Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Aanbod 'groene' gewasbeschermingsmiddelen groeit

Steeds vaker prijkt er een 'groen' gewasbeschermingsmiddel naast z'n chemische broeders. Middels het project Green Deal proberen de sector en overheid via een versnelde procedure voor toelating van 'laagrisicostoffen' van natuurlijke herkomst, het Nederlandse middelenpakket versneld te vergroenen.

Dat werpt z'n vruchten af. De pijplijn met biologische middelen is goed gevuld.

De hausse aan nieuwe middelen als gevolg van het in 2011 ingestelde zonale toelatingsbeleid is inmiddels wat afgenomen, maar nog steeds is het aanbod aan nieuwe toelatingen vrij aanzienlijk. Als een leek de persberichten met nieuwe toelatingen van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) aanschouwt, zal deze concluderen dat de Nederlandse akkerbouwer komend jaar flink meer middelen tot zijn beschikking heeft. Dat is ook wel zo, maar lang niet zoveel als de persberichten suggereren.

Dossiertoelatingen

De lijst bevat bijvoorbeeld ook veel dossiertoelatingen: toelating van een actieve stof die solitair niet op de markt wordt gebracht, zoals Retengo (pyraclostrobin) en Rubrix (epoxiconazool), slapende toelatingen (toelating van een gewasbeschermingsmiddel dat niet op de markt wordt gebracht, zoals Emesto Silver (penflufen en prothioconazool) en toelatingen die de markt sowieso niet halen, omdat er al sterkere of modernere formuleringen op de markt zijn, zoals Temsa SC (mesotrione).

In totaliteit zijn het afgelopen jaar in de akkerbouw officieel 46 middelen toegelaten, maar 31 toelatingen zullen echt beschikbaar worden voor de akkerbouwer.

Een compleet middelenoverzicht staat dinsdag in het vakdeel Akkerbouw.

Eén reactie

  • Zygrande

    Redding van onze planeet

Of registreer je om te kunnen reageren.