Akkerbouw

Achtergrond 11730 x bekeken 20 reactieslaatste update:15 jan 2016

'Pas op met te veel rundermest'

Het risico bestaat dat veel rundermest de kalibalans in de bodem verstoort. 'Op een gegeven moment kan het te veel worden', waarschuwt bestuurslid Klaas Hoekstra van de Nederlandse Akerbouwvakbond (NAV).

Akkerbouwers moeten ervoor oppassen dat ze met een teveel aan rundveemest het kaligehalte in hun grond te sterk verhogen. Daarvoor waarschuwt Hoekstra. Hij signaleert dat akkerbouwers in toenemende mate rundveemest verkiezen boven varkensmest, aangezien ze daarmee binnen de fosfaatnorm meer stikstof en meer organische stof kunnen leveren.

Ook de extra kali wordt in rundveemest door akkerbouwers gewaardeerd. "Juist met die kali moet je oppassen, in die zin dat het risico bestaat dat je op een gegeven moment te veel geeft. Van de eerste kali zie je wel effect, met name in de Veenkoloniën, maar de kalibalans kan uiteindelijk verstoord worden en contraproductief gaan werken. Teveel kali belemmert de opname van calcium en magnesium. Ik zeg: Bemest zo, dat het kaligehalte ook op termijn bij je grond blijft passen."

Fosfaatnorm knelt

Op de NAV-vergadering afgelopen woensdag in Lambertschaag, bleek dat iets meer dan de helft van de aanwezigen bedenkingen heeft bij het huidige mestbeleid. Met name de fosfaatnorm wordt als knelpunt gezien. Bijna zonder uitzondering stellen akkerbouwers dat de fosfaattoestand op hun bedrijven terugloopt bij de norm van 50 kilo fosfaat per hectare.

Hoekstra becijfert dat akkerbouwers op klei met een bouwplan met pootaardappelen, suikerbieten, uien en wintertarwe, bij normale opbrengsten 10 kilo fosfaat per hectare per jaar tekortkomen. "Bij hoge opbrengsten (50 ton bruto pootgoed, 90 ton suikerbieten, 70 ton uien en 11 ton wintertarwe, red.) onttrek je elk jaar zelfs gemiddeld 76 kilo per hectare. Fosfaatevenwichtsbemesting is niet meer mogelijk."

In de veenkoloniën zou het fosfaattekort het minst zijn, in het Oldambt - met het vele graan - het meest. Wintertarwe onttrekt veel fosfaat.

Equivalente maatregelen

Hoekstra, die bij de NAV de bemestingsportefeuille beheert, ontvangt in zowel Wageningen als op het ministerie van Economische Zaken goede signalen over de mogelijkheden voor akkerbouwers om onder de vlag van de zogenoemde equivalente maatregelen te kiezen voor fosfaatbemesting op basis van onttrekking. "Het besef is er dat een goede bodemvoorraad als basis noodzakelijk is en dat fosfaat niet steeds acuut kan worden bijbemest."

Hoekstra gaat ervan uit dat het systeem van equivalente maatregelen in de loop van 2016 wordt ingevoerd. "Die geldt dan met terugwerkende kracht. Vooruitlopend op de formele invoering, zal in februari of maart al wel duidelijk zijn hoe de regeling er definitief uit kom te zien. Akkerbouwers kunnen er dan alvast rekening mee houden in hun bemestingsplan en bij het invullen van de Gecombineerde Opgave."

Laatste reacties

 • ae-ea

  Onzin verhaal, bij de snijmaisteelt komt al kali gebrek voor.

 • Snel

  He he, ze zijn erachter, we zijn de grond aan `t uitputten door steeds minder te bemesten.

 • jfvanbruchem1

  onzin verhaal

 • wbrooymans

  Toch makkelijk op te lossen. Stop je gewoon met kali bemesting door kunstmest. Kijk ook eens hoeveel kali een gewas afvoert zoals suikerbieten

 • Bennie Stevelink

  Er geen gewas wat zoveel kali uit de grond zuigt dan aardappelen. Vrijwel alle akkerbouwers telen regelmatig aardappelen. Een kalioverschot lijkt mij dan ook onmogelijk.

 • boer drenth

  De kali is hier op zand geen probleem. Maar de fosfaat loop heel snel achteruit. Hier is 50 kg fosfaat veel te weinig ..We hebben hier ook opbrengsten van 85 ton bieten per ha en soms nog meer. 50 ton aard en 10 ton tarwe word hier verbouwd. We moete minstens naar 70 kg fosfaat per ha , dan zitten we goed naar mijn mening.

 • alco1

  En dan is het hele bureaucratische probleem van "overschot" opgelost.

 • maiskolf

  Ik denk dat hij te WEINIG rundveemest bedoelt.
  Wat een lapzwans!

 • wimpy

  toch maar weer varkensmest

 • mkastelein@hetnet.nl

  Onzin, wij begonnen met kali toestand zeer hoog , maar nu is hij laag tot zeer laag en moet gaan bij bemesten

 • Trot

  een verkeerde kali balans in de bodem kan wel degelijk. Als stel regel is het zo dat een ideale balans van positieve ionen in de bodem als volgt is bij een PH-KCl vanaf ongeveer 6: 78% Ca, 12% Mg, 4% K, 1% Na en 5% overig. Wanneer jaren achter elkaar grote hoeveelheden Kali bemest wordt, dan komt de grond in onbalans met een overschot aan kali. Dit heeft tot gevolg dat vooral Magnesium en ook andere positieve nutriënten slechter beschikbaar zijn voor het gewas.

