Akkerbouw

Achtergrond

'Maak compostfilter aan het eind van iedere sleuf'

Greppels en sleuven voeren behalve water ook gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot. Filteren van dat water is nodig, zegt Albert van Kooten, manager duurzame landbouw van Bayer CropScience.

Compostdepots aan het eind van iedere afwateringssleuf zijn een interessant idee om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Metingen aan compost zijn veel belovend. Dat zegt Albert van Kooten, hij is specialist van de Bayer Forward Farm in Abbenes (N.-H.). "Het idee is simpel: graaf aan het eind van de sleuf net voor de sloot een gat van 2 à 3 kuub, doe er compost in en plaats onderin een afwateringspijp naar de sloot?"

Albert van Kooten (59), manager duurzame landbouw van Bayer CropScience: "Akkerbouwers zijn nog niet op de hoogte van het feit dat bij flinke regen de sleuven en greppels de afspoeling van middelen verergeren."</p>
<p><em>Foto: Fotoburo Dijkstra</em>
Albert van Kooten (59), manager duurzame landbouw van Bayer CropScience: "Akkerbouwers zijn nog niet op de hoogte van het feit dat bij flinke regen de sleuven en greppels de afspoeling van middelen verergeren."

Foto: Fotoburo Dijkstra

Waarom zouden akkerbouwers dat doen?

“Om te zorgen dat er minder middel in de sloot komt. Uit onderzoek blijkt dat als middelen in de sloot worden gevonden, dat daarvan een aanzienlijk deel van afspoeling van percelen komt. Ander routes zijn erfemissie en drift. Aan reductie van drift is al veel gedaan. Met teeltvrije zones, kantdoppen en luchtvloeistof- doppen, luchtondersteuning, wingsprayer en door bij te harde wind niet te spuiten kan drift worden beperkt. Erfafspoeling wordt aangepakt met een goede spoelplaats in combinatie met bijvoorbeeld een Phytobac of een soortgelijk systeem. Op percelen zie ik dat door het gebruik van een sleuven- of greppelfrees de afspoeling vanuit laagtes juist wordt bevorderd. Diverse middelen en meststoffen komen zo in het oppervlaktewater.

"Uit onderzoek blijkt dat als middelen in de sloot worden gevonden, dat daarvan een aanzienlijk deel van afspoeling van percelen komt", zegt Van Kooten.</p>
<p><em>Foto: Hans Prinsen</em>
"Uit onderzoek blijkt dat als middelen in de sloot worden gevonden, dat daarvan een aanzienlijk deel van afspoeling van percelen komt", zegt Van Kooten.

Foto: Hans Prinsen

U stuurt ze in het voorjaar met een kraantje het land in om dat te voorkomen?

“Dat is het idee, bij iedere sleuf een compostfilter maken. Meer sleuven betekent meer compostfilters. Daar gaat een paar kuub compost in. Aan het eind van het seizoen haal je de kuil leeg. De compost meng je bijvoorbeeld met de andere 200 of 300 ton en deze wordt later over het perceel uitgereden. Het kost de uren van een kraantje en wat rijden met je kipper. Het is niet heel ingewikkeld. Als de sleuf 50 of 60 centimeter diep is, maak dan een dieper gat met een afwateringspijp naar de sloot. Het water moet dan door het pakket compost. Wij gaan dit idee komend seizoen in de praktijk verder uitwerken en testen.”

Waarom doen akkerbouwers het al niet?

“Omdat het onbekend is dat bij flinke regen de sleuven en greppels de afspoeling van middelen verergeren. Monitoring in verband met de Kaderrichtlijn Water laat zien dat in sloten de normen voor gewasbeschermingsmiddelen regelmatig worden overschreden. In 2018 wordt het beleid hierover geëvalueerd. Wordt er nog steeds te veel gevonden, dan wordt heel kritisch naar die stoffen gekeken en zullen verplichte bredere teeltvrije zones worden overwogen. Overschrijdingen van de normen brengen de toelating van middelen in gevaar. Doordat het weer grilliger wordt, zullen boeren meer zorg moeten dragen voor het tegengaan van perceelemissie.”

Of registreer je om te kunnen reageren.