Akkerbouw

Achtergrond

Trends 2016: Toename data voor grond en gewas

Voor boeren gaat veel veranderen onder invloed van voortschrijdende detectietechnieken, aldus Janny Peltjes, directeur van kennisinstituut HLB.

Zij ziet een grote toename ontstaan in beschikbare data van grond en gewas met de komst van integrale sensoren op machines die direct meten in het veld. “Waarnemingen gebeuren straks automatisch vanaf trekkers en machines. We brengen het lab naar het veld. Ook precisie rendeert beter in bulk. Net als bij ­auto’s neemt het gebruik van nieuwe technieken in de landbouw pas toe als die standaard in machines en apparaten worden ingebouwd. Pas dan gaan ­telers er massaal gebruik van maken. Er zijn goede mogelijkheden. Hoe meer data je in het veld verzamelt, hoe meer relaties je kunt leggen, hoe meer sturing je als boer aan gewassen kunt geven. Over het weer en het klimaat heb je geen controle. Maar voor het overige moet je alles wat binnen je invloedssfeer ligt gebruiken.”

Wordt straks duidelijker hoe uit die massa gegevens teeltmaatregelen zijn te herleiden?

“Dat is een goed punt. Er worden veel drone- en satellietbeelden verzameld, maar wat we zien, kunnen we nog niet herleiden naar directe oorzaken of naar concrete specifieke teeltmaatregelen. ­Systemen zijn daar nog niet ver genoeg voor. Een beperkt aantal boeren ziet de toegevoegde waarde en is bezig. Die groep gaat groeien, de vraag is hoe snel. Als je het vergelijkt met het gebruik van TomTom of smartphone, kan dat snel gaan. “

"Boeren zijn steeds hoger opgeleid, er zal meer op basis van metingen en data worden gestuurd en besloten." Foto: Koos Groenewold
"Boeren zijn steeds hoger opgeleid, er zal meer op basis van metingen en data worden gestuurd en besloten." Foto: Koos Groenewold

Wat gaat er dan veranderen?

“Boeren gaan veel meer zelf gegevens verzamelen over hun bodem, organische stof, textuur, nutriëntenopbrengst. Daarmee kunnen ze al hun eerste diagnoses maken. Voor een kennisbedrijf als het onze betekent het dat onze ontwikkeling van digitale diagnostiek telers kan helpen om snel te handelen en om toepassingen te ondersteunen. Tussen maatregelen en resultaat zitten nu nog veel menselijke handelingen. Straks gaat dat voor 80 à 90 procent geautomatiseerd, alleen de laatste 10 procent is dan nog mensenwerk. Bij dit alles moet het gezonde boerenverstand een rol blijven spelen. Te veel focus op precieze, moleculaire processen brengt ook een risico met zich mee. We moeten ervoor waken met een hightech-loep naar de spreekwoordelijke mug te kijken, terwijl bij wijze van spreken een olifant het gewas plat stampt.”

Wat betekenen de ontwikkelingen voor de boer?

“De boer wordt meer ondernemer naast alleen vakman, zakelijker met gevoel voor teelt en productieprocessen. In het buitenland zie je nu al grote bedrijven agronomen in dienst nemen of inhuren. In Nederland zet schaalvergroting door. Er liggen vooral kansen tussen plantaardige en dierlijke sectoren. Boeren zijn steeds hoger opgeleid, er zal meer op basis van metingen en data worden gestuurd en besloten. Jazeker, het boerenvak is aan het veranderen. Het is het mooiste vak en het wordt nog leuker.”

 

Lees meer Trends 2016 in Boerderij nr. 18 van 26 januari 2016

Of registreer je om te kunnen reageren.