Akkerbouw

Achtergrond 9 reacties

Sojaboon geeft hoger saldo dan zomertarwe

Agrifirm Plant onderzoekt of in Nederland geteelde sojabonen een alternatief zijn voor importsoja. Het saldo van oogst 2014 was hoger dan dat van zomertarwe.

Agrifirm Plant benoemt een business developer om de afzetmarkt voor in Nederland geteelde sojabonen verder te ontwikkelen. Volgens Ruud Tijssens, directeur corporate affairs, geeft dit aan dat het soja-initiatief van de coöperatie een project voor de lange termijn is. In potentie is er een grote afzetmarkt voor in Europa geteelde, niet-genetisch gemodificeerde sojabonen, zegt Tijssens. “Maar die afzetmarkt moet nog grotendeels worden ontwikkeld, zowel voor humane voeding als voor veevoer. De EU importeert veel genetisch gemodificeerde (GMO) sojabonen en sojaschroot. Ook GMO-vrije soja komt van buiten Europa.”

Alternatief voor import

Agrifirm startte in 2011 een project om te onderzoeken of in Nederland geteelde sojabonen een alternatieve bron kunnen zijn voor geïmporteerde soja. Agrifirm verhandelde de sojabonen van oogst 2014 voor het eerst via een pool en betaalde de telers € 514,50 per ton bij een gemiddelde opbrengst van 2.900 kilo per hectare.

Gert Brommer, specialist akkerbouw van Agrifirm, geeft telers uitleg over de teelt van sojabonen. Agrifirm verkoopt de bonen vooral aan voedingsmiddelenfabrikanten.

Teelt van sojabonen rendabel

Dat roept de vraag op of de teelt van sojabonen rendabel is voor telers. Om daar een antwoord op te geven maakt Gert Brommer, specialist akkerbouw van Agrifirm Plant, een vergelijking met zomertarwe. “De akkerbouwer berekent of een teelt past in zijn bouwplan. Daarom vergelijken we het saldo van sojabonen met dat van zomertarwe. Beide zijn maaivruchten, geven de grond rust, worden in het voorjaar gezaaid en aan het eind van de zomer geoogst.”

De berekening van Brommer geeft aan dat sojabonen afgelopen seizoen een hoger saldo opleverden dan zomertarwe. Een teler met een gemiddelde opbrengst realiseerde voor oogst 2014 een saldo van € 757,00 per hectare sojabonen. Voor zomertarwe is dat € 601,00.

 • De saldo's zijn berekend op basis van de oogst van 2014. Agrifirm gaat uit van de meest gangbare situatie in de praktijk. In dat geval halen sojabonen een hoger saldo dan zomertarwe.
 • Agrifirm gebruikt de opbrengstprijzen zoals gerealiseerd in de sojapool en de basispool voor tarwe. Bij zomertarwe gaat de coöperatie uit van de gemiddelde opbrengst per hectare, zoals vermeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De marge zijn de kosten die Agrifirm maakt voor het vermarkten van sojabonen en zomertarwe.
 • Van het saldo EM moet de teler loonwerkerskosten betalen of eigen mechanisatiekosten. Ook is de berekende rente niet in het saldo meegenomen. Deze kosten kunnen per teler sterk verschillen.
 • Bij sojabonen is geen rekening gehouden met de waarde van de stikstof die het gewas bindt voor het vervolggewas. Bij beide gewassen is de waarde van het stro buiten beschouwing gelaten.

Sojabonen goedkoper op wereldmarkt

De poolprijs voor oogst 2014 was lager dan de € 600,00 per ton sojabonen die de coöperatie betaalde voor oogst 2013. Sojabonen werden vorig jaar goedkoper op de wereldmarkt. De poolprijs van Agrifirm is niet één op één te vergelijken met de wereldmarktprijs, maar heeft er wel een relatie mee, zegt Tijssens. “Op de termijnmarkt in Chicago werden sojabonen vorig jaar verhandeld voor circa € 350,00 per ton. De specifieke afzetmarkt voor onze bonen levert telers een premie op.”

Op de wortels van sojabonen zitten knolletjes met bacteriën. Deze binden stikstof uit de lucht. Dat bespaart bemestingskosten.

Sojaboon boven andere eiwitgewassen

Agrifirm verkoopt de sojabonen grotendeels aan voedingsmiddelenfabrikanten voor de productie van sojadrinks en vleesvervangers. De afzet naar de voersector is nog beperkt. De Europese voersector is ingericht om grote partijen sojaschroot (restant van de bonen als de olie er uit is geperst) te verwerken. Tijssens: “Ook de crushers die de olie uit de sojabonen halen, vragen grote partijen in één keer. Die kunnen we nu nog niet leveren.”

