Akkerbouw

Achtergrond 2914 x bekeken

Saldi uien, knolselderij en bieten flink lager

Het gemiddelde akkerbouwsaldo is in 2016 €471 per hectare lager dan in 2015. Alleen bewaarpeen, zetmeelaardappelen en spruiten brengen financieel meer op.

Over alle gewassen heen vallen de akkerbouwinkomsten in 2016 beduidend lager uit dan in 2015. In 2015 bedroeg het gemiddelde saldo over alle gewassen €2.732 per hectare, terwijl dat in 2016 €2.261 per hectare is. Een saldoderving van wel €471 per hectare. Hierbij wel de kanttekening dat het hier saldi betreft van individuele boeren. Doordat de saldo’s zijn uitgerekend door individuele telers zijn het geen harde cijfers die gelden voor de hele sector. Ze geven wel een goede indicatie over de financiële afwikkeling van het betreffende seizoen.

Bijna alle gewassen lager saldo

Bijna elk gewas kent een gelijk of lager saldo dan in 2015. Plantuien, zaaiuien, knolselderij en suikerbieten springen eruit qua saldoderving. Zaaiuien leveren onder aan de streep €3.252 minder op dan vorig jaar. Plantuien brachten dit jaar €2.698 per hectare minder op dan in 2015, knolselderij €2.399 en suikerbieten €1.124. Bij zaai- en plantuien zit hem dat in zowel een lagere opbrengst als een lagere prijs, bij knolselderij en suikerbieten voornamelijk in de opbrengstprijs. Bij alle vier gewassen zit in de teeltkosten over beide jaren geen noemenswaardig verschil.

<em>Screenshot digitale pagina oogstnummer 2016. In dit nummer staan 29 saldoberekeningen van gewassen.</em>
Screenshot digitale pagina oogstnummer 2016. In dit nummer staan 29 saldoberekeningen van gewassen.

Ook aardappelen scoren lager

Andere gewassen die in 2016 een lager saldo noteren zijn pootaardappelen (-€297), hybride wintergerst (- €509), biologische zomergerst (- €115), fritesaardappelen (- €200), biologische fritesaardappelen (- €534), blauw maanzaad (- €594), sperziebonen (- €101), vlas (- €548) en cichorei (- €553). Bij granen een kwestie van prijs en opbrengst, bij aardappelen en vlas alleen opbrengst. Een iets hogere marktprijs kon bij aardappelen de opbrengstderving niet compenseren. De opbrengst van cichorei is qua euro’s gelijk aan vorig jaar, maar de teeltkosten vallen ruim €500 duurder uit. Alles, uitgangsmateriaal, bemesting en spuiten kostte dit jaar een beetje meer.

Hoger saldo bij bewaarpeen en zetmeelaardappel

Er zijn maar enkele gewassen die dit jaar een plusje qua financiële opbrengst laten zien. Dat zijn zetmeelaardappelen (+ €111), bewaarpeen (+ €1.257), en spruiten (+€926). Elk jaar wordt het zetmeelaardappelsaldo een stukje beter. De saldostijging bij bewaarpeen is een prijsverhaal. Vorig jaar verwachtte de teler een prijs van €0,16 per kilo, dit jaar noteerde de peenteler €0,20. Het is natuurlijk afwachten of de teler dit aan het einde van het seizoen daadwerkelijk heeft gebeurd. Dat kan hoger of lager uitvallen. Het afzetseizoen is nog maar net begonnen. 2015 was een slecht spruitenjaar. De vooruitzichten zijn dit jaar wat beter.

Gewassen die qua saldo hetzelfde opbrengen als vorig jaar zijn zomergerst, rode uien, koolzaad en graszaad.

Of registreer je om te kunnen reageren.