Akkerbouw

Achtergrond

Smartfarming moet bedrijfsresultaat verbeteren

Een landelijk centraal platform waarop data te vergelijken zijn. Dat is het toekomstbeeld van smartfarming, dat moet leiden tot beter bedrijfsresultaten.

Het gebruik van drones, vliegtuigjes, en allerlei soorten camera's klinkt als de ver-van-mijn-bed-show, maar is dichterbij dan menigeen denkt. Natuurlijk is het leuk 'speelgoed', maar uiteindelijk moet de inzet van dat 'speelgoed' leiden tot betere bedrijfsresultaten.

Efficiënte inzet van middelen en meststoffen

Waar smartfarming in moet resulteren is een efficiëntere inzet van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen met minstens vergelijkbare opbrengsten. Ook zou het kunnen leiden tot hogere opbrengsten omdat door plaatselijk bemesten de gewassen uniformer groeien. Herman Krebbers van Delphy presenteerde op de slotbijeenkomst van het project Akkerbouw 2.0 Hightech Sensing een plan van aanpak voor smartfarming op het eigen bedrijf.

Volgens Krebbers hoeft het inzetten van technieken van smartfarming niet ingewikkeld te zijn. Zo is het mogelijk om gebruik te maken van bestaande, gratis beschikbare gegevens zoals die staan op websites als satellietbeeld.nl en akkerweb.nl. Het is zaak de beginsituatie van een perceel goed in kaart te brengen, inclusief de huidige productie in vergelijking tot andere percelen. Op deze manier komt de verbeterpotentie van een perceel in beeld.

Monsteranalyses en bodemscans

Op meerdere manieren zijn er bodemkaarten te maken die leiden tot een indeling in zones van een perceel. Met monsteranalyses, bodemscans en metingen van de biomassa tijdens het seizoen zijn allerlei data te verzamelen. Alle input vergelijken en koppelen aan de productiegegevens is de manier om verschillen tussen de zones te verklaren. De laatste stap is het opstellen van een verbeterplan om de verschillen weg te werken.

Landelijk centraal dataplatform

Het toekomstbeeld van smartfarming is dat er een landelijk centraal dataplatform ontstaat waarop data te vergelijken zijn. Op dit moment hebben firma's daar een begin mee gemaakt, maar de systemen zijn vaak niet op elkaar afgestemd. Dat vormt een duidelijk knelpunt, stelt Krebbers vast. Verder zal er een landelijk dekkend wifi-systeem moeten komen voor de uitwisseling van sensordata. Lora (Long Range Wide Area-netwerk) is daarvoor in het leven geroepen. Dat betekent ook dat er in de buitengebieden snel internet (glasvezel) beschikbaar zal moeten zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.