Agrifirm kiest in dit project bewust voor de sojaboon en niet voor een eiwitgewas als veldboon, luzerne of lupine. Tijssens: “De EU heeft een efficiënte infrastructuur van sojacrushers en voerfabrieken. Bovendien is het eiwit van sojabonen beter geschikt voor pluimvee dan het eiwit uit andere bonen.”

Beperkte ruimte

Brommer stelt dat de hectareopbrengsten bij sojabonen omhoog kunnen door betere rassen en teelttechnieken. “De 25 procent beste telers haalde vorig jaar gemiddeld 3.400 kilo per hectare, tegen 2.900 kilo gemiddeld. De beste teler realiseerde 3.900 kilo.”

Dan groeit ook het verschil met het saldo van zomertarwe. Dat maakt het voor telers interessanter. De ruimte in het project is nog beperkt. In 2014 deden dertig telers mee met ruim 90 hectare sojabonen. Dit jaar telen vijftig telers ruim 170 hectare.

De sojapool groeit mee met de afzetmarkt, zegt Tijssens. “We willen een stabiele afzetmarkt van in Nederland geteelde sojabonen. Essentieel is dat de herkomst van het product een meerwaarde heeft. Dat geeft ruimte voor schaalvergroting. Maar de grootte van de pool laten we in de pas lopen met de afzetmogelijkheden. Dat voorkomt teleurstelling bij onze telers en onze afnemers.”

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als agrifirm dit soja-project  heeft gepromoot bij telers die vaak de beste opbrengsten halen dan is het duidelijk dat de soja-opbrengsten ook goed zijn . Het is dan niet juist om die soja-opbrengsten te vergelijken met gemiddelde opbrengsten van zomertarwe van alle boeren. Ze moeten die soja-opbrengsten vergelijken met de zomertarwe- opbrengsten van diezelfde boeren die soja telen. Daarnaast doen ze uitspraken over een teelt met maar 170 ha. Met maar 300 kg soja per ha per jaar minder is het marge-verschil nihil.

 • info36

  Als je de pacht eraf trekt moet er bij beide teelten geld bij.Leuk he die pachtnormen die kant noch wal raken. Dank je wel belangenbehartigers.

 • pinkeltje


  Saldo Eigen Mechanisatie lees ik. Dat betekent dus dat ook alle kosten van zaaien, grondbewerking en oogst nog betaald moeten worden. Gaat het saldo waar dan de grond nog van betaald moet worden nog een keer halveren. Als de grond dan gratis is heb je nog net niet voor niks gewerkt.

 • Jan-Zonderland

  Dan nu nog over op RR soyabonen, bespaard weer zo'n 130 euro per ha op kosten voor onkruidbestrijding (2 x 2 L Round Up per ha, ik schat zomaar dat dat niet meer dan 40 euro kost).
  Oh en voordat alle anti GMO'ers weer in de pen klimmen, bekijk dit filmpje eerst even:
  https://www.youtube.com/watch?v=xvFD6DRn0Cg&app=desktop

 • elmfarms

  Voor structuur van de bodem en organische stof kan soya niet in schaduw staan van tarwe.

 • christof conings

  Waar heeft Agrifirm verkocht ?Er zijn maar enkele verwerkingsfabrieken in EU meestal wordt schroot en olie gekocht om weer te mengen . Een van deze verwerkers bood mij vorig jaar minder dan ik hier(UA) kon krijgen dus waar komt deze prijs van Agrifirm vandaan ? Waarom zou een verwerker meer betalen voor NL soja dan hij op de wereldmarkt moet betalen ? Hoeveel keren is er met de spuit naar het veld getrokken tov zomertarwe want iedere keer kost geld , afschrijving , brandstof , tijd . Toch wel een heel onvolledige berekening . Of is het zo als ik ooit van de Belgische Boerenbond voor antwoord kreeg op een gelijke vraag `` als je zo teld zal je nooit iets verdienen `` . 

 • Zandboertje

  Ik meen dat er ergens in Oostenrijk een verwerker zit waa ze het heenbrengen voor humane voeding.

 • agro1


  voed de wered en verhonger. wereldwijd spotgoedkope en overvloedige voorraden soy. maar ja, 15% minder bieten bij een aanhoudend in hoeeelheid toenemende en in prijs dalende wereldsuikervoorraad. je mot toch iets zaaie he? feed the world and starve.

 • Holandes

  Zou iemand me svp uit kunnen leggen waarom Agrifirm tweemaal meer voor deze soja betaald dan de normale wereldmarktprijs!!!!!!!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.