruik geschikt waren voor de vogels om te schuilen danwel te fourageren.
  Maar ja, de landbouw moest eruit en het is dmv ettelijke miljoenen subsidie nu een ruige en vooral natte bende(zeer geschikt voor de predatoren) en geen weidevogels meer.
  Duidelijk voorbeeld van hoe sloop ik de economie, jaag de weidevogels eruit en geef de schuld vervolgens aan de landbouw.

 • alco1

  We moeten de natuur gebieden maar weer vorderen.
  Daar komen alle predatoren tot gedijen.

 • zon

  Genoeg plaatsen in de wereld waar plek is voor meer weidevogelstand,we moeten prioriteiten stellen dus die enkele weidevogels die hier nog over zijn kunnen wel weg.
  Zo erg is dat niet.

 • gebakkenlucht

  Ik kan het ook niet plaatsen. Vroeger ging er twee keer zoveel mest op het land met de ketsplaat. Langs de beek geen natuurlijke oevers zoals nu. Toen zag je de kieviten en grutto's in de wei en langs de beek, nu nergens meer.

 • 0064376

  als ik weer zo|n artikel lees vraag ik me af, alweer een linkse rakker met opruiende praat die wel even zeggen kan hoe het wel moet.

 • DJ-D

  Zwetsverhaal er is gewoon geen rust meer voor de vogels. Overal zijn mensen en anders wel predatoren. Maakt niet uit waar of hoever je buiten op het platteland loopt of je komt vijanden tegen. Verder is er door de regelgeving geen vaste mest meer beschikbaar op bouwland. Een of andere maloot heeft weer bedacht dat het direct ondergeploegd moet worden, (waarschijnlijk zelfde persoon die ook fosfaatplafond heeft afgesproken met derogatieonderhandelingen) anders 20% heffing op toeslagrechten en ook nog boete.

  Maar er is 100000 ha neptuurgebied waar niet wordt gespoten. Moet er dan toch krioelen van de vogels?

  Die Berentse kan wel 40 jaar studeren over plantjes en dat de zelfregulatie en biologische verarming enzo plaats vind, logisch! verwaarloos eens een hoekje maai en bemest het niet en de sterkste plant overleeft en dat zijn bomen en struiken oftewel schuilplekken voor rovers en niet de weidevogels.

 • schapendoes

  Bovenstaande reacties pleiten niet voor gezond boerenverstand.
  De noodzakelijke bodemdieren verdwijnen door de bestrijdingsmiddelen en overbemesting.
  Alleen ecologisch denken en beleid zal de natuur en uiteindelijk de boeren een goede dienst bewijzen.
  En wat betreft rovers in de bosschages:
  De muizenplaag in het Noorden van vorig jaar werd door de boeren zelf veroorzaakt door te lage waterstand, geen bosschages voor of vergiftiging van roofvogels (die graag muisjes eten) en omdat er geen koeien in de wei liepen (dat vinden muizen erg vervelend). Kortom gebruik je boerenverstand en wees niet zo kortzichtig.

 • haj146

  Zon linkse Wageningen rukker die onzin predikt. Laat ze zich druk maken voor de huismus. Want dat is de schuld van de verstedelijking!!! Altijd alles op de landbouw afschuiven is wel erg makkelijk. Hier weidevogels genoeg gehad. Helaas is nu het aantal roofvogels het grootst. We willen alle beestjes graag zien in nl. Helaas gaat dit niet samen

 • alco1

  Deze predikers konden decennia lang ongestoord alles voor elkaar krijgen.
  De reden dat ik het LTO vaarwel gezegd heb.
  Ze wilden nergens het onderwerp te groot maken.
  In mijn ogen. "Hoe kom ik zo gemakkelijk mogelijk aan mijn states"

 • WGeverink

  Hier in noord Nederland verdwijnd veel grond onder een deken van ganzen!

 • veldzicht

  @W.Geverink,In west Nederland ook.het barst er van die krengen.

 • korvandijk1

  Korie
  Voor dat er een snelweg door mijn land werd aangelegd had ik op 7 hectare aardappelland 35 nesten met weide/akkervogels
  dus 35 keer van de trekker af om ze om te leggen. Nu is er op deze akkers geen nest meer te vinden. Op mijn pas gezaaide bietenland vind ik nu al sporen van reintje de vos.

 • geen boer

  bijzonder om te zien dat iemand zijn hele werkzame leven betaald is voor iets waar ie kennelijk geen verstand van heeft. Dertig jaar geleden hadden we meer van alle landbouwhuisdieren, zonder uitrij- of bemestings beperkingen, en zonder afvoer/zuivering van mest. Alles kwam op het land. Bestrijdingsmiddelen werden zeker niet minder gebruikt, en meer agressieve middelen waren toegestaan. Toch barstte het van de kieviten en grutto's, vooral op de cultuurgronden.
  Hoe is zijn risicoloze geleuter nu te rijmen met de feiten die we zagen en zien?
  Injecteurs en predatoren, dàt is het verschil! En op arme ruige natuurgrond wilde nog nooit een kievit nestelen, dat was deze pipo nog niet opgevallen? Wat heeft ie in 's hemelsnaam die 40 jaar gedaan, behalve salaris opstrijken?

 • alco1

  @geen boer.
  Ik zou het niet beter onder woorden kunnen brengen. Chappo.

 • m.en.mh.miedema

  Volgens officiele metingen door het RIVM worden de normen voor fijnstof/stikstofoxiden/dioxines/benzeen/PCB s/div. zware metalen/onverbrande koolwaterstoffen etc. dagelijks met een factor 10 tot 100! overschreden boven het Rijnmond gebied en bij alle drukke verkeerspunten/wegen/binnensteden. Zo stond vorig jaar in een artikel in de Stentor te lezen. Er is dus wel sprake van een "gifdeken", alleen wel op een andere plek en door een andere oorzaak dan door deze "hoogleraar" wordt verteld.
  Maar om dit probleem op te lossen zijn ver ingrijpende maatregelen in de maatschappij nodig(aanpakken overbevolking is er o.a. een van), dus daar brand niemand zijn politieke vingers aan, verdwijnen dergelijke rapporten ergens onder in een laatje en pakt de landbouw flink (en meestal volledig onterecht) aan om de "grote massa"het idee te geven dat men erg met het milieu begaan is. Et voila,het natuur en milieu beleid in een notedop.

 • farmerbn

  Wat zal die man gefrustreerd zijn. Veertig jaar aan een dood paard trekken en weten dat alles voor niets is geweest. Jammer dat hij niet inziet dat je niet alles naar je hand kunt zetten. Boeren verplichten minder te bemesten, meer te laten produceren enz. Meer mensen, meer auto's ; het is een keer vol. Sinds zijn werkzame periode zijn er minder boeren, minder koeien , minder varkens en toch krijgen wij de schuld.

 • Jan-Zonderland

  Hoe hou je het vol: 40 jaar lang neuzelen. Geniet maar lekker van je pensioen Mijnheer Berense. Moe maar voldaan.

 • koestal

  Veel Nederlanders wonen nu op het voormalig leefgebied van de weidevogels waar hun huis op staat,hebben ze ook nog toevallig een kievitsnest of een gruttonest in de tuin ? Ze zijn natuurlijk wel lid van de vogelbescherming. En maar afgeven op de boeren dat ze niet goed voor de weidevogels zorgen !

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.