Akkerbouw

Achtergrond 1538 x bekeken

Meer schieters dan gebruikelijk in suikerbieten

Dinteloord – Suiker Unie krijgt meer meldingen van schietervorming in juli dan gebruikelijk. In uitzonderlijke gevallen is een derde van een perceel getroffen, maar op de meeste percelen is het aantal schieters beperkt.

Schieters doen zich vooral voor op percelen die tussen 18 en 24 maart zijn gezaaid en het betreft vaak zijscheuten. Schietervorming is een natuurlijk fenomeen in de bietenteelt, echter niet zo vroeg en niet in deze omvang. De bekende oorzaken voor schieters, extreme omstandigheden na de zaai en veel dagen met temperaturen onder de 12 graden, waren volgens Suiker Unie niet in verontrustende omvang aanwezig. Ook veredeling heeft het fenomeen flink teruggedrongen met meervoudige resistente rassen. In extreme omstandigheden kan de resistentie echter worden doorbroken.

Secundaire oorzaken voor schietervorming

De bietenverwerker gooit het op de secundaire oorzaken van schietervorming; stress (bijvoorbeeld door opkomstvertraging door veel regen), diep zaaien en een korst. "Precies de omstandigheden die zich hebben voor gedaan na 24 maart", registreert de agrarische dienst. "Vanwege verhoogd risico op muizen is er dieper gezaaid. Samen met veel neerslag en korstvorming heeft dit geleid tot een trage veldopkomst."

Zijscheuten gaan over tot schieters

Dit jaar zijn het vaak zijscheuten die overgaan tot schietervorming. Bij deze vorm van schieten blijft de biet behouden. In de praktijk is gebleken dat zelfs percelen met veel schieters na diverse malen maaien nog rendabel oogstbaar zijn. Het belangrijkste blijft om schieters in te verwijderen en geen rijp zaad te laten vormen, om een onkruidprobleem in de toekomst te voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.