  Even een rekensom:
  Een teler bemest 50m3 rundveemest met ongeveer 6,8% Kali. Hiermee wordt 320kg kali gebracht. Er is echter ook een hoge nalevering vanuit de bodem, van het CEC. Hoe er in de afgelopen jaren bemest is, vooral met organische mest, hoe hoger de kali levering vanuit de bodem. Deze nalevering kan in veel gevallen over de 100kg kali gaan, bij een hoog K getal zelfs richting de 200kg. Waardoor het totaal beschikbare kali op ruim 400kg komt, er zijn echter maar weinig gewassen die deze hoeveelheid daadwerkelijk gebruiken. Gevolg is dat het overschot andere elementen op het CEC gaat verdringen, waardoor op langere termijn een slechte balans ontstaat.

  Daar komt bij dat de kali uit drijfmest vrijwel gelijk beschikbaar is voor de planten, de planten nemen het echter niet gelijk allemaal op. Hierdoor wordt de concurrentie op het CEC nog groter.

 • 344412

  50 m3 rundveemest? Dat was vroeger. 50 x 1,6 = 80 kg fosfaat. Mag niet. Zoals hierboven al gezegd: onzin verhaal

 • Deluur

  zoals hierboven heeft 'trot kennis van zaken en lult de rest uit de nek want ze bemesten nog liever meer dan die 50 m3

 • info275

  Met maïs aardappels en bieten in je bouwplan zoals vaak op zandgrond voorkomt en zon 30 tot 35 kuub rdm per ha (meer mag niet) moet je kali en magnesium bijstrooien. Net als zwavel en borium trouwens. Je komt aan alles tekort volgens de bodemanalyses.

 • aardappelboer

  Inderdaad kunnen we niet meer bemesten dan 35 m3, dat is ook voor onze zandgrond te weinig om het kailgetal op peil te houden en we moeten dan ook bijbemesten met kali.Het fosfaatgehalte zakt alleen maar, nu al veel gronden die onder de 50 zitten terwijl in het verleden dit boven de 100 was dus het heeft wel effect dat er minder opgebracht wordt echter is dit weer het ander uiterste, zelfs percelen erbij onder de 25.Beter was geweest naar 70kg fosfaat om ook het niveau te houden in de bodem en we hoeven dan niet meer met kali bijstrooien, win-win situatie maar ja de ambtenaren he die hebben er meer verstand van denken ze

 • frankcoolen@deport.nl

  Hallo Klaas Hoekstra ik geloof best in contraproduktie maar kun je mij dan uitleggen welke mineralen dan door kali geblokeerd worden en hoe dit tot stand komt b.v.dank voor de uitleg Frank coolen

 • Trot

  beste 344412, laat ik eerst stellen dat mijn som een voorbeeld is en dit lang niet bij elke teler gebeurd. Het gebruiken van 50m3 drijfmest is echter nog steeds mogelijk. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van fosfaatdifferentiatie, waardoor de fosfaatruimte verhoogd kan worden indien de fosfaat toestand laag is. In deze gevallen zullen de meeste telers ervoor kiezen om de ruimte te vullen met dierlijke mest, waardoor een gift van ruim boven de 35m3 niks geks is.

  Er zijn gewassen die vrij weinig kalium bemesting nodig hebben, vooral op klei en löss grond, waarbij een dusdanig hoge gift voor een overbemesting zorgt, vanwege de hoge levering uit de bodem. Het gevolg is dat het overschot kali voor een deel zal uitspoelen en een deel zal andere nutriënten, zoals magnesium, borium en mangaan verdringen op het CEC. Gevolg is een onbalans met kans op tekorten aan Magnesium, borium en mangaan tot gevolg.

  Op zandgrond zal het probleem, zoals beschreven in het artikel, lang niet zo groot zijn als op klei en löss grond. Dit komt doordat kali op zand snel uitspoelt, daar in tegen wordt kali op klei en löss makkelijk gebonden aan de kleideeltjes. Vanwege deze eigenschap is op klei en löss bij bepaalde gewassen bijna geen kali bemesting nodig. Echter, kan op klei en löss bij een jaarlijkse overbemesting een overschot aan kali ontstaan met een tekort aan magnesium, borium en mangaan tot gevolg.

 • timbaseva

  meredeel van rundveemest heeft max 5kg kali per ton
  en ggeen 6.8 zoals trot stelt dus bin praktijk een tekort

 • Golden Touch

  Snap alle verhalen niet dat we bij iedere verhoging van de hoeveelheid toch deskundige boeren hebben die berekenen dat er geen probleem is en we nog meer mest op ons land moeten hebben omdat we de grond arm maken.

  Heren gooi vol dat land want het voorbeeld is in Amerika waar ook alles mag daar wordt inmiddels door de verslemping van de grond alleen nog verstuiving verbouwd ofwel woestijngrond geworden. Ga zo door want in Polen nemen ze steeds meer de teelt over.

 • ariekelder

  moet de eerste akkerbouwer nog tegenkomen die 50m3 rundveemest toedient

